Valberedningens förslag

till partiledare, partisekreterare, ordinarie ledamöter, ersättare och revisorer 2021-2023

till partiledare, partisekreterare, ordinarie ledamöter, ersättare och revisorer 2021-2023

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021-2023

Partiledare

Farida al-Abani

Teysir Subhi

Partisekreterare

Maria Burström

Styrelseledamöter

Anders Jacobson

Christine Brännvall

Jenny Berg

Karin Larson

Karin Tennemar

Leia Nordin

Luis Lineo

Marie Berglind

Mats Ekenger

Ersättare

Alejandra Gomez Lozano

Linda-Marie Gabrielsson

Linnea Bruno

Myriam Gomez Lattes

Revisorer

Anna Ryan Bengtsson

Björn Jacobsen

Katarzyna Katta Konkol

 

Partiledare
Farida al-Abani (hon)

32 år, Stockholm

Farida al Abani har varit partiledare sedan 10 februari 2019 och har suttit i nationella styrelsen lika länge. Farida har stått stadigt i Fi:s värdegrund och utmanat rådande politiska klimat i intervjuer och debattartiklar. Främst har hon utgjort en samlande kraft under svåra tider för både partiet och samhället. Hon har deltagit i samhällsdebatten med ständigt aktuella uttalanden om världsläget. Hon har stärkt medlemmar med hoppingivande jultal och inkluderande medlemsmöten. Hon har utvecklat partiets samtal med aktivister, samhällsdebattörer och opinionsbildare i tillgängliga forum.

Farida är i grunden folkhälsovetare med kunskaper om värdebaserat ledarskap, global ekonomi och kommunikation. Farida har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organisationer och ett stort kontaktnät i civilsamhället. Farida har i sina många engagemang samlat viktiga kontakter med ideella föreningar och personer i många olika sammanhang.

Valberedningens motivering

Med god kunskap, karisma och inbjudande ton tar Farida sig an Fi:s alla viktigaste frågor. Farida har under sin tid som partiledare visat att hon kan engagera både medlemmar och andra viktiga röster med hennes inkluderande ledarskap. Hon har vuxit in i rollen som partiledare på ett föredömligt sätt. Hon visar om och om igen att hon är väl grundad i Fi:s politik och ideologi och är en skarp analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv.

Slutord ur Faridas vision: “Jag vill leva i en värld som tar vara på alla och bygga system anpassade efter allas rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv, oavsett behov, funktion eller erfarenhet.”

Teysir Subhi (hon)

33 år, Göteborg

Teysir kom in i partiet 2018. Innan hade hon i 15 år varit aktivist och opinionsbildare. Hon är redan en erfaren politiker då hon är ledamot för Fi i Göteborgs kommunfullmäktige sedan 2018. Hon beskrivs som en lagspelare som gärna samarbetar och tar till sig feedback. Teysir uppskattas av allmänheten för att hon vågar ta sig an de riktigt tuffa debatterna.

Som partiledare anser Teysir att det är viktigt att vara lyhörd, samlande och ena partiet som hon vill skall ha en mera begriplig och radikal framtoning. Teysir säger att pandemin tydligt har visat hur allt hänger ihop. Hon vill att vi arbetar för en stark välfärdsstat där vi satsar på skolan, vården och omsorgen och att vi tar klimathotet, den strukturella rasismen och de patriarkala strukturerna som genomsyrar samhället på allvar.

Teysir är annars högstadielärare och mediepedagog i en kommunal skola i Göteborg. Hon brinner starkt för skolans betydelse i samhället och vill helst se ett återförstatligande och att det fria skolvalet stoppas. Hon insåg tidigt att den bästa skolan är den som ger alla elever samma förutsättningar oavsett vilken bakgrund de har.

Valberedningens motivering

Valberedningen ser inga gränser för hur mycket Teysir kan växa i rollen som partiledare, med tanke på hur mycket hon har vuxit i sin roll som politiker och debattör bara de senaste åren. Teysir syns och hörs, i debattprogram, i talarstolen och på sociala medier. Hon har också ett stort nätverk där hon driver opinion om frågor som berör. Hon lyfter frågor om diskriminering, såsom rasism, på sätt som tydliggör hur dessa påverkar alla i samhället, inte bara de direkt utsatta.

Teysir tar gärna ledarrollen, hon är en bra konfliktlösare och skapar inga kotterier. Hon är bra på att bygga relationer, men kan också ta ton i debatter och i talarstolen. Hon har god vana av att jobba med media och nå ut till en bredare allmänhet. Fi behöver Teysir för att sprida vår politik i hela landet, då hon tar ton för dem utsatta och tydligt förespråkar Fi:s politik på ett sätt som tilltalar många.

Teysir skriver i slutet på sin vision “Politik handlar inte bara om politiska förslag, det handlar om att skapa ett narrativ och en framtidstro som väljarna före allt annat måste kunna känna tilltro till “.

 

Partisekreterare
Maria Burström (hon)

46 år, Luleå.

Maria bor i Luleå med sambo och hund, och har en 23-årig utflugen son. Hon har ett varierat arbetsliv bakom sig där hon bland annat arbetat som ombudsman och handläggare men största delen i Marias yrkesliv har handlat om utbildning och bildning, områden hon verkligen brinner för. Hon har varit lärare både på gymnasie- och folkhögskola i så vitt skilda ämnen som SFI, psykologi och hundkunskap. Hon har även hållit uppdragsutbildningar för föreningar om verksamhetsutveckling. Nu jobbar hon som samordnare på ABF.

“Att vara politiker är mitt sätt att vara” säger Maria. Hon blir glad av att diskutera politiska frågor och har svårt att tänka sig ett liv utan politiken.

Maria var engagerad inom Socialdemokraterna i väldigt många år och hann med att sitta i både regionfullmäktige Norrbotten, kommunfullmäktige i Luleå och vara ordförande i Innerfjärdarnas s-förening, men kände att hon värderingsmässigt gled ifrån partiet och valde att avsluta sitt medlemskap. När hon hittade Feministiskt initiativ kände hon att hon hittat hem igen. De politiska frågor som främst engagerar Maria handlar om glesbygd, urfolk, klimat, djurrätt och naturens rättigheter. I Feministiskt initiativ har Maria hunnit med att vara med i framtidskommissionen, ha en ledamotsplats i den nationella styrelsen och är kommun- och regionsamordnare.

Maria anser att det är viktigt att Feministiskt initiativ behåller sin blåslampefunktion i dagens politiska landskap och att det är viktigt att vårt parti får växa och utvecklas på ett hållbart sätt.  För att lyckas med detta anser hon att vi behöver fortsätta vårt organisatoriska byggande och jobba med fortbildning, både inom och utom partiet.

Valberedningens motivering

Valberedningen bedömer att Maria Burströms personliga egenskaper och erfarenheter tillsammans med hennes yrkesmässiga bakgrund gör henne till den partisekreterare som partiet just nu behöver. Hon har som person ett väldigt lugn men samtidigt ett driv i sin nyfikenhet på livet, människor och vår omvärld där hon alltid ser och känner in den politiska dimensionen. Hennes breda praktiska politiska erfarenheter tillsammans med hennes förankring i bildnings- och föreningsliv gör henne som klippt och skuren för att spela en nyckelroll dels i partiets interna men också i partiets externa utveckling på den politiska arenan.

Vi är övertygade om att Maria Burström kommer att kunna axla rollen som sammanhållande kraft i Feministiskt initiativ och både leda, stötta och motivera i arbetet som partiet och medlemmarna står inför.

 

Styrelseledamöter
Anders Jacobson (han)

39 år, Stockholm

Anders är kulturarbetare, snart färdig ekonomi-historiker och pappa. Han är utbildad som dansare, jobbar som vikarierande barnskötare och som avlösare/assistent. Anders absolut främsta feministikon är bell hooks.

I Fi har han senast engagerat sig i Framtidskommissionen. Dessförinnan har han varit politisk sekreterare för skuggriksdagsgruppens kulturutskott och finansutskott. Han har understött riksdags- och EU-kandidater och kommunpolitiker, arbetat med valskivan 2014 och varit med att starta upp Fi Skarpnäck.

Valberedningens motivering

Anders behövs i styrelsen för att hjälpa till i byggandet av en hållbar, stärkande och kreativ organisation. Han är politiskt kunnig och sitter på en bred kompetens. I styrelsen tror vi att han kommer kunna bidra mycket i frågor om organisation, rekrytering och bildning.

Anders säger att han i styrelsen vill “Jag vill verka för att Fi integrerar intersektionella perspektiv på allt vi gör, och detta är inte minst relevant när det gäller organisationsutveckling och bildning “.

Christine Brännvall (hon)

34 år, Kiruna

Christine är utbildad socionom. Hon är nu barnledig på halvtid och arbetar som kurator i grundskolan på halvtid. Hon har stor erfarenhet från att leda olika organisationer, av organisationsutveckling och drivs av en stark vilja att förändra. Hon är medlem i Fi sen 6 år och är en aktiv gruppledare i kommunfullmäktige som inte väjer för debatter.

Viktiga frågor i politiken har handlat om förändringar i skolstrukturen och gruppen har påverkat debatten genom att tillföra barnkonsekvensanalyser och en konstruktiv dialog. Ett annat viktigt arbete är att värna om samers och urfolks rättigheter, som hotas av andra intressen.

Valberedningens motivering

Vi behöver Christin i styrelsen för hennes organisatoriska kompetens, hennes kunniga och uthålliga förhållningssätt till politiken och hennes förtroendeingivande drivkraft.

I styrelsen vill hon gärna jobba med partiutveckling, hon tycker också om att skriva, att debattera och att hålla tal. En referent säger ”Christin är den jag jobbar helst med, hon är otroligt snabbtänkt, iskall och verbal, hon är bra på att prioritera och fokusera samtidigt som hon är en gruppmänniska.”

Jenny Berg (hon)

47 år, Helsingborg

Jenny har lång erfarenhet från arbete inom LSS och HVB-verksamhet. Hon har jobbat med personer med normbrytande funktionalitet, ensamkommande och ungdomar med drogproblem och i kriminalitet.

Jenny har suttit i styrelsen för Fi Helsingborg. Förra året kom hon in som ny ledamot i nationella styrelsen där hon nu arbetar med en antirasistisk medlemsutbildning.

Valberedningens motivering

Valberedningen vill att Jenny ska sitta kvar i den nationella styrelsen där hon har uppskattats för sitt mod och civilkurage. Hon bidrar med insikt om att vår antirasistiska och feministiska självbild behöver utmanas konstant. För att komma åt detta vill hon bygga arbetssätt i partiet som gör oss mer inkluderande i praktiken.

Karin Larson (hon)

64 år, Umeå

Karin har lång facklig bakgrund och har jobbat med barnteater i 44 år. Hon driver en friteater i Umeå, har suttit i styrelsen för Teaterförbundet och varit jämställdhetsombud i regionen. Hon var medarrangör i Umeås fackeltåg för #metoo.

Karin blev invald i nationella styrelsen förra året. Hon är också ordförande i Fi Umeå där hon jobbar för att Fi ska återfå plats i kommunfullmäktige.

Valberedningens motivering

Karin bidrar till nationella styrelsens arbete genom hennes mångåriga erfarenhet av att engagera människor i kultur, möten och samtal. Hon är en medmänsklig och inbjudande debattör som vill nå ut med vår intersektionella feminism. Hon har många konkreta tankar om hur Fi kan nå ut till både medlemmar och väljare. Hon har ett stort kontaktnät inom kultursektorn och tror att Fi vinner på att vara förankrade i vad som händer i lokalsamhället.

Karin Tennemar (hon)

30 år, Stockholm

Karin är i grunden kommunikatör och jobbar som kommunikationsansvarig på Clowner utan Gränser. Hon var med startade och ledde arbetet med Metoo-uppropet #bortabrahemmavärst.

Karin har varit aktiv medlem i partiet sedan 2012 och har jobbat ideellt i Fi:s kommunikationsgrupp nästan lika länge. Där har hon drivit kampanjarbete och podden “Klart vi kan.” Karin har tidigare varit ledamot i Fi Region Stockholms styrelse, och sitter i nationella partistyrelsen sedan 2019.

Valberedningens motivering

I styrelsen kommer Karin att vara viktig i arbetet med Fi:s kommunikationsstrategi och arbete med medlemsvård och -värvning. Hon ser att det viktigaste för Fi är att visa att vi inte tänker anpassa vår ideologi efter de rådande högervindar i samhället. Hon ser en möjlighet att kommunicera till väljarna på ett sätt som skiljer sig från de etablerade partierna – en möjlighet som hon vill ta tillvara på.

Leia Nordin (hon)

32 år, Uppsala

Leia har länge varit aktiv i Fi Uppsala, där har hon också suttit i styrelsen under 5 år samt varit ordförande. Hon kandiderade till kommunen och landstinget i valet 2018 i Uppsala och sitter nu i det kommunala upphandlingsrådet.

Leia är till vardags en arbetssökande lärare. Hon blev vald till ersättare i partistyrelsen under kongressen 2019 och har nu en ordinarie plats och jobbar med samordning och arrangering av kongressen.

Valberedningens motivering

Leia har en stark ideologisk övertygelse och ser att den intersektionella analysen är grunden för vår feministiska politik. I styrelsen har hon stärkt kopplingen mellan Fi:s lokala och nationella engagemang, genom att lyfta de behov hon ser hos partiets kommunpolitiker. Något vi gärna ser att hon får fortsätta utveckla och jobba med.

Luis Lineo (han)

44 år, Stockholm

Luis delar sitt arbetsliv mellan att vara verksamhetsutvecklare på mediehuset Fanzingo i Botkyrka och sitt arbete i MenEngage Europes sekretariat. Han är dessutom stolt far till två barn.

Luis arbetar för en jämställd värld fri från våld genom att förändra de destruktiva maskulinitetsnormerna bland män, pojkar och pappor. Han är också ett välkänt namn i Botkyrka där han arbetar för att sätta förorten i centrum och ge en röst åt ungdomar som tänker att deras röster inte räknas.

Valberedningens motivering

Vi anser att Luis behövs i styrelsen för att se till att vårt politiska arbete blir långsiktigt. Vi tror att han är en viktig del i byggandet av vår gräsrotsrörelse och stärkandet av lokal- och kommunföreningarna. Vi tror han kan stärka organisationen genom folkbildning, aktivism och kreativitet. Med Luis i styrelsen får vi en duktig processledare med mängder av positiv energi och stor erfarenhet av organisations- och föreningsarbete.

Luis har under mandattiden tagit fram en antirasistisk, feministisk och intersektionell medlemsutbildning som just ska sjösättas som vi gärna ser att han får fortsätta arbeta med.

Marie Berglind (hon)

62 år, Sala

Marie har varit mellanstadielärare i många år vilket givit henne en god erfarenhet av att planera, organisera arbete, prioritera och se helheten. Som studieledare, arbetslagssamordnare och handledare för lärarkandidater lärde hon att göra alla inblandade delaktiga i arbetet.

Marie är idag ordförande i Fi Sala och Fi Västmanland och var 2017-2018 ersättare i kommunstyrelsen i Sala. Har varit ledamot i partistyrelsen sedan 2019. Marie kom in i partistyrelsen med sina erfarenheter från den mindre kommunföreningens perspektiv.

Valberedningens motivering

Vi tror att Marie kan ge styrelsen ett tydligare fokus på lokalföreningarna, både nystartade och de som varit aktiva länge. Marie vill se en strategi som innebär ett uppbyggande underifrån och som ger en stark bas av aktiva medlemmar som gör att de verkligen känner sig redo att ställa upp i val. Marie ser att styrelsen har en viktig roll i att stötta de föreningar som vill ställa upp i valet 2022 och att detta bör ske utifrån lokalföreningens perspektiv, utmaningar och behov.

Marie säger själv “Efter snart två år i partistyrelsen upplever jag att jag fyller en funktion i den, bland annat genom att stå för eftertanke, stabilitet och kontinuitet, plus att jag har en tendens att fånga upp och täcka upp där jag kan”.

Mats Ekänger (han)

70 år, Stockholm

Mats har erfarenhet från Fi Stockholm och från Skuggriksdagsgruppen där han jobbat med partiets utrikespolitik. Mats har skrivit debattartiklar och jobbat med miljöfrågor.

I sitt yrkesliv har Mats jobbat med internationellt miljösamarbete i EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, och på Miljödepartementet. Han är samhällsplanerare i grunden.

Valberedningens motivering

Vi tror att Mats skulle bidra med sin erfarenhet och analysförmåga i styrelsen. Han har en bra kännedom om partiets ideologi och intersektionella perspektiv är alltid med i hans resonemang. Dessutom är han en van lagspelare som prioriterar gruppens dynamik.

För Mats är solidaritet en nödvändighet för ett gott samhälle. Han vill medverka i att ta fram en nationell strategi för Fi som innebär att vi förstärker vår värdegrund och utvecklar vår feministiska ideologi. Han ser att lokalföreningarna behöver frihet att utforma sin politik inom ett tydligt ideologiskt ramverk.

 

Ersättare
Alejandra Gomez Losano (hon)

32 år, Malmö

Alejandra har arbetat på äldreboende, inom LSS- samt HVB-verksamhet. Hon har studerat genusvetenskap, mänskliga rättigheter och projektledning. För tillfället studerar hon interkultur.

Alejandra har arbetat på alla nivåer partiet och sitter nu i nationella styrelsen. Hon lägger stor vikt på att vara uppdaterad över vad som sker utanför Europas och USA:s gränser. Hon växte upp med två politiskt engagerade föräldrar och värdesätter hur de lade grunden genom att visa och prata om vikten av att kämpa för en rättvis värld för alla. Därav ser hon sitt föräldraskap som sitt viktigaste uppdrag och hennes politiska engagemang är en stor del av hennes föräldraskap då det visar solidaritet, gränslös kärlek och ett praktiserande av ens värderingar.

Valberedningens motivering

Alejandra står för en kontinuitet i styrelsen. Hon har både djup och bred kunskap i vår partipolitik och en mycket stark ideologisk förankring i våra intersektionella, feministiska och antirasistiska grundpelare. Hon kan också vårt partis organisatoriska uppbyggnad utan och innan och har ett brett kontaktnät inom partiet. Denna kombination gör henne till en utmärkt styrelsemedlem men Alejandra föredrar själv att vara ersättare i dagsläget.

Linda-Marie Gabrielsson (hon)

45 år, Boden

Linda-Marie arbetar som lärare. År 2020 vann hon Boden kommuns jämställdhetspris med motiveringen att hon inte räds de svåra ämnena, att hon verkar genusinkluderande, med ett normkritiskt perspektiv i såväl yrkes- som privatlivet.

Linda-Marie är nu ledamot i nationella partistyrelsen sen 2019. Hon har dessförinnan varit ordförande för avdelningen Fi Norrbotten och suttit som ledamot i styrelsen för Fi Boden.

Valberedningens motivering

Linda-Marie vill ta en paus ifrån styrelsearbetet, men vill finnas kvar som ersättare. Hon vill bidra med stöd till och mer fokus på Fi:s lokala grupper och behoven i glesbygderna. Hon tror att en ökad koppling mellan styrelsen och lokala grupper behövs. I partistyrelsen vill Linda-Marie bidra med stöd kring medlemsvård och rekrytering. Linda-Marie ser också behovet av mer samarbete med andra intresseföreningar som verkar inom de feministiska frågorna.

Linnea Bruno (hon)

45 år, Stockholm

Linnea är lektor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet och ordförande i Sveriges genusforskarförbund.

Linnea har varit central i Fi sedan hon kom med i partiet. Mellan 2013 – 2017 var hon styrelsemedlem. I Fi:s skuggriksdagsgrupp har hon varit delaktig i att skapa Fi:s politik. För närvarande är hon ordförande i Fi Region Stockholm. För Linnea är välfärdsfrågorna, mänskliga rättigheter, flyktingpolitiken och klimatfrågan de viktigaste.

Valberedningens motivering

Linnea vill inte ingå i styrelsen precis nu, istället kandiderar hon till ersättare. Hon bidrar gärna med internutbildning, kan själv inte längre ha en utåtriktad roll i partiet, men stöttar de som har det, t ex med underlag inför debatter. Linnea har en fast grund partiprogrammet och omtalas som väldigt klok. Linneas önskningar för de närmaste åren är att Fi ska satsa på närvaro och politik i regioner och kommuner.

Myriam Gomez Lattes (hon)

53 år, Malmö

Myriam är undersköterska och har 20-års erfarenhet av att jobba som personlig assistent. Hon studerat dock nu politisk filosofi på universitet.

Hon har varit ledamot i Fi Malmös styrelse under två mandatperioder. Miryam har samtidigt varit ledamot i Fi Skånes styrelse under en mandatperiod och har länge varit aktiv i Fi:s skuggriksdagsgrupps utrikesutskott. Hon ställde upp som riksdagskandidat 2018 och har engagerat sig i den Antirasistiska tematiska gruppen.

Valberedningens motivering

Valberedningen hade mer än gärna sett Miryam som ordinarie ledamot i Fi:s nationella styrelse. Men tid och omständigheter tillåter inte detta nu. Därför vill Valberedningen istället att Myriam blir ersättare i styrelsen. Myriam bidrar med en trygg förankring i Fi:s intersektionella antirasistiska feminism. Hon har en tydlig vision om att en annan värld är möjlig. Hon vill hjälpa partiet att bygga broar, både inom organisationen och ut mot grupper i samhället. Hon vill verka som en blåslampa i häcken på V, MP och S. Hon ser att Fi:s position utanför riksdagen, men nära gräsrötterna, ger oss fördelar som hon vill omsätta i praktiken.

 

Revisorer
Anna Ryan Bengtsson (hon)

36 år, Göteborg

Anna blev vald till nationella styrelsen på kongressen 2019 där hon fick uppdraget som ekonomiansvarig. Sedan hon lämnat styrelsen på grund av tidsbrist, hon har dock fortsatt assistera styrelsen med kassörs-uppgifter. Anna har tidigare arbetat med Fi:s gles- och landsbygdsfrågor i roll av politisksekreterare i partiets skuggriksdagsgrupp. Hon ser att rollen som revisor är ett viktigt uppdrag för att upprätthålla demokratin i partiet, en fråga hon brinner starkt för. Valberedningen tror att Anna kommer att kunna bidra med sin insikt av ekonomiskt arbete i styrelsen och sin mångåriga erfarenhet av föreningsliv, förutom hennes engagemang i Fi.

Björn Jacobsen (han)

37 år, Knivsta

Björn sitter redan som revisor för partiet efter att han blev vald på kongressen 2019. Björn varit aktiv i partiet i cirka 10 år. Han tycker att revisorsuppdraget är viktigt då det handlar om delaktighet och insyn. Han inser hur viktigt det är med revisorer som stöd till partiet för att bevaka interndemokratin. Som revisor tycker han att det är viktigt att kommunicera med styrelsen under hela året och att finnas som stöd i deras arbete med årsredovisning.

Katarzyna Katta Konkol (hon)

36 år, Stockholm, jurist

Katarzyna har varit ordinarie ledamot för Fi i Stadsrevisionen inom Stockholms stad. Hon var tidigare medlem i Fi:s politikutskott i Stockholms stads stadshus och har varit aktiv i Stockholms Universitets kårfullmäktige för Fi Studenter. Hon har tidigare varit ersättare i finansutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp. Är också f.d ordförande i Partistyrelsen. Katarzyna är en erfaren Fi:are och är väl insatt i både rätts- och finanspolitik.

Valberedningens motivering

För Katarzyna är det viktigt att Fi kan driva en hållbar ekonomisk politik som bidrar till en omfördelning av makt och resurser i samhället. Hon beskrivs av Fi-kollegor som skarp, noggrann, driven och ekonomikunnig, och som lätt att samarbeta med, grymt strukturerad, kunnig och kunskapssökande.

Övriga kandidater

Joakim Månsson Bengtsson, 28 år, Lund (partiledarkandidat)