Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

"Ett samhälle som inte förstår att vi människor har och ges olika förutsättningar och kompetenser är ett ofärdigt samhälle. Jag vill leva i en värld som både tar vara på alla och som också bygger system och samhällen anpassade efter alls rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet."

"Ett samhälle som inte förstår att vi människor har och ges olika förutsättningar och kompetenser är ett ofärdigt samhälle. Jag vill leva i en värld som både tar vara på alla och som också bygger system och samhällen anpassade efter alls rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet."

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Valberedningens motivering:
Farida är med kunskap och karisma en stark röst i antirasist-, folkhälso- och pensionsfrågor. Hon har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organ där hon bla a driver pensionsfrågor inom Street-gäris och drogförebyggande arbete i IOGT-NTO. Farida sitter med i skuggriksdagsgruppens socialförsäkringsutskott och idag arbetar Farida för Fi Stockholm som samordnare.

I Farida har vi en aktivist, en initiativtagare och en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap är en enande kraft.  Hon är en god analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv, hon är inte rädd för att ta plats och med sin stand-up-erfarenhet tillför hon humor och glädje i partiet.