Övriga riksdagskandidater

Riksdagslista antagen på kongressen i Malmö den 24 - 25 februari 2018

Riksdagslista antagen på kongressen i Malmö den 24 - 25 februari 2018

"Det finns en snedvriden, skadlig, ineffektiv och framför allt orättvis maktfördelning idag. Vi ser den inom alla politikområden."

Cherry Batrapo, 41 år, Lund, Operationssjuksköterska

Cherry Batrapo, 41 år, Lund, Operationssjuksköterska

Valberedningens motivering:
Cherry var den enda politikern i Lund som 2014 kryssades in i kommunfullmäktige. Förutom den ordinarie platsen där har Cherry bland annat också varit engagerad i Vård- och omsorgsnämnden. Cherry brinner särskilt för vårdpolitiken, ett område som väljarna rankar som en av valets viktigaste.

Cherry är en karismatisk brobyggare som får politiska motståndare att lyssna och ta in det hon säger. Med omsorg, nyfikenhet och genuint intresse möter hon människor utifrån deras unika perspektiv. Cherry är stabil, pålitlig, tydlig och alltid påläst, vilket gör att hon vinner argument och får med sig motståndare. Med Cherry får vi en kunnig politiker som sprider arbetsglädje, utmanar andra partier och skapar politiskt framgång.

"Jag vill vara med och förändra det politiska samtalsklimatet och göra det demokratiska systemet mer inkluderande, representativt och rättvist."

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Valberedningens motivering:
Luis arbetar för en ny mansroll fri från våld och machokultur. Han har som ordförande för organisationen “Män för jämställdhet” framgångsrikt lyft mäns ansvar inom jämställdhetsarbetet och arbetat för att skapa förändring bland män, pojkar och pappor. Med stor erfarenhet från sexualpolitik och våldsförebyggande arbete kommer han med framgång få igenom de politiska förslag som lyfts under #metoo-uppropen. Han är också ett välkänt namn i Botkyrka där han arbetat för att sätta förorten i centrum och ge en röst åt ungdomar som tänker att deras röster inte räknas.

Med en övertygande karisma och med mäns ansvar i blicken kommer han arbeta för sexuell frihet, social rättvisa i förorten och ett samhälle fritt från våld.

"Vår politik matchar förändringar som inte andra partier klarar ge svar på!"

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Valberedningens motivering:
Martin är partiets ekonomisk politiska talesperson som var ytterst ansvarig för partiets historiska, första statsbudget. Han har på ett uppskattat och effektivt sätt samordnat Skuggriksdagsgruppen som tillsammans byggt upp den budget som partiet går till val på. Han har strategiskt byggt upp ett förtroende för vår ekonomiska politik och sett till att vi satt siffror på den feministiska revolutionen.

"Ett nytt pensionssystem gör en värdig ålderdom möjlig."

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Valberedningens motivering:
Lotten var med och grundade Fi och har i 14 år alltid haft en central roll för att utveckla partiets organisation och politik. Som partiets toppnamn under tre valrörelser har hon en unik erfarenhet som kommer att vägleda och skänka trygghet till övriga riksdagskandidater. Med sin trygga förankring i Fi, sin stora medievana och ledaregenskaper är hon ett vasst vallokomotiv såväl som lämplig gruppledare i riksdagen. Hon har skrivit stora delar av vår familje-, näringslivs-, social-, beroende- och pensionspolitik och har strategiskt byggt upp ett stort förtroende för Fi i pensionsfrågan.

Med lång erfarenhet, politisk skärpa och en karisma som går genom tv-rutan kommer Lotten att få in Fi i den politiska hetluften.

En del av Lottens arbete för att lyfta pensionsfrågan

Lotten är också en av initiativtagarna till #utanskyddsnät

"Mitt fokus ligger på den orättfärdiga arbetsmarknaden, som ger alla som inte är män sämre lön och anställningsförhållanden. Inget annat parti än F! vill på riktigt förändra dessa förhållanden, det var en av orsakerna till att jag bytte parti efter 45 (S). Nu måste det ske!"

Annelie Nordström, 62 år, Stockholm, Egen företagare

Annelie Nordström, 62 år, Stockholm, Egen företagare

Valberedningens motivering:
Annelie har länge varit LO-kvinnornas starkaste röst i politiken. Hon har varit en av få som alltid stått upp för de kvinnodominerade yrkena och för landsbygden vilket gett henne ett stort förtroende som hon för med sig in i Fi. Annelie är en orädd, kraftfull och skicklig debattör med stor erfarenhet av den politiska hetluften och av strategiska överväganden i förhandling. Hon är barnskötare i grunden som gått vidare bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, ordförande för fackförbundet Kommunal och numera arbetsmarknadspolitisk talesperson för Fi.

Med Annelie i riksdagen får vi en god lagspelare och en kraft med både den politiska trygghet och framåtanda vi behöver.

"Ett samhälle som inte förstår att vi människor har och ges olika förutsättningar och kompetenser är ett ofärdigt samhälle. Jag vill leva i en värld som både tar vara på alla och som också bygger system och samhällen anpassade efter alls rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet."

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Valberedningens motivering:
Farida är med kunskap och karisma en stark röst i antirasist-, folkhälso- och pensionsfrågor. Hon har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organ där hon bla a driver pensionsfrågor inom Street-gäris och drogförebyggande arbete i IOGT-NTO. Farida sitter med i skuggriksdagsgruppens socialförsäkringsutskott och idag arbetar Farida för Fi Stockholm som samordnare.

I Farida har vi en aktivist, en initiativtagare och en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap är en enande kraft.  Hon är en god analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv, hon är inte rädd för att ta plats och med sin stand-up-erfarenhet tillför hon humor och glädje i partiet.

"Jag vill ta politiskt ansvar för att skapa den omställning som behövs för att stoppa exploateringen av naturresurser, och djur- och människokroppar."

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Valberedningens motivering:
Marit har under mandatperioden varit engagerad som ersättare i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden i Lund, men också i Skuggriksdagsgruppens miljöutskott samt den tematiska gruppen för djurrätt. Marit står för ett progressivt förändringsarbete när det gäller trafik och konsumtion i ett ekonomiskt system som inte tär på resurserna och hon kommer vara en brinnande fackla för hållbarhetsfrågor, miljö och klimat i riksdagen. Som samhällsplanerare har Marit kunskapen om hur samhällets rum kan utformas för att främja inkludering.

Marit har en fantastisk samarbetsförmåga och ser alltid till att alla får vara med och komma till tals, vilket hon balanserar med en imponerande integritet och tydlighet, särskilt i sina hjärtefrågor. Marit är en respekterad och strategisk politiker som är påläst och har en god retorisk förmåga som gör att människor lyssnar när hon talar.

"Jag har lång erfarenhet av hur det ser ut för dem som lever på samhällets bakgård. Det har grundlagt och stärkt min övertygelse om att mänskliga rättigheter måste vara vägledande för ett stabilt lands politik."

Gunno Gunnmo, 73 år, Stockholm, Pensionär, f d Polis

Gunno Gunnmo, 73 år, Stockholm, Pensionär, f d Polis

Valberedningens motivering:
Gunno är efter 20 år som ordförande för Polisförbundet och länspolismästare självklar för riksdagen. Gunno är en politiker som förstår att det är bättre att skapa ett samhälle som förebygger brottslighet och skapar nya vägar för den som hamnar snett, istället för att bara ropa på batonger och hårdare straff. Som polischef har han blivit känd för att arbetat hårt för jämställdhet, mångfald och att ställa höga etiska krav på polisen. Gunno står upp för vad han tror på och var inte rädd för att som länspolismästare höja polisernas löner trots att det i slutändan kostade honom hans eget jobb.

När brott och straff seglar högt upp på den politiska agendan behöver vi Gunno som personifierar polisens hjärta och hjärna samt kan förmedla den inkluderande politik Fi står för i dessa frågor.

"Lika väl som det finns manliga, etniska och heterosexuella normer finns det urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd."

Inez Abrahamsson, 57 år, Latikberg/Vilhelmina, Biträdande rektor

Inez Abrahamsson, 57 år, Latikberg/Vilhelmina, Biträdande rektor

Valberedningens motivering:
Inez är ett av Sveriges största namn inom lands- och glesbygds-politik. Som före detta ordförande för Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva har hon framgångsrikt drivit på för att bryta storstadsnormen. Samtidigt har hon drivit fram en feministisk politik i en mansdominerad rörelse.

Med Inez kommer vi ha riksdagens kunnigaste gles- och landsbygdspolitiker, en orädd debattör och erfaren ledare som kommer göra glesbygdspolitiken levande, feministisk och inkluderande!

"Rättstillämpningen är varken alltid objektiv eller korrekt, den präglas av rådande samhällsstrukturer. Jag tror medvetenhet om och ödmjukhet inför det är avgörande för att skapa ett samhälle vi vill och kan leva tillsammans i!"

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Valberedningens motivering:
Aino räddar liv inom migrationsjuridiken så som en sjuksyrra räddar liv på akuten. Som asylrättsjurist har hon framgångsrikt drivit hbtq-flyktingars fall och politiskt har hon synat  Sveriges godtyckliga asylsystem som för hbtq-flyktingar bäst benämns som ett asyllotteri.

Aino är idag anställd på RFSL och har arbetat utomparlamentariskt för att påverka partierna, men regeringen svängning i migrationspolitiken var lösningen att gå med i det parti som på riktigt arbetar för en förändring. Med sin expertis inom det svenska migrationssystemet och vana att föra ut politiken kommer Aino att steg för steg ta oss mot målet om en värld utan gränser.

"Vi behöver ett feministiskt parti som står på de utsattas sida."

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Valberedningens motivering:
Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen.

Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

I riksdagen kommer Denise med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor!

"Sverige behöver politik för social rättvisa, det är feminism."

Lisa Palm, 26 år, Stockholm, Fritidsledare

Lisa Palm, 26 år, Stockholm, Fritidsledare

Valberedningens motivering:
Lisa nystartade Unga Feminister 2013 och plötsligt fanns ungdomsförbundets aktivister över hela Sverige, statyer kläddes i rosa och tusentals ungdomar hittade hem i en feministiskt rörelse. Hon har fortsatt sitt entusiasmerande ledarskap som ordförande i Fi Stockholm och som kommunpolitiker. Sedan valet har hon varit med och styrt politiken i Stockholm Stads rödgrönrosa styre med en brinnande fackla för skolan, tjejerna och orten.

Med erfarenhet av majoritetsstyre i en miljonstad är hon redo för driva hårda förhandlingar, avväga politiska kompromisser och styra om politiken i Sveriges riksdag.

"Min långa erfarenhet av den svenska parlamentarismens tillämpning på olika nivåer och den samiska kulturens utsatthet i det svenska samhället har gett mig lärdomar som jag nu vill bruka för att påverka till en bärkraftig utveckling för samhället – En annan värld är möjlig!"

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Valberedningens motivering:
Stefan har suttit i sametinget i 24 år och varit dess ordförande i 8. Stefan är renägare och hans politiska kraft rör miljön, glesbygden, urfolken samt mänskliga rättigheter och jämlikhet. Han är en modig och erfaren politiker och en medievan, bra debattör. Stefan vill arbeta för att motverka de klimatförändringar som människan skapar och värna om och återställa vår natur. Han vill hitta alternativ till en samhällsutveckling som inte styrs av patriarkatet och tillväxtekonomin och han är en röst mot nationalism, fanatism och kolonialism.

"Antirasism måste genomsyra alla politikområden."

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Valberedningens motivering:
Jaime har i sin roll som utrikespolitisk talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott visat på stor kunnighet i feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden i den globala världen. Jaimes ödmjuka och inlyssnande personlighet gör att han i sina ledarroller bedriver ett föredömligt och inkluderande ledarskap som gör honom till en riktig teamplayer. Jaime personifierar en viktig balans mellan en stark förankring inom Fi och kunskap om globala feministiska- freds- och miljörörelser. Med sina träffsäkra politiska analyser är han en självklar röst för utvecklandet av en feministisk utrikespolitik värd namnet!

"Jag inspireras av feministiska och andra rättviserörelser i den globala syd och även dessa perspektiv måste komma till tals i den globala nord. Jag avskyr orättvisor, inte minst de globala orättvisorna."

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Valberedningens motivering:
Carmen är en känd och stark röst i miljörörelsen och är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik. Som flitig debattör och skicklig talare har hon sett till att lyfta frågor om klimatförändringar och global exploatering i det svenska politiska samtalet. Genom sin aktivistbakgrund från bland annat fack, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Klimataktion och Interfem har Carmen ett stort nationellt och internationellt nätverk. Till vardags arbetar hon som lärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo.

Med sin entusiasm och kunskap kan Carmen visa väljarna att Fi inte bara är rosa utan även grönt.

"Allt hänger ju ihop, både intersektionellt och växelverkansmässigt, och vi är alla del av samma system."

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Valberedningens motivering:
Yolanda Bohm Ramirez har bland annat sin föreningsbakgrund i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse. Som styrelseledamot där har hon varit med och drivit på för att sätta HBTQ-frågor på den politiska agendan och för att vidga samtalet om kön och kroppar. Med sylvass penna och som den glödande retoriska talang hon är har Yolanda även förtrollat människor i sitt arbete som estradpoet och numera även med diktsamlingen Ikon.

Yolanda är grundad i den intersektionella analysen och kommer att föra fram Feministiskt initiativs politik på ett inkluderande och sinnrikt vis. Det finns inget parti som har en så välutvecklad HBTQ-politik som Fi och Yolanda kommer vara namnet som bäst förmedlar den.

"Jag vill förändra. Jag vill se till att alla i Sverige har förutsättningar till att må bra och leva bra liv. Jag vill minska klyftor och motverka ojämlikheter."

 

Katarzyna Katta Konkol, 36 år, Stockholm, Juridikstuderande

Katarzyna Katta Konkol, 36 år, Stockholm, Juridikstuderande

Valberedningens motivering:
Katarzyna är ordinarie ledamot för Fi i Stadsrevisionen inom Stockholms stad. Hon är medlem i Fi:s politikutskott i Stockholms stads stadshus, ordinarie ledamot i Stockholms Universitets kårfullmäktige för Fi Studenter samt ersättare i finansutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp. Katarzyna är ny i Sverige, men hon har hunnit bli en erfaren Fi:are och är väl insatt i både rätts- och finanspolitik.

För Katarzyna är det viktigt att Fi kan driva en hållbar ekonomisk politik som bidrar till en omfördelning av makt och resurser i samhället. Hon beskrivs av Fi-kollegor som skarp, noggrann, driven och ekonomikunnig, och som lätt att samarbeta med, grymt strukturerad, kunnig och kunskapssökande.

"Jag tror helhjärtat på att en praktiserande, agerande och inkluderande antirasistisk feminism är enda vägen framåt."

Alejandra Gomez Lozano, 30 år, Malmö, Studerande

Alejandra Gomez Lozano, 30 år, Malmö, Studerande

Valberedningens motivering:
Alejandra har i 3 år varit en viktig antirasistisk feministisk kraft i nationella styrelsen där hon bland annat haft ansvar för kommunsamordningen i våra rosa kommuner, den administrativa samordningen av Skuggriksdagsgruppen samt vårt antirasistiska utbildningsprogram och en vidareutveckling av vår intersektionella handlingsplan. Lokalt har hon varit en viktig kraft som startat upp lokalföreningen Fi nordöstra Skåne och suttit i Fi Skånes styrelse.

Alejandra är ideologen med politisk skärpa och stor integritet. Som rak och samarbetsinriktad lagspelare kommer hon vara en viktig tillgång för sammansvetsandet av riksdagsgruppen.

"Vi skriver inte bara historia genom att ta in Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin, vi ger också en plats och en parlamentarisk röst till de som det pratas om och inte med."

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Valberedningens motivering:
Nora är en stark röst för en skolpolitik som pratar med elever istället för om elever. Med sin färska insyn och deltagande i skolvärlden kommer Nora att vara en viktig tillgång i utformandet av den jämlika och jämställda skolpolitik som vårt land är i skriande behov av. Hon har, med sociala medier som plattform, skapat ett utrymme där hon når ungdomar där ungdomar är. Med sina erfarenheter av flera politiska uppdrag för F!, med hjärtefrågor som hbtqia+ rättigheter och med en stark feministisk och antirasistisk kompass är Nora en klockren F!-politiker med enorm potential! Hennes envisa och oförtröttliga engagemang i de unga ensamkommandes sittstrejk på Medborgarplatsen är ett exempel på detta.

 

 

"Att ifrågasätta och rucka på maktordningar samt främja mänskliga rättigheter är grunden i mitt engagemang."

Valberedningens motivering:
Elfrida har ett brinnande engagemang för intersektionella frågor och har bland annat arbetat hårt för att demokratisera och vidga berättelsen om Sápmi och livet i Norrland utifrån ett HBTQ-perspektiv. Genom mångårigt arbete som normkritisk kulturanalytiker med bas i Umeå har Elfrida en stark förankring och nätverk i en stor del av norra Sverige.

Att utmana makten och normativa föreställningar om hur livet ska se ut är inget nytt för Elfrida. Hon är därför en klockren och viktig kraft att ha med i den valrörelse som Fi nu ska bedriva med hela landet som utgångspunkt.

"Jag brinner för att sätta funktionalitet på den politiska kartan och synliggöra maktordningar genom att prata om demokrati för alla medborgare på riktigt."

Valberedningens motivering:
Mia är sedan 15 år aktiv inom kulturvärlden och civilsamhället. Hon är en van debattör – både i tal och skrift – och räds inte att sticka ut hakan. I sitt arbete med Tyst teater på Riksteatern arbetade hon hårt för att göra teatern som konstform mer tillgänglig för döva. Till vardags arbetar hon som projektledare, just nu med projektet VI SKA MED! Mia är också f.d. ordförande för Sveriges dövas ungdomsförbunds.

Engagemanget inom funktionshinderrörelsen och kulturvärlden har tagit Mia till många platser både i Sverige och utomlands. Nu är det dags att hennes driv och engagemang tar Mia och Fi in i riksdagen.

"Min politik är baserad på verkligheten, en verklighet som ingen kan ta från mig. Jag driver en antirasistisk feministisk politik för alla, bokstavligen ALLA!"

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Valberedningens motivering:
Toktams första politiska motståndshandling var som sjuåring. Den Iranska regimen ville tvinga henne att bära slöja för att dölja sitt hår, men Toktam rakade av sig håret och gick till skolan utan slöja. För henne var rätten att själv välja inte förhandlingsbar. Det är med samma mod och aktivism som hon nu arbetar mot hedersvåld och mäns våld mot kvinnor och som partiets sexualpolitiska talesperson. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojourrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+.

Toktam gör vår politik varje dag när hon engagerar papperslösa och unga nyanlända i partiet eller när hon söker upp kvinnor som inte kan svenska för att hålla homeparty på farsi och dari. Men en slående karisma och smittande engagemang kommer hon förgylla valrörelsen och göra riksdagen närmare för väldigt många människor.

"Jag ser mig själv som en vardagspolitiker som får saker gjort."

Teysir Subhi, 31 år, Göteborg, Lärare och Frilanskommunikatör

Teysir Subhi, 31 år, Göteborg, Lärare och Frilanskommunikatör

Valberedningens motivering:
Teysir är en klockren intersektionell debattör som brinner för antirasism, skola och arbetsrätt. Efter att ha varit politiskt aktiv hela livet och drivit Fi:s frågor utomparlamentariskt som aktivist tar Teysir nu klivet in i partipolitiken. Till yrket är Teysir lärare i hem- och konsumentkunskap och på en tidigare arbetsplats blev hon uppmärksammad efter att framgångsrikt ha bedrivit en facklig kamp mot sexuella trakasserier som flera av kollegorna hon företrädde hade blivit utsatta för.

Oavsett var hon befinner sig har Teysir ett glödande driv för att verka för samhällsförändring och hon ger sig inte förrän hon ser att det händer.

"Helt grundläggande och något jag stod upp för redan som barn innan jag hade några ord för det, är att alla ska få växa upp utan begränsande föreställningar om kön och sexualitet."

Sandra Isaksson, 37 år, Norrköping, Läkare

Sandra Isaksson, 37 år, Norrköping, Läkare

Valberedningens motivering:
Sandra har under de senaste åren kombinerat livet som narkosläkare och ordinarie ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige. Hon brinner för hälso- och sjukvårdsfrågor och ser ett riksdagsmandat som en chans att få driva på för den politik Fi har på detta område. Sandra är väl förankrad i partiet och efter åren i kommunfullmäktige är hon väl förtrogen med vår politik som helhet.

Sandra är en person som visar feminismens självklarhet överallt där hon finns med och med sin förmåga att leverera skarpa, rosa förankrade analyser med värme och humor är hon en stark kraft såväl i valrörelsen som i riksdagsarbetet.

"Älskar att lära nytt och ifrågasätta rådande normer och system för att öppna upp för ett smartare och mer humant samhälle."

Valberedningens motivering:
Jennifer är ett av Sveriges vassaste namn inom svensk näringspolitik och har de senaste åren som Feministiskt initiativs näringspolitisk talesperson skrivit en stor del av vår politik på området samt tagit fram mycket av vår budget. Med stor kunskap lyfter hon en näringspolitik för jobb och företagande men som är grundad i etik, hållbarhet och antidiskriminering. Hon är klippan som i förra valrörelsen kunde lösa allt och visade upp en enorm bredd och kunskap såväl politiskt som organisatoriskt.

Hennes stora kunskap kompletteras av hennes prestigelösa sätt och stora engagemang för gruppen. Med blicken höjd mot målet och en stor lyhördhet kommer hon vara en stor tillgång i att hålla ihop riksdagsgruppen till att gemensamt uppnå framgång.

"Jag vill vara med och utveckla en vision och politik som gör att människor känner sig sedda, trygga och välkomna. Trygga människor kan vara generösa i både tanke och handling."

Linn Alenius Wallin, 38 år, Kågeröd, Verksamhetsutvecklare

Linn Alenius Wallin, 38 år, Kågeröd, Verksamhetsutvecklare

Valberedningens motivering:
Linn är en handlingskraftig och driven person med visionen att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Som ordförande för F! Svalöv och med tre års erfarenhet av kommunfullmäktige i Svalöv är hon en politiker som står stadigt och tryggt i vår politik. Hon sitter med ett enda F!-mandat i ett kommunfullmäktige där det även finns åtta SD-mandat och har därmed särskild erfarenhet av vad det innebär att vara F!-are i motvind. Linn har under dessa förhållanden utmärkt sig som en förträfflig förhandlare och skapare av samarbeten med andra partier.

Linn är en initiativrik praktisk visionär som med allt ovanstående i ryggen vet att se möjligheter som kan utvecklas till konkret F!-politik!

"Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang."

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Valberedningens motivering:
Sofi har suttit som aktiv ersättare i Norrköpings kommunfullmäktige innevarande mandatperiod. Till yrket är Sofi atmosfärskemist och har ett mångårigt engagemang som aktivist i miljörörelsen. Professionellt har hon rört sig inom statliga myndigheter och även haft internationella uppdrag.

Sofi bidrar med ett stort och brett miljö- och klimatkunnande. Med skarpa och strategiska analyser av omvärlden, byggda på vetenskaplig grund, är hon en viktig resurs i arbetet med att föra fram Fi:s fantastiska miljö- och klimatpolitik.

"Jag ska göra transfrågor till ett ämne som diskuteras!"

Valberedningens motivering:
Björk vill vara en röst för unga transpersoner, en grupp som sällan får höras och som inte besitter en stor makt. Han är en erfaren Fi-företrädare efter att ha suttit i nationella styrelsen, varit ordförande i Fi Umeå och numera innehar ordförandeposten i Fi Storstockholm. Björk har arbetat som elevassistent och vårdbiträde och är väl insatt i flera politikområden, till exempel inom hbtq- och transpolitik, LSS-politik och djurrättspolitik. Björk bor nu i Stockholm men är uppvuxen i Umeå. Han beskrivs av Fi-kollegor som mogen, stabil och kunnig.

"Alla människors lika värde blir med MR inte en åsikt, utan ett åtagande som vi ska nå, med alla samhällsresurser som står till vårt förfogande. Då måste vi prioritera om!"

Valberedningens motivering:
Linda har två valrörelser i ryggen, sitter i Malmö kommunfullmäktige och varit ett centralt namn i Fi Malmö med många uppdrag. Sedan 2016 har hon gjort ett ovärderligt arbete som politisk rådgivare åt Soraya Post i Europaparlamentet. Linda är en stabil och erfaren kandidat som kommer skänka ett lugn och trygghet till Skånes valrörelse. Hon är en bred politiker som kan prata inom alla politikområden med spetskompetens inom säkerhetspolitik, arbetsrätt och mäns våld mot kvinnor.

Med parlamentarisk erfarenhet från såväl Malmö som Bryssel är hon van vid att  omsätta våra ideologi i praktiska politiska förslag. Linda är mycket redo för riksdagen!

"Mitt hjärta slår extra mycket för barnrättsfrågor, att på olika sätt se barnen och se till allas rätt till bra liv och delaktighet."

Johanna Ivarsson, 44, Landskrona, Socionom

Johanna Ivarsson, 44, Landskrona, Socionom

Valberedningens motivering:
Johanna grundade Fi Landskrona och var en stark röst i Skånes förra valrörelse. Hon är väl förankrad i Fi:s politik och pratar tryggt i alla frågor. Med en brinnande demokrati-fackla för medlemsgrupper över hela landet har hon visat sig ovärderlig i nationella styrelsen. Hon är en viktig pelare i partiets organisation som kommer ge oss en trygghet och stabilitet i den stundande valrörelsen. Hennes breda politiska kunskap, snillrika retorik och goda samarbetsförmågor gör henne till en enorm resurs i valrörelsen och riksdagen.

"Det är dags att ifrågasätta staden som norm. Det ska gå att leva i hela landet med en fungerande och likvärdig samhällsservice, både i glesbygd och i städernas förorter."

Karin Ploen, 51, Stockholm, Generalsekreterare för en ideell organisation

Karin Ploen, 51, Stockholm, Generalsekreterare för en ideell organisation

Valberedningens motivering:
Karin jobbar som generalsekreterare inom en fredsutbildande organisation och var med i valrörelsen 2014, då hon kandiderade till riksdag, landsting och kommun. Hon är politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens civilutskott där hon engagerar sig i bostads- och skolpolitiken men har speciellt utmärkt sig inom kampen för en värdig förlossningsvård med både patienter och personal i fokus. Karin är en förträfflig intersektionell analytiker som jobbat med politikutveckling inom F!, såväl nationellt som inom Storstockholm. Som boende i Tensta har Karin insikt i områdets villkor, behov och förutsättningar och hon är initiativtagare till uppstarten av F! Järva.

"Jag vill vara en förebild för alla tjejer och visa dem att inget kan hindra oss oavsett vår religion och kön."

Elham Ahmadi, 19 år, Malmö, Studerande

Elham Ahmadi, 19 år, Malmö, Studerande

Valberedningens motivering:
Elham kom som 15-åring för fyra år sedan till Sverige som flykting från Afghanistan. Elham vet sina rättigheter, vågar ta plats och bryter mot fördomarna som finns i samhället om kvinnor från Mellanöstern. Med sitt stora engagemang för mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är hon en lysande förebild för unga människor i Sverige. Som en av två ordföranden för organisationen Ung i Sverige är hon en stark röst för att synliggöra ensamkommande ungdomars perspektiv och göra dem hörda i samhället.

"Jag brinner för en säkerhetspolitik som skyddar och skapar trygghet för människor istället för nationer."

Stina Sewén, 28, Göteborg, Sjuksköterska

Stina Sewén, 28, Göteborg, Sjuksköterska

Valberedningens motivering:
Stina är en normmedveten och skarp intersektionell maktanalytiker. Hon har tidigare varit styrelseledamot i F! Göteborg och är nu politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens finansutskott, där hon varit med att driva och samordna arbetet med att ta fram F!s ekonomiska politik. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har hon stor insikt i villkoren i sjukvård och äldreomsorg, såväl strukturellt som i praktiken, och i riksdagen kommer hon att kunna utveckla konkreta och verklighetsnära vårdpolitiska förslag. Hennes engagemang i organisationer som jobbar med rätten till vård samt med sexuella och reproduktiva rättigheter ger henne ytterligare perspektiv som berikar hennes kompetens.

"Barns rättigheter och villkor är en stor hjärtefråga för mig och jag brinner särskilt för att förskola och skola ska genomsyras av normkritik och inkludering."

Lisa Ryhänen, 35, Kiruna, Barnskötare

Lisa Ryhänen, 35, Kiruna, Barnskötare

Valberedningens motivering:
Lisa har under den nuvarande mandatperioden varit gruppledare och ordinarie ledamot i Kirunas kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Lisa bär med sig viktiga erfarenheter av att omsätta Fi:s politik i en gruvkommun som också präglas av glesbygd. Hon är barnskötare till yrket, har varit engagerad i en kvinnojour och har en särskild kunskap om mäns våld mot kvinnor. Barns villkor och normkritisk pedagogik i förskolan är Lisas hjärtefrågor.

"Jag brinner för intersektionell feminism och mänskliga rättigheter"

Valberedningens motivering:
Tomas sitter sedan fyra år i kommunfullmäktige i Uppsala och har därigenom fått erfarenhet av att förhandla och debattera med utgångspunkt i Fi:s politik. Som utbildad retoriker och väl förankrad i vårt parti kommer Tomas att briljera i alla de torgtal som ska hållas under valrörelsen. Tomas kärnfrågor är flyktingpolitik samt arbetsmarknad och inkludering. Som musiker brinner han även för kulturpolitiken.

Tillsammans med Tomas kommer Fi att dansa in i riksdagen.

"Det är dags att ifrågasätta lönearbete som en norm som ska leda till frigörelse. "

Baharan Raoufi-Kvist, 26, Ödeshög, Föräldraledig

Baharan Raoufi-Kvist, 26, Ödeshög, Föräldraledig

"Att träffa och lyssna på väljare och andra intresserade är något av det roligaste jag vet."

Cecilia Billskog, 38, Stockholm, Handläggare

Cecilia Billskog, 38, Stockholm, Handläggare

"De patriarkala, postkoloniala och rasistiska strukturerna har fått regera ostört alldeles för länge och vi ser nu konsekvenserna."

Myriam Gomez Lattes, 51, Malmö, Personlig assistent

Myriam Gomez Lattes, 51, Malmö, Personlig assistent

"Jag vägrar acceptera det snäva medborgarskapet och nationsgränser som utgångspunkt och gräns för politiken."

"Varför diskuteras inte mänskliga rättigheter under Agendas partiledardebatter? Vi behövs."

"Om jag varit ödmjuk hade jag varit perfekt."

Ingrid Mårtensson, 56 år, Östersund, Ekonom

Ingrid Mårtensson, 56 år, Östersund, Ekonom

"Jag tar ödmjukheten, kärleken och min livserfarenhet med mig som verktyg för att driva de frågor som är viktiga för våra väljare."

Joel Boni, 57, Malmö, Gymnasielärare

Joel Boni, 57, Malmö, Gymnasielärare

"För mig är det en självklarhet att ifrågasätta förtryckande normer samt våga vara obekväm."

Maria Dexborg, 40, Åkarp, Socionom

Maria Dexborg, 40, Åkarp, Socionom

"Våld existerar i hemmet, i det offentliga rummet, i alla möjliga relationskonstellationer och även utanför relationer. Våldet används för att förtrycka, straffa, begränsa och förminska."

Hanna Melin, 24, Linköping, Samhällsanalytiker

Hanna Melin, 24, Linköping, Samhällsanalytiker

"Offentlig organisering ur ett jämställdhetsperspektiv med skola, vård och rättsväsende är grunden för ett fungerande samhälle."

Maria Borgström, 34, Uppsala, Leg Fysioterapeut

Maria Borgström, 34, Uppsala, Leg Fysioterapeut

"Alla har rätt till en bra och jämlik skolgång."

"Vi behöver mer kunskap och kultur såväl som frisk mat och miljö för att skapa ett jämställt och välfungerande samhälle. Ett samhälle med kreativa medborgare där stad och land samverkar."

Mikael Gabrielsson, 60, Ransäter, Rytm- och Samtalsterapeut

Mikael Gabrielsson, 60, Ransäter, Rytm- och Samtalsterapeut

"Ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns."

Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare

Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare

"Kvinnors ställning i relationer, samhället och i politiken kommer alltid att få min uppmärksamhet."

"Metoo-frågorna måste leda till en strukturförändring som leder till ett hållbart samhälle, och där måste politiken ta sitt ansvar!"

"Skolan måste utvecklas tillsammans med andra verksamheter för att förbereda eleverna på vilka val de kan stå inför senare i livet!"

"En av människans klokaste uppfinningar har varit mänskliga rättigheter och utgångspunkten att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Jag ser det som politikens uppgift att realisera dessa ord i praktiken"