Fi Svalövs lista till kommunfullmäktige

Fi Svalövs lista till kommunfullmäktige fastställdes 15 april 2018

Fi Svalövs lista till kommunfullmäktige fastställdes 15 april 2018

  1. Linn Alenius Wallin, 38 år, genusvetare, Kågeröd
  2. Kristina Carlsson, 45 år, bibliotekarie och bryggare, Röstånga
  3. Elisabeth Salonen Ripa, 50 år, gymnasielärare, Röstånga
  4. Sven-Åke Johansson, 84 år, kemist mm, Konga
  5. Amanda Ripa, 23 år, musikstuderande, Röstånga
  6. Christopher Ripa, 50 år, verktygstekniker, Röstånga
  7. Christa Gustafsson Ohlsson, 63 år, psykiatrisjuksköterska, Konga Ö
  8. Yousra Qrayim, 42 år, specialpedagog, Teckomatorp
  9. Karin Larsarp, 44 år, snickare och byggnadsantikvarie, Röstånga