Solna

Fi Solnas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

Fi Solnas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

1. Karin Pettersson, 33, handläggare

2. Elias Rudberg, 42, lärare