Hanna Melin, 24, Linköping, Samhällsanalytiker

"Våld existerar i hemmet, i det offentliga rummet, i alla möjliga relationskonstellationer och även utanför relationer. Våldet används för att förtrycka, straffa, begränsa och förminska."

"Våld existerar i hemmet, i det offentliga rummet, i alla möjliga relationskonstellationer och även utanför relationer. Våldet används för att förtrycka, straffa, begränsa och förminska."

Hanna Melin, 24, Linköping, Samhällsanalytiker

Hanna Melin, 24, Linköping, Samhällsanalytiker