Våld mot kvinnor är ett globalt säkerhets problem!

25 november 2016

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.

Det yttersta ansvaret för säkerställandet av denna rättighet har staten.

25-november

Våld i nära relationer handlar i huvudsak om mäns våld mot kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem, och säkerhetsproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser. Detta slags våld skördar fler dödsoffer varje år än alla världens väpnade konflikter tillsammans. Feministiskt initiativ ser allt detta våld som varken naturligt eller ofrånkomligt utan ansluter sig till den globala rörelse som arbetar för ett upphörande av våldet.