Fi Gnestas lista till kommunfullmäktige

  1. Anja Probst, Dramapedagog
  2. Johan Wahlström, Managementkonsult
  3. Kim Silow Kallenberg, Forskare och högskolelektor
  4. Heidi Nousiainen, Ombudsman/förhandlare
  5. Ebba Sellén, Miljökonsult