Björk Markström, 22 år, Stockholm, Elevassistent

"Jag ska göra transfrågor till ett ämne som diskuteras!"

"Jag ska göra transfrågor till ett ämne som diskuteras!"

Valberedningens motivering:
Björk vill vara en röst för unga transpersoner, en grupp som sällan får höras och som inte besitter en stor makt. Han är en erfaren Fi-företrädare efter att ha suttit i nationella styrelsen, varit ordförande i Fi Umeå och numera innehar ordförandeposten i Fi Storstockholm. Björk har arbetat som elevassistent och vårdbiträde och är väl insatt i flera politikområden, till exempel inom hbtq- och transpolitik, LSS-politik och djurrättspolitik. Björk bor nu i Stockholm men är uppvuxen i Umeå. Han beskrivs av Fi-kollegor som mogen, stabil och kunnig.