Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

"Jag vill ta politiskt ansvar för att skapa den omställning som behövs för att stoppa exploateringen av naturresurser, och djur- och människokroppar."

"Jag vill ta politiskt ansvar för att skapa den omställning som behövs för att stoppa exploateringen av naturresurser, och djur- och människokroppar."

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Valberedningens motivering:
Marit har under mandatperioden varit engagerad som ersättare i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden i Lund, men också i Skuggriksdagsgruppens miljöutskott samt den tematiska gruppen för djurrätt. Marit står för ett progressivt förändringsarbete när det gäller trafik och konsumtion i ett ekonomiskt system som inte tär på resurserna och hon kommer vara en brinnande fackla för hållbarhetsfrågor, miljö och klimat i riksdagen. Som samhällsplanerare har Marit kunskapen om hur samhällets rum kan utformas för att främja inkludering.

Marit har en fantastisk samarbetsförmåga och ser alltid till att alla får vara med och komma till tals, vilket hon balanserar med en imponerande integritet och tydlighet, särskilt i sina hjärtefrågor. Marit är en respekterad och strategisk politiker som är påläst och har en god retorisk förmåga som gör att människor lyssnar när hon talar.