Valberedningens motivering till riksdagslista 2018

27 januari 2018

Feministiskt initiativs valberedning presenterar härmed vårt förslag på riksdagslista inför valet 2018.

Kandidaterna på riksdagslistan är våra främsta politiska företrädare. Tillsammans ska de bära Fi:s politik genom valrörelsen och in i vårt lands högsta beslutande organ.

När Fi:s kandidater tar plats i riksdagen kommer det att vara första gången i världshistorien för politiker vars ideologiska fundament grundar sig i feminismen. I Feministiskt initiativ drivs vi av övertygelsen att det inte räcker att säga att vi är feminister. Vi måste också visa det i handling, varje dag och i varje förhandling. Med våra riksdagskandidater, vår politik och den folkrörelse som kommer att bära kandidaterna framåt, visar vi bredden och kraften i vårt parti.

Valberedningens uppgift är att se till helheten på riksdagslistan och har många parametrar att ta hänsyn till. Att sätta samman listan har varit komplext och svårt. Vi har haft fler och starkare kandidater än någonsin tidigare och konkurrensen om att få en plats på riksdagslistan har varit oerhört hård. För första gången har vi personer som i 13 olika kommuner representerat oss i parlamentariska rum under snart fyra års tid. Vi har också många kandidater som på andra sätt, och i olika sammanhang, driver feministisk politik och vår organisation framåt.

En av valberedningens viktigaste uppgifter har varit att sätta samman en lista som representerar det Fi står för och strävar efter, att utmana och förändra strukturer och maktordningar. Aspekter som valberedningen tagit hänsyn till är bland annat stad respektive gles- och landsbygd, åldersspridning, geografisk spridning, politikområde och politisk inriktning, erfarenhet av kampanjande och valrörelse, förankring i Fi och andra rörelser och nätverk, parlamentarisk erfarenhet samt annan relevant erfarenhet och kunskap, medievana och tillräckligt med tid för uppdraget.

Tillsammans representerar kandidaterna på riksdagslistan allt det vi som parti står för. Feministiskt initiativ förändrar makten och vi gör det tillsammans!

 

Vänlig hälsning,
Feministiskt initiativs valberedning

Helene Degerman
Jonas Göthner
Julia Torgils
Karin Francos-Dafgård
Marie Wiktorsson
Soledad Quintana
Tobias Batrapo
Ulf Mårtensson
Zakia Khan