Program

Wow, ett fullspäckat feministiskt helgprogram!

Wow, ett fullspäckat feministiskt helgprogram!

Lördag 10-17

09.30-10.00 INCHECKNING

10.00-10.15 INTRODUKTION / Sissela Nordling Blanco

10.15-10.45 VARFÖR VI STÄLLER UPP I VAL / Gudrun Schyman

10.45-11.00 VALTURNÉ / Stina Svensson

11.15-12.00 POLITIK FÖR VALET: HUR MYCKET RASISM TÅL SVERIGE?
En rad debatter om rasism har passerat de senaste åren: rasstereotyper i kulturen; hatbrott kopplat till hudfärg och religion; Reva och ökad jakt på papperslösa; polisbrutalitet i förorterna; rasprofilering och polisens registrering av romer. För att bara nämna några. Det är dags att ta politiken i en helt ny riktning. Vilka krav ska vi lyfta ur ett antirasistiskt feministiskt perspektiv och hur ska vi argumentera för dem i valrörelsen? Panel: Ellen Nyman, Victoria Kawesa, Rosita Grönfors, m.fl. Moderator Devrim Mavi

12.00-12.45 LUNCH

12.45-13.15 HANDLINGSPLAN OM INTERSEKTIONALITET
Fi fattade i mars 2011 kongressbeslutet att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att utveckla strategier för att förankra intersektionella perspektiv i hela organisationen och dess verksamhet. Vi presenterar handlingsplanen och studiecirkelmaterialet som tagits fram.

13.15-14.15 INTERNT ARBETE MOT DISKRIMINERING
Fi är ett parti som sätter mänskliga rättigheter och antidiskriminering högst på agendan. Men som medlemmar och som organisation är vi alla präglade av de strukturer som finns i samhället. Hur kan ideella organisationer jobba internt för att bli mer tillgängliga och motverka maktstrukturer? Och hur kan vi ta med oss detta i valrörelsen när vi utformar valstrategier, när vi rekryterar och när vi har utåtriktade eller interna aktiviteter? Panel: Susanne Berg, m.fl.

14.30-15.15 VALSTRATEGI OCH KOMMUNIKATIONSPLAN / Amanda Mogensen

15.30-16.45 ATT NÅ FRAM MED SITT BUDSKAP – TIPS OCH RÅD / Amanda Mogensen

16.45-17.00 INFO OM MORGONDAGEN

Söndag 9.00-15.15

9.00-10.30 VALBARA PASS

PASS 1: LOKALPOLITISK SAMORDNING
Fi kom in som tredje största parti i Simrishamn kommun förra valet. Fi Storstockholm skuggar fullmäktige och får skriva remisser till landstinget. Runt om i landet blommar nya medlemsgrupper upp. Hur kan vi samordna oss för att dra nytta av varandras erfarenheter och stödja varandra? Fi:s lokalpolitiska samordnare Isabella Pettersson går igenom praktisk info om hur man ställer upp i lokala val och sedan blir det diskussion om politiken, vilka frågor vi kan gå till val på och vilka strategier vi kan använda för att ta oss in i fler kommuner och landsting.

PASS 2: SVAR PÅ TAL
En workshop med fokus på verbalt självförsvar. Tillsammans skapar vi strategier och svar att använda vid situationer när vi behöver försvara eller förtydliga oss eller vår sak verbalt. www.svarpatal.se

PASS 3: EN KREATIV VALRÖRELSE
Med en rosa, engagerande, inbjudande och visionär valkampanj ska vi ta oss in i parlamenten. Med utgångspunkt i vår valstrategi och kommunikationsplan tar vi fram kreativa sätt att driva valrörelse, göra aktioner och nå ut med politiken. Under det här passet diskuterar vi konkret vad vi kan göra.

10.45-12.00 MEDLEMSREKRYTERING
Att vara många ger oss större tyngd och styrka som organisation. Under året har vi mer än tredubblat vårt medlemsantal och engagemanget växer hela tiden. Hur ska vi göra för att bli ännu fler och hur ska vi ta hand om våra medlemmar på bästa sätt?

12.00-12.45 LUNCH

12:45-13:45 UTÅTRIKTAD AKTION PÅ SKÄRHOLMENS TORG

13.45-14.45 VALBARA PASS

PASS 1: POLITIK FÖR VALET: EN FEMINISTISK BOSTADSPOLITIK
Det är bostadsbrist i hälften av Sveriges kommuner. Det får konsekvenser i form av hemlöshet, skenande bostadspriser, gentrifiering, unga som inte kan flytta hemifrån och kvinnor som inte har möjlighet att lämna destruktiva relationer. Vilka lösningar finns det ur ett intersektionellt perspektiv?

PASS 2: SOCIALA MEDIER
Föreläsningen riktar sig till dem som vill arbeta med kommunikation och sociala medier på ett strategiskt plan i medlemsgrupperna. Deltagarna får verktyg och kunskap om sociala medier och hur vi ska lägga upp mål, målsättningar, strategier och taktiker.

PASS 3: UNGA FEMINISTER
Den här punkten är för alla unga feminister som vill veta mer om Fi:s ungdomsorganisation och diskutera vad Unga Feminister ska göra i framtiden.

14.45-15.15 AVSLUTNING