Elfrida Bergman, 34 år, Umeå, Kulturanalytiker

"Att ifrågasätta och rucka på maktordningar samt främja mänskliga rättigheter är grunden i mitt engagemang."

"Att ifrågasätta och rucka på maktordningar samt främja mänskliga rättigheter är grunden i mitt engagemang."

Valberedningens motivering:
Elfrida har ett brinnande engagemang för intersektionella frågor och har bland annat arbetat hårt för att demokratisera och vidga berättelsen om Sápmi och livet i Norrland utifrån ett HBTQ-perspektiv. Genom mångårigt arbete som normkritisk kulturanalytiker med bas i Umeå har Elfrida en stark förankring och nätverk i en stor del av norra Sverige.

Att utmana makten och normativa föreställningar om hur livet ska se ut är inget nytt för Elfrida. Hon är därför en klockren och viktig kraft att ha med i den valrörelse som Fi nu ska bedriva med hela landet som utgångspunkt.