Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

"Rättstillämpningen är varken alltid objektiv eller korrekt, den präglas av rådande samhällsstrukturer. Jag tror medvetenhet om och ödmjukhet inför det är avgörande för att skapa ett samhälle vi vill och kan leva tillsammans i!"

"Rättstillämpningen är varken alltid objektiv eller korrekt, den präglas av rådande samhällsstrukturer. Jag tror medvetenhet om och ödmjukhet inför det är avgörande för att skapa ett samhälle vi vill och kan leva tillsammans i!"

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Valberedningens motivering:
Aino räddar liv inom migrationsjuridiken så som en sjuksyrra räddar liv på akuten. Som asylrättsjurist har hon framgångsrikt drivit hbtq-flyktingars fall och politiskt har hon synat  Sveriges godtyckliga asylsystem som för hbtq-flyktingar bäst benämns som ett asyllotteri.

Aino är idag anställd på RFSL och har arbetat utomparlamentariskt för att påverka partierna, men regeringen svängning i migrationspolitiken var lösningen att gå med i det parti som på riktigt arbetar för en förändring. Med sin expertis inom det svenska migrationssystemet och vana att föra ut politiken kommer Aino att steg för steg ta oss mot målet om en värld utan gränser.