Joel Boni, 57, Malmö, Gymnasielärare

"Jag tar ödmjukheten, kärleken och min livserfarenhet med mig som verktyg för att driva de frågor som är viktiga för våra väljare."

"Jag tar ödmjukheten, kärleken och min livserfarenhet med mig som verktyg för att driva de frågor som är viktiga för våra väljare."