Jennifer Råsten, 40 år, Stockholm, Egenföretagare

"Älskar att lära nytt och ifrågasätta rådande normer och system för att öppna upp för ett smartare och mer humant samhälle."

"Älskar att lära nytt och ifrågasätta rådande normer och system för att öppna upp för ett smartare och mer humant samhälle."

Valberedningens motivering:
Jennifer är ett av Sveriges vassaste namn inom svensk näringspolitik och har de senaste åren som Feministiskt initiativs näringspolitisk talesperson skrivit en stor del av vår politik på området samt tagit fram mycket av vår budget. Med stor kunskap lyfter hon en näringspolitik för jobb och företagande men som är grundad i etik, hållbarhet och antidiskriminering. Hon är klippan som i förra valrörelsen kunde lösa allt och visade upp en enorm bredd och kunskap såväl politiskt som organisatoriskt.

Hennes stora kunskap kompletteras av hennes prestigelösa sätt och stora engagemang för gruppen. Med blicken höjd mot målet och en stor lyhördhet kommer hon vara en stor tillgång i att hålla ihop riksdagsgruppen till att gemensamt uppnå framgång.