MIKAEL GABRIELSSON

Ort: RANSÄTER Ålder: 60

Ort: RANSÄTER Ålder: 60

Mikael Gabrielsson

Mikael Gabrielsson

Mikael är styrelseledamot i Fi Värmland och aktiv i Fi Munkfors-Hagfors samt i tematiska landsbygdsgruppen. Mikael var aktiv inom politiken på 90-talet och menar att det är viktigt att partiet breddar sig, att vi förankrar oss utanför storstäderna och att Fi uppfattas som ett parti för hela landet. Mikael är också mån om att vi har en organisation och strategier där vi tar tillvara och är rädda om de enskilda medlemmarnas och gruppernas engagemang.