Tidsordning

De inbördes tiderna är preliminära. Start- och sluttider för hela kongressen är dock definitiva. Obs! Tag med giltig legitimation (körkort, pass, ID-kort) att visa vid registrering och röstning!

De inbördes tiderna är preliminära. Start- och sluttider för hela kongressen är dock definitiva. Obs! Tag med giltig legitimation (körkort, pass, ID-kort) att visa vid registrering och röstning!

Mötestider

Lördag 8/2: Registrering och fika från klockan 8.15. Kom i god tid så vi kan börja klockan 09.00. Dagen avslutas klockan 16.00.

Söndag 9/2: Registrering och fika från klockan 08.30. Start klockan 09.00. Dagen avslutas klockan 16.00.

Lördag

08.15-09.00Registrering

09.00-10.00 Dagordningspunkt 1-10

10.00-11.30 Valplattform till EU-valet

11.30-12.00 Information om valstrategi

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Valberedningen presenterar sitt förslag

13.20-13.45 Valberedningen presenterar valförfarandet. Beslut om valförfarandet.

13.45-15.00 Kandidaterna presenterar sig.

15.00-15.20 Pläderingar

15.20-16.00Val till listor för EU-parlamentet och riksdagen

16.00 Mötet ajourneras

Söndag

08.30-09.00 Registrering och fika

09.00-09.30 Valberedningen presenterar resultat av omröstningen.

09.30-12.00 Eu-valplattformen

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 EU-valplattformen

15.00-16.00 Hanteringen av riksdagsfrågorna

16.00          Mötet avslutas