Gudrun Tiberg, 73, Göteborg, Journalist och Fritidspolitiker

"Kvinnors ställning i relationer, samhället och i politiken kommer alltid att få min uppmärksamhet."

"Kvinnors ställning i relationer, samhället och i politiken kommer alltid att få min uppmärksamhet."