Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

"Vi behöver ett feministiskt parti som står på de utsattas sida."

"Vi behöver ett feministiskt parti som står på de utsattas sida."

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Valberedningens motivering:
Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen.

Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

I riksdagen kommer Denise med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor!