ELBETTE YAPABİLİRİZ!

Bir başka düzen olasıdır!

Feministiskt initiativ politika da güçlü bir seçeneği temsil ediyor. Vizyonumuz belli: herkesi gören ve kucaklayan bir toplum. Hem İsveç’ te hem küresel olarak, feminist ve ırkçılığa karşı her konuda eşitlikçi tavrımızı ve sürdürülebilir çözümlerimizi sunuyoruz. Politikanın ne olduğu ve olabileceği fikrine odaklanıyor, bu fikri daha da geniş bir tabana anlaşılır ve ulaşılabilir bir dil haline getiriyoruz.

Güçlerimizi birleştirmemiz; bugün her zamankinden daha fazla gerekli. Uzun süreden beri refah toplumunda yapılan kesintiler ve kaynak dağılımında az olandan alınıp çok olana verilmesi sistem değişikliği içeren önlemleri gerekli kılıyor.

Politikamız farklı ve daha iyi bir dünya olabileceğine dair bir vizyondur. Herkesi gören ve kucaklayan bir toplum.

İnsan haklarını savunuyoruz. Gücü değiştiriyor, politikayı yeniliyoruz. Bizi ileri götüren güç olan sevgi ile demokrasiyi güvene alıyor, herkesin bu düzende yer alma hakkını garantiliyoruz. İsveç meclis te pembe bir parti görmeye hazır.

İsveç’i eşit bir toplum olarak görebilir miyiz?

İsveç, iş çevrelerinde oldukça belirgin cinsel ayrımcılık yaşanan bir ülke. Bu durum aynı zamanda aylıklara ve çalışma koşullarına da yansıyor. Erkeksi kodlar içeren herşey daha değerli, kadınsı kodlar içerenlerse daha değersiz görülüyor hatta bazen de tamamen değersiz olduğu düşünülüyor. Karşılığı ödenmeyen işlerin bile eşit bir şekilde dağılmadığı görülüyor. Emekliliğe gelindiğindeyse bu farklar betonlaşmakla kalmayıp aradaki uçurum kapatılamaz hale geliyor.

Sosyal ve ekonomik güvenceye sahip olmanın temelinde aylıklı işler bulunuyor ve bu yüzden de toplumda dengesizlik üretilerek güçlendirilmiş oluyor. Dışarıda kalanların, iş hayatına girmesi zorlaşıyor.Gençlere, yaşlılara ve de adları ve görünüşleri “İsveçli değil” olarak görülenlere ayrımcılık yapılıyor. Etkinleştirilme ve üretim kazançları, zaten yeterince ekonomik güce sahip olanlar tarafından daha yüksek aylık ve daha fazla tüketim olarak çıkarılıyor.

Feministiskt initiativ bu gidişi tersine çevirmek istiyor. Eşit işe eşit eşit ödeme yapılmalı.üretim kazançları, tüketim olarak değil zaman olarak ödenmeli. Herkes için ekonomik güvenceyi garantilememiz gerekiyor ve en acil davranılması gerekenler emekliler. Bu konuda önemli bazı istemlerimizi şöyle sıralayabiliriz:
Eşit aylık: Arabuluculuk kurumunun direktifini tekrar formüle etmek, bir eşitlik fonu başlatmak ve aylıklar arasındaki farkı kapatmak.
Çalışma saatlerinin azaltılması:Talebin fazla olduğu meslekler de eğitime ağırlık vermek koşulu ile normal çalışma saatlerinde azaltmaya giderek, haftada 30 saate düşürmek.
Garanti emekliliğinde artış: Yaşlıların ekonomik güvencesini sağlamak amacı ile en düşük emeklilik aylıklarında oldukça büyük bir artış yapmak.

Elbette yapabiliriz!

İnsan haklarını güvenceye alabilir miyiz?

Feministiskt initiativ sınırları açık bir dünya vizyonuna sahip. Böyle bir dünyaya kavuşabilmek için, ortak olarak karar üzerinde anlaştığımız insan haklarını korumalı ve savunmalıyız. Bunun içine sığınma hakkı da giriyor. Savaş ve terör nedeni ile sığınma isteme en temel haklar arasında olup, üzerinde tartışılacak bir konu değildir.Tekrar etmekte fayda var: bu bir temel haktır. Şu andaki hükümetse, hayatları tehlike de olduğu için kaçan insanların olanaklarını, İsveç te sığınma ve korunma isteme haklarını kısıtlamayı tercih etmiştir. Hükümet; yönetim döneminde İsveç’e sığınma İstemiyle gelenlerin sayısını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler uygulamaya başlamıştır.

Güçlendirilmiş sığınma hakkı: Yabancı alımı kontenjanında artış, ailelerin tekrar bir araya getirilmesi uygulamasının yeniden işleme konması, uzun süre beklemiş sığınmacılar için af, kural olarak sürekli oturma izni.

Elbette yapabiliriz!

Güvenli koşullar yaratabilir miyiz?

Şiddet ve baskıdan kendini kurtarma hakkı Feministiskt initiativ‘ in en merkezi konularından birini oluşturuyor.Bu sosyal politika, suçlulara ilişkin politika, savunma ve dış politikalarımızın birbiri ile bağlantısını sağlar.Bu konular birbirleri ile ilişkili olduğu gibi ataerkil temel nedenlerin birçoğuyla da ilişkili konulardır ve aynı feminist çözümlerden yararlanılabilir.

İnsan emniyeti: Askeri alan savunmasından her tip kriz ve topluma yönelik tehditlerde daha etkin bir savunma ya geçilmesi.
Kadının huzuru: Kadın korunma evleri ile acil durum çalışmaları [jour verksamheter] için garanti edilen uzun süreli mali destek.Cinsel suç davalarında bilgi temelli ve daha etkin bir hukuki sürece yatırım.Çocuk evlilikleri ve zorunlu evlilikler için özel bir birimin oluşturulması ve aynı zamanda seksüel nedenlerle insan ticaretine karşı bilgi ve kaynak merkezi oluşturulması. Namus adına şiddet kavramının yakınları da kapsayacak şekilde genişletilmesi.
Fakirlik bazı bölgelerde yoğunlaşmış durumda, genellikle büyük bölümünü yurt dışında doğmuş olanların teşkil ettiği milyonluk program bölgelerinde.Bu gidişi kırabilmek için, yapısal engeller nedeni ile insanların nasıl dışarıda bırakıldıklarını görünür hale getirmemiz, aynı zamanda iyi işleyen bir refah düzenine sahip olmamız ve ortak kaynaklarımızın eşit dağılımını sağlamamız gerekiyor.
Sosyoekonomik olarak haksızlığın söz konusu olduğu bölgelerde bunu engelleyici çalışmalar ile dahil etme çalışmaları: Sosyal önlem ekibi, yakın polis, örnek kişi programları, yerel iş ve işçi bulma kurumları, uyuşturucu ve suç işlemeyi önleyici çalışmalar buraları güvenli bölgeler haline getirecek.
Herkese konut: Gençler, yaşlılar ve sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar için ucuz kiralık konutlara yatırım, evsiz kalınması halinde “önce konut” önlemleri ile çocuklu ailelerin evden çıkarılmalarına son verilmesi.

Elbette yapabiliriz!

Çevreyi kurtarabilir miyiz?

Feminist bir çevre politikası herkesin aynı değere sahip olduğu düşüncesinden yola çıkar ve küresel dayanışmanın önemini vurgular. Bugün insanlığı ve çevreyi tehdit eden çevresel sorunlar, dünya da yaşayan insanların yeryüzü kaynaklarını sonuna dek kullanmayı kendilerine hak görmesinde yatıyor. Aynı zamanda da bu şekilde yaşamayı kazançlı çıkaracak bir ekonomik sistem içinde yaşıyoruz.

Feministiskt initiativ toplumu diğer toplumlarla birlikte tek sahip olduğumuz bu dünyanın sınırları içinde yaşamamızı sağlayacak bir politikaya doğru yöneltmek istiyor.
İklim politikasında dayanışma: Fosil yakıtların kullanımına son vermek, et ve uçağa iklim vergisi, ücretsiz bir toplu taşımacılığın tekrar düzenlenmesi ve de tren yollarına yatırımlar.

Elbette yapabiliriz!

Hesabımızı biliyormuyuz?

Feminist bir dağılım politikasıyla eşitlikçi, eşit ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir ekonomik politika hedef alınmaktadır. Güçlü bir refah devleti, herkes için ekonomik güvence, uluslararası dayanışma, farklı grup ve gelir sahipleri arasında adil bir vergilendirme ve şeffaf bir vergi politikası bütçemizin temel prensiplerini oluşturuyor. Feminist ekonomi politikası gücü ve kaynakları kadın erkek grupları arasında eşit paylaştırmaktır.

Vergi indirimlerinin sonlandırılması: Çalışanlar için vergi indirimi, faiz indirimi ve RUT/ROT (evde hizmet ve onarım vergisi) indirimleri ile zaten az olandan alıp çok olana dağıtmaya son verin.
Finans piyasalarında ticari işlem vergisi: Mali stabiliteyi artırmak için
Verginin başka ülkelere kaçmasını önleme çalışmaları: Vergi cennetlerini kapatın.

Elbette yapabiliriz!

İlgilenenler için

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz
……politikamız hakkında. Öyleyse sizi www.feministisktinitiativ.se adresine davet ediyoruz!

Birlikte yapacağız!
Elbette demokrasiyi ve herkesin bu sistemde yer alma hakkını güvenceye alabiliriz. Bizler çoğuz— siz de bize katılın! Birlikte tarih yazalım.
Üye olmak için www.feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ adresine girebilir veya swish yolu ile en az 50 kronu , 123 282 42 82 numarasına , mesaj olarak fimedlem, e-posta adresinizi, ad ve soyadınızı, belediyenizi yazarak gönderebilirsiniz.

Seçim fonumuza, seçim kampanyamız için para topluyoruz.Her yardım daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olacaktır.Bizi desteklemek istermisiniz?
İstediğiniz kadar bir miktarı 123 043 80 77 numarasına swish ile gönderebilirsiniz. Mesaj olarak lütfen “valfond” ve e- posta adresinizi yazın.

Artık harekete geçtik!