Nacka

F! Nackas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

F! Nackas lista till kommunfullmäktige fastställdes den 23 augusti 2018.

  1. Jenny Vikman, 40, utvecklingsledare
  2. Melinda Riedel, 23, lärarstudent
  3. Malin Back, 39, gymnasielärare
  4. Maya Rios, 37, civilingenjör inom huskonstruktion
  5. Marie Nordquist-Kastling, 59, socialsekreterare
  6. Anna Schröder, 51, personlig assistent
  7. Maral Fayazian, 27, socialantropolog
  8. Åsa Wickberg, 62, specialpedagog