Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

"Jag inspireras av feministiska och andra rättviserörelser i den globala syd och även dessa perspektiv måste komma till tals i den globala nord. Jag avskyr orättvisor, inte minst de globala orättvisorna."

"Jag inspireras av feministiska och andra rättviserörelser i den globala syd och även dessa perspektiv måste komma till tals i den globala nord. Jag avskyr orättvisor, inte minst de globala orättvisorna."

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Valberedningens motivering:
Carmen är en känd och stark röst i miljörörelsen och är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik. Som flitig debattör och skicklig talare har hon sett till att lyfta frågor om klimatförändringar och global exploatering i det svenska politiska samtalet. Genom sin aktivistbakgrund från bland annat fack, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Klimataktion och Interfem har Carmen ett stort nationellt och internationellt nätverk. Till vardags arbetar hon som lärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo.

Med sin entusiasm och kunskap kan Carmen visa väljarna att Fi inte bara är rosa utan även grönt.