På valkonferensen i Stockholm på ABF-huset fastställde medlemmarna listorna till EU- och riksdagsvalet samt valplattformen till EU-valet.

Rapportering från valkonferensen:

Rapport från presentation av EU-valplattformen

Rapport från valstrategipasset

Rapport från pläderingarna

Kandidater till EU- och riksdagsvalen

Rapport på diskussioner om valplattformen

Fastställd EU-valsplattform