چرا اروپا به فمینیسم احتیاج دارد

چرا اروپا به فمینیسم احتیاج دارد؟

چرا اروپا به فمینیسم احتیاج دارد؟

ما برای سیاره‌ای زنده، جهانی عادلانه و زندگی‌ای عاری از خشونت به انتخابات پا می‌گذاریم. می‌خواهیم قدم‌های بزرگی در راه برابری جنسیتی، سیاست محیط زیستی رادیکال، سیاست مهاجرتی مبتنی بر همبستگی، رفاه اجتماعی بالا و توزیع منصفانه‌ی قدرت و منابع برداریم.

ما نیروی متقابل

نازیسم و نژادپرستی‌ایم.

اگر اکثریت اعضاء پارلمان انکارکننده‌ی تغییرات اقلیمی باشند نخواهیم توانست تصمیم‌های قاطعانه درباره‌ی آب و هوا اتخاذ کنیم. باید همراه با هم در برابر نیروهای راست‌گرا ایستاده و جهت مخالف را تقویت کنیم.

از این رو به فمینیست‌های بیشتری در اتحادیه‌ی اروپا احتیاج داریم و اروپا به فمینیسم احتیاج دارد.

دوباره به ما اعتماد کنید!
26 مای در انتخابات پارلمان اروپا
به ابتکار فمینستی رأی دهید!

 

عضو شوید

50 کرون یا بیشتر به شماره‌ی 82 42 282 123 سوییش کنید
در قسمت پیام این اطلاعات را بنویسید: کمون، نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و fimedlem  

سیاره‌ای زنده، جهانی عادلانه و زندگی‌ای بدون خشونت

سیاره‌مان به نفس‌نفس افتاده، بدن انسان‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرد و ملت‌ها مسلح می‌شوند. بشریت بر سر دوراهی‌ای قرار گرفته و ما باید تصمیمات جدی بگیریم و سیاره را نجات داده و خشونت را متوقف کنیم. در حال حاضر گروه‌هایی که تهدیدات اقلیمی را جدی نمی‌گیرند و متوجه نمی‌شوند که خشونت مردان نسبت به زنان یک مشکل عمده‌ی امنیتی‌ست، در حال رشدند. از این رو به فمینیسم در اروپا احتیاج داریم.

برنامه‌ی ما برای اروپا


❊ رشد اقتصادی افسارگسیخته و مصرف‌گرایی بی‌رویه‌ی موجود را متوقف کند.
ما همچنان قوی‌ترین نیروی فمینیستی و ضدنژادپرستی
در پارلمان اروپا خواهیم بود چرا که اروپا باید:

با مردانی که از بدن دیگران سوءاستفاده می‌کنند با جدیت برخورد کند.
نوجوانانی را که تحت ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند، نجات دهد.
تولید و فروش اسلحه را کاملاً متوقف کند.
برای اقدامات پیشگیرانه در مورد خشونت تلاش و سرمایه‌گذاری کند.
تلاش کند که قانون رضایت برای سکس در اتحادیه‌ی اروپا تصویب شود.
 راه‌های فرار امن به اتحادیه‌ی اروپا ایجاد کند.
اطمینان حاصل کند که زنان و کودکان حق پناهنگی دارند.                                                                                                                                                                         
اطمینان حاصل کند که انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حداکثر سال 2038 به صفر برسد.
به سرعت اطمینان حاصل کند که سیستم انرژی پایداری داشته باشیم.
کشاورزی با کاشت ارگانیک را مورد حمایت قرار دهد.
برای سبزیجاتی که به مصرف انسان می‌رسند تلاش و سرمایه‌گذاری کند، نه سبزیجاتی برای صنعت گوشت.

Detta har vi gjort i Europaparlamentet

این کارها را در پارلمان اروپا انجام داده‌ایم:

ما کاری کردیم که سیاست امنیتی فمینیستی باشد. برای
مثال زنان قربانی جنگ به سقط جنین امن دسترسی داشته باشند.

اتحادیه‌ی اروپا به سیاست ما که از کشورهای عضو می‌خواهد
گروه‌های نئوفاشیستی و نئونازیستی را ممنوع کنند رأی مثبت داد.

ما یک گروه کاری برای ایجاد و اجرای سیاست‌های
ضدنژادپرستی پایه‎‌گذاری کرده‌ایم.

ما هفته‌ی رم را که سالانه برگزار می‌شود در پارلمان اروپا
پایه‌گذاری کردیم. کارشناسان، فعالان و سیاستمداران سرتاسر
اروپا جمع شده و برای مبارزه با کولی‌ستیزی برنامه‌ریزی می‌کنند.


اتحادیه‌ی اروپا به سیاست ما برای تقویت اقدامات
پیشگیرانه‌ از درگیری، با در مرکز قرار دادن زنان، جوانان و جامعه‌ی
مدنی، رأی مثبت داد.  

Download PDF in Persian