KARIN TENNEMAR

Ort: STOCKHOLM Ålder: 28

Ort: STOCKHOLM Ålder: 28

Karin Tennemar

Karin Tennemar

Karin är redaktör för Fi:s ideella kommunikationsavdelning (Fika) och ledamot i Fi Stockholms läns styrelse. Karin vill bland annat bidra till att förenkla och skapa strukturer för alla som vill engagera sig i Fi. Karin ser ett behov av att Fi anpassar kommunikationen till aktuell målgrupp. Viktiga frågor för Fi att fokusera på framåt tycker Karin är miljöpolitiken, migration-, asyl- och integrationspolitiken samt mänsklig säkerhet.