Fi Svedalas lista till kommunfullmäktige

Fi Svedalas lista till kommunfullmäktige fastställdes 13 augusti 2018

Fi Svedalas lista till kommunfullmäktige fastställdes 13 augusti 2018

  1. Pia Karlsson, 59 år, förskolelärare, Svedala
  2. Christel Beckdahl, 46 år, diakon, Svedala
  3. Ann Engqvist, 54 år, projektledare, Svedala
  4. Jessica Blom Larsson, 51 år, studieadministratör, Holmeja