Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

"Antirasism måste genomsyra alla politikområden."

"Antirasism måste genomsyra alla politikområden."

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Valberedningens motivering:
Jaime har i sin roll som utrikespolitisk talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott visat på stor kunnighet i feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden i den globala världen. Jaimes ödmjuka och inlyssnande personlighet gör att han i sina ledarroller bedriver ett föredömligt och inkluderande ledarskap som gör honom till en riktig teamplayer. Jaime personifierar en viktig balans mellan en stark förankring inom Fi och kunskap om globala feministiska- freds- och miljörörelser. Med sina träffsäkra politiska analyser är han en självklar röst för utvecklandet av en feministisk utrikespolitik värd namnet!