Östersund

F! Östersunds lista till kommunfullmäktige fastställdes den 25 augusti 2018

F! Östersunds lista till kommunfullmäktige fastställdes den 25 augusti 2018

  1. Marie Wiktorsson, 42 år, utvärderare Naturvårdsverket
  2. Emily Dernfors, 23 år,student
  3. Ingrid Mårtensson, 56 år, ekonom
  4. Nova Hamrén, 18 år, student