Soraya Post

MR-strateg, Rättighetskommitténs kansli, Västra Götaland

MR-strateg, Rättighetskommitténs kansli, Västra Götaland


 

Valberedningens motivering

Soraya har mångårig erfarenhet av arbete som MR-strateg med fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa. Soraya har genom sitt aktivistiska arbete enat romska kvinnor i flera olika europeiska forum. Hon sitter som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen till Länsstyrelsen. Hon har drivit MR-frågan på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya har stort förtroende bland romer och är deras språkrör såväl nationellt som internationellt, nu senast i samband med Skånepolisens register över svenska romer.

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Jag har lång erfarenhet av att driva frågor om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Mitt engagemang, min personlighet, min erfarenhet och den ödmjukhet som jag ställer mig inför uppgiften gör mig lämplig. Jag är orädd och riktigt taggad inför detta uppdrag och övertygad om att jag kommer förändra och påverka.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Vi som feministiskt parti ska ta den växande högerextremismen på allvar, vi ska inte se de mänskliga rättigheterna som en bifråga utan något som genomsyrar all vår politik. Vi ska äga frågan om mänskliga rättigheter och mota tillbaka de högerextrema. Med mänskliga rättigheter och demokrati ska vi bygga en inkluderande politik för alla människors lika värde. Men vi i Fi ska tillsammans välja vår politik och jag är ett verktyg för att föra ut den.

I valrörelsen kommer jag…

Driva och skapa gehör för vår politik, se till att vi syns och hörs, få människor att förstå att Feministiskt initiativ är det enda politiska alternativ som tar de mänskliga rättigheterna på allvar.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

Bygga upp en strategi för hur vi ska få igenom vår politik i parlamentet.

Länkar:

Jag sparar inte gammalt material, men det finns massor på nätet. Till exempel detta tal