Sollentuna

Fi Sollentunas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

Fi Sollentunas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

1. Heléne Portnoff, 40, studie- och yrkesvägledare