F! Gullspångs lista till kommunfullmäktige

F! Gullspångs lista till kommunfullmäktige fastställdes 7 april 2018

F! Gullspångs lista till kommunfullmäktige fastställdes 7 april 2018

  1. Stefan Skärlund, Gymnasielärare/Skådespelare
  2. Sarah Johansson, Stödpedagog
  3. Lii Bergman, Snickare/Egenföretagare
  4. Cecilia Gustavsson, Ungdomsvägledare
  5. Elis Öquist Bergman, Personlig assistent
  6. Maria von Krusenstierna, Föreståndare EKB
  7. Annica Bengtzing, Förbundschef
  8. Isabel von Krusenstierna, Studerande
  9. Hanna Jansson, Miljöstrateg MTG
  10. Johanna Svensson, Bibliotekarie