FARIDA AL-ABANI

Ålder: 30 Ort: STOCKHOLM

Ålder: 30 Ort: STOCKHOLM

Farida al-Abani

Farida al-Abani

Farida är Feministiskt initiativs asyl- och migrationspolitiska talesperson. Farida har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organisationer och ett stort kontaktnät i civilsamhället. Med sin kunskap och karisma är Farida en stark röst i många av Fi:s viktigaste frågor, exempelvis i antirasistiska-, folkhälso- och pensionsfrågor. I valrörelsen 2018 var Farida en av de mest framträdande politiska rösterna.

Farida vill i egenskap av partiledare fortsätta att bygga partiet internt för en ökad stabilitet. Farida menar att det är viktigt att bygga relationer, vara nära medlemmarna och möta de aktiva i kommunerna. Farida vill se en ökad kommunikation med de olika medlemsgrupperna för att tillsammans bygga organisationen och utveckla politiken på ett tydligare strategiskt sätt. Farida vill också öka kontakterna med civilsamhället genom att bjuda in och ha samtal med medlemmar i andra organisationer, för att informera om vår politik men också för att ta in vilka behov som finns.

Farida vill att Fi fortsätter att äga och vara ledande inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna. Farida vill att partiet fortsätter att utveckla vår redan starka politik inom sociala och arbetsmarknadsfrågor, men också fortsätter vara en tydlig röst inom migration-, asyl- och fredsfrågor. Farida ser ett behov av att partiet gör politiken tillgänglig, förståelig och konkret.

I Farida har partiet en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap fungerar som en enande kraft. Farida är väl grundad i Fi:s politik och ideologi och är en skarp analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv. Farida är trygg i mediala sammanhang och har också gjort sig känd som skarp aktivist. Tillsammans med Gita är Farida en person som leder Fi in i framtiden.