F! Bodens lista till kommunfullmäktige fastställdes den 3 juni 2018.

F! Bodens lista till kommunfullmäktige fastställdes den 3 juni 2018.

  1. Lizah Lund, 38, Landskapsingenjör
  2. Linda-Marie Gabrielsson, 42, Leg. lärare
  3. Jonathan Berg, 25, Resurs skola/fritids
  4. Stefan Mikaelsson, 60, Renägare
  5. Catharina Melander, 38, Leg. sjuksköterska, doktorand
  6. Ann Lou Lundberg, 62, Personlig assistent
  7. Ida Enqvist, 41, Leg. barnmorska