F! Kalmars lista till kommunfullmäktige

F! Kalmars lista till kommunfullmäktige fastställdes 5 mars 2018

F! Kalmars lista till kommunfullmäktige fastställdes 5 mars 2018

  1. Birgitta Axelsson Edström, verksamhetsutvecklare/teol stud
  2. Andrea Berg, ledningsansvarig sjuksköterska
  3. Kerstin Ljungberg, pensionerad administratör
  4. Linnéa Hedin, studerande 18 år
  5. Malin Pettersson, lärarstudent
  6. Isabel Andersson, barnskötare
  7. Agneta Berg, förskollärare
  8. Jonathan Sideström, studerande
  9. Caroline Elnéus, lärare