Valberedningens förslag till riksdagslistan 2018

Feministiskt initiativs valberedning presenterar härmed sitt förslag på riksdagslista inför valet 2018.

Feministiskt initiativs valberedning presenterar härmed sitt förslag på riksdagslista inför valet 2018.

Den 24–25 februari håller Feministiskt initiativ valkonferens i Malmö. Här är valberedningens förslag till riksdagslista.

Tillsammans representerar kandidaterna på riksdagslistan allt det vi som parti står för.
Feministiskt initiativ förändrar makten och vi gör det tillsammans!

Gudrun Schyman, 70 år, Simrishamn, Partiledare

Gudrun Schyman, 70 år, Simrishamn, Partiledare

Valberedningens motivering:
Gudrun är Gudrun med hela svenska folket. Hon är en politisk ikon, lyhörd ledare och Sveriges mest erfarna partiledare. Hon trollbinder sin publik med sitt tal, vidgar demokratin med sin folkbildning och vinner debatter på löpande band. Ingen har som hon drivit de feministiska frågorna, på gator och torg, på homepartys och i tv-rutan. Sveriges riksdag behöver Gudrun!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag har stor politisk erfarenhet från alla nivåer, både folkrörelser och partipolitik. Jag har partiledarerfarenhet, riksdagserfarenhet, kommunalpolitisk erfarenhet, god kännedom om partiet från starten och är en stark opinionsbildare, också utanför partiet.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Min vision är att de maktfrågor och konflikter som är knutna till mänskliga rättigheter  (jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering) ska ta en lika självklar plats i politiken som klassfrågan och hållbarhetsfrågan och att det dessutom ska stå klart hur alla dessa maktmönster göder och föder varandra i den komplexitet som samhället uppvisar. För mig handlar det om att stärka och utveckla demokratin.

I valrörelsen kommer jag…
… att träffa så många som möjligt, hålla homeparty och åka på turné. Sen blir det väl en och annan debatt och intervju också.

Länkar

Gita Nabavi, 36 år, Stockholm, Projektledare

Gita Nabavi, 36 år, Stockholm, Projektledare

Valberedningens motivering:
Gitas goda ledaregenskaper, politiska styrka och stora stöd i partiet gör henne till ett självklart val för rollen Feministiskt initiativs partiledare. Under det senaste året har Gita varit en av de ledande personerna i arbetet med att skapa partiets första statsbudget. Ekonomifrågorna är ett av hennes starkaste kort och efter många år i partiets toppskikt har hon en bred och djup kunskap i all vår politik. Gita kommer att lyfta Fi med sin politiska skärpa och träffsäkerhet i kombination med trygghet, analytiska förmåga och ödmjukhet. Hon är en skarp debattör, men också en förtroendeskapande samarbetspartner, vilket gör henne till en nyckelperson i förhandlingar med andra partier och personer. Gita har under många år och i flera valrörelser drivit partiets politiska och organisatoriska utveckling. Nästa steg för Gita är att som partiledare styra partiet genom valrörelsen och i riksdagsarbetet.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag har arbetat inom F! med allt från att bära stolar till att strukturera upp våra processer i partistyrelsen, från att tala med nyfikna i valstugan till att representera F! i förhandlingar med andra partier i slutna parlamentariska rum. I alla sammanhang vilar jag i övertygelsen att vår politik gör det möjligt att vara och göra den förändring vi vill se. Jag tror att jag kan bidra till det med mina erfarenheter av att arbeta strukturerat och lösningsfokuserat för att uppnå definierade mål.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag är övertygad om att arbetstidsförkortning är en förutsättning för ett hållbart samhälle; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Att politiska prioriteringar ska styra ekonomiska mål. Att människans okränkbara rättigheter ska stå bortom föreställningar om gränser och maktstrukturer.

I valrörelsen kommer jag…
… att med min familj, resa land och rike runt, för att i mer konkreta ordalag beskriva varför F! är den demokratiska kraft som förmår skapa en annan värld, och hur en kan bli medskapare i det.

Länkar

Cherry Batrapo, 41 år, Lund, Operationssjuksköterska

Cherry Batrapo, 41 år, Lund, Operationssjuksköterska

Valberedningens motivering:
Cherry var den enda politikern i Lund som 2014 kryssades in i kommunfullmäktige. Förutom den ordinarie platsen där har Cherry bland annat också varit engagerad i Vård- och omsorgsnämnden. Cherry brinner särskilt för vårdpolitiken, ett område som väljarna rankar som en av valets viktigaste. Cherry är en karismatisk brobyggare som får politiska motståndare att lyssna och ta in det hon säger. Med omsorg, nyfikenhet och genuint intresse möter hon människor utifrån deras unika perspektiv. Cherry är stabil, pålitlig, tydlig och alltid påläst, vilket gör att hon vinner argument och får med sig motståndare. Med Cherry får vi en kunnig politiker som sprider arbetsglädje, utmanar andra partier och skapar politiskt framgång.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag känner mig trygg i Fi:s politik och har efter en mandatperiod i kommunfullmäktige och nämnd praktisk erfarenhet av att applicera vår politik i konkret parlamentariskt arbete. Som politikansvarig i min lokala partistyrelse under 2014 var jag ansvarig för att ta fram det politiska underlag som vi tillsammans kunde gå till val på, och vi tog plats i fullmäktige.

Jag är bra på att möta andra och förstå deras perspektiv, vilket gör att jag kan kommunicera vår politik på ett pedagogiskt sätt.

Jag brinner för dessa politiska frågor
För mig handlar det i mångt och mycket om att omfördela makt! Det finns en snedvriden, skadlig, ineffektiv och framför allt orättvis maktfördelning idag. Vi ser den inom alla politikområden.

De frågor jag brinner mest för är inom de områden jag också har mest erfarenhet av, vård -och hälsofrågor, arbetsmarknad, kvinnodominerad sektor, samt inkludering och antidiskriminering.

I valrörelsen kommer jag…
… att sprida kunskap om våra problemformuleringar och ännu mer våra lösningsförslag. Få ut att vår kunskap och politik är nödvändig för att stärka demokratin, inge hopp och säkra varje individs värde.

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Valberedningens motivering:
Luis arbetar för en ny mansroll fri från våld och machokultur. Han har som ordförande för organisationen Män för jämställdhet framgångsrikt lyft mäns ansvar inom jämställdhetsarbetet och arbetat för att skapa förändring bland män, pojkar och pappor. Med stor erfarenhet från sexualpolitik och våldsförebyggande arbete kommer han med framgång få igenom de politiska förslag som lyfts under #metoo-uppropen. Han är också ett välkänt namn i Botkyrka där han arbetat för att sätta förorten i centrum och ge en röst åt ungdomar som tänker att deras röster inte räknas. Med en övertygande karisma och med mäns ansvar i blicken kommer han arbeta för sexuell frihet, social rättvisa i förorten och ett samhälle fritt från våld.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
jag brinner för samhällsförändring och för att jag vill bidra till en positiv sådan med den erfarenhet och kunskap jag skaffat mig privat, i arbetslivet och i civilsamhället.

Jag beskrivs som engagerad, inlyssnande, modig, samarbetsvillig och nytänkande och vill bidra till att fler känner att de har makt och inflytande över sina liv och samhället.

Jag vill vara med och förändra det politiska samtalsklimatet och göra det demokratiska systemet mer inkluderande, representativt och rättvist.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Engagera killar och män för förändring av destruktiva manlighetsnormer, för jämställdhet, mot våld.

Ge röst åt de som inte har. Fördjupa och utveckla demokratin så att alla människor i Sverige blir hörda, sedda och tagna på allvar och känner sig delaktiga som medborgare.

Tillgodose alla individers mänskliga rättigheter. Motverka alla former av diskriminering. Bryta segregationen och minska klyftorna i vårt samhälle.

Främja kreativitet och skapande genom att satsa på kultur och innovationer.

I valrörelsen kommer jag…
… att lyssna på människor. Särskilt de som inte har en stark röst i samhället. Unga, pensionärer, de med mindre ekonomiska och sociala resurser, de våldsutsatta, de som bor på landsbygden, i förorterna.

Länkar

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Valberedningens motivering:
Farida är med kunskap och karisma en stark röst i antirasist-, folkhälso- och pensionsfrågor. Hon har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organ där hon b.l.a driver pensionsfrågor inom Street-gäris och drogförebyggande arbete i IOGT-NTO. Farida sitter med i skuggriksdagsgruppens socialförsäkringsutskott och idag arbetar Farida för Fi Stockholm som samordnare. I Farida har vi en aktivist, en initiativtagare och en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap är en enande kraft.  Hon är en god analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv, hon är inte rädd för att ta plats och med sin stand-up-erfarenhet tillför hon humor och glädje i partiet.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… j
ag är en värderingsstyrd person och kommer i riksdagen att så länge jag kan och orkar vara den visionära och den otåliga, för jag vet att mycket inte kan vänta längre. Jag kommer fokusera på att få ihop fler politiska frågor då mycket hör ihop och kommer se till att oavsett mandat så ska Fi:s politik röra om riksdagen och göra reell skillnad i människors vardag och tro på förändring. Genom att lyssna och agera efter mina värderingar hoppas jag öka människors förtroende för politik och påverkan.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Ett samhälle som inte förstår att vi människor har och ges olika förutsättningar och kompetenser är ett ofärdigt samhälle. Jag vill leva i en värld som både tar vara på alla och som också bygger system och samhällen anpassade efter alls rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet. Jag brinner särskilt för folkhälsa, frihet före valfrihet och en trygg och antirasistisk välfärd som utvecklar människor istället för att ifrågasätta och utnyttja.

I valrörelsen kommer jag…
… att lyfta behovet av jämlika och värdiga pensioner och ett annat arbetssamhället. Jag kommer snacka folkhälsa, klass och ständigt syna vårt kapitalistiska och rasistiska samhälle som skapar klyftor.

Länkar

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Jaime Gomez Alcaraz, 57 år, Höör, Dataingenjör

Valberedningens motivering:
Jaime har i sin roll som utrikespolitisk talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott visat på stor kunnighet i feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden i den globala världen. Jaimes ödmjuka och inlyssnande personlighet gör att han i sina ledarroller bedriver ett föredömligt och inkluderande ledarskap som gör honom till en riktig teamplayer. Jaime personifierar en viktig balans mellan en stark förankring inom Fi och kunskap om globala feministiska- freds- och miljörörelser. Med sina träffsäkra politiska analyser är han en självklar röst för utvecklandet av en feministisk utrikespolitik värd namnet!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
F! har en vision om en jämlik och jämställd värld utan rasism, kolonialism, patriarkat och exkludering. Den visionen delar jag. Tidigare har jag varit aktivist i Colombia och arbetat med politisk påverkan. Det ger mig värdefull kunskap i att driva politik. Det gjorde mig även till en politisk flykting och jag vet därför hur det är att lämna familj och vänner för att börja om på nytt i ett annat land.

Min tid som utrikespolitisk talesperson har förberett mig väl inför arbetet i riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mänskliga rättigheter, demokrati, fred, säkerhetspolitik, avkolonisering, nedrustning, jämställdhet, social rättvisa och utrikespolitik är frågor som jag brinner för. Antirasism måste genomsyra alla politikområden. Västsahara, Colombias fredsprocess, Palestina, FN och Latinamerika ligger mig mycket varmt om hjärtat.

I valrörelsen kommer jag…
… att delta i samtal, paneldebatter, hålla tal, skriva debattartiklar, stå i valstugor, göra aktivism, organisera där det behövs och försöka komma åt människors hjärna genom deras hjärta.

Länkar

Annelie Nordström, 62 år, Stockholm, Egen företagare

Annelie Nordström, 62 år, Stockholm, Egen företagare

Valberedningens motivering:
Annelie har länge varit LO-kvinnornas starkaste röst i politiken. Hon har varit en av få som alltid stått upp för de kvinnodominerade yrkena och för landsbygden vilket gett henne ett stort förtroende som hon för med sig in i Fi. Annelie är en orädd, kraftfull och skicklig debattör med stor erfarenhet av den politiska hetluften och av strategiska överväganden i förhandling. Hon är barnskötare i grunden som gått vidare bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, ordförande för fackförbundet Kommunal och numera arbetsmarknadspolitisk talesperson för Fi. Med Annelie i riksdagen får vi en god lagspelare och en kraft med både den politiska trygghet och framåtanda vi behöver.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag har lång erfarenhet av att arbeta med politik på alla nivåer och är van att arbeta i grupper där många drivs av ett stort engagemang. Jag är dessutom en ganska god talare och van att träda fram i media. Mitt omfattande engagemang i fackföreningsrörelsen innebär förhoppningsvis att jag kan locka väljare från arbetarklassen att lägga sin röst på F!.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mitt fokus ligger på den orättfärdiga arbetsmarknaden, som ger alla som inte är män sämre lön och anställningsförhållanden. Inget annat parti än F! vill på riktigt förändra dessa förhållanden, det var en av orsakerna till att jag bytte parti efter 45 år (S). Nu måste det ske! Annat som måste förändras är den så skamliga flyktingpolitiken och avfolkningskommunernas förutsättningar att erbjuda sina invånare likvärdig vård, skola och omsorg.

I valrörelsen kommer jag…
… ha goda förutsättningar att utan ersättning resa runt i landet för att agitera. Jag vill lägga extra fokus på att komma ut med F! politik till arbetarklassens kvinnor. 

Länkar

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Gubb Marit Stigson, 27 år, Lund (Falun), Student

Valberedningens motivering:
Marit har under mandatperioden varit engagerad som ersättare i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden i Lund, men också i Skuggriksdagsgruppens miljöutskott samt den tematiska gruppen för djurrätt. Marit står för ett progressivt förändringsarbete när det gäller trafik och konsumtion i ett ekonomiskt system som inte tär på resurserna och hon kommer vara en brinnande fackla för hållbarhetsfrågor, miljö och klimat i riksdagen. Som samhällsplanerare har Marit kunskapen om hur samhällets rum kan utformas för att främja inkludering. Marit har en fantastisk samarbetsförmåga och ser alltid till att alla får vara med och komma till tals, vilket hon balanserar med en imponerande integritet och tydlighet, särskilt i sina hjärtefrågor. Marit är en respekterad och strategisk politiker som är påläst och har en god retorisk förmåga som gör att människor lyssnar när hon talar.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag är en person som otåligt ger mig in i de komplexa politiska processerna med en stark tro på möjligheten att förändra. Jag är en person som står upp för vad jag tror på, är principfast och försvarar mina övertygelser. Jag är också en person som lyssnar och diskuterar. En typisk politiker men med omstörtning som agenda. Jag vill ta F! in i riksdagen med målet att tillsammans med mina partikamrater stå upp för mänskliga rättigheter, och för djurens och naturens bästa.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag brinner starkast för miljö- och djurrättsfrågor. Jag vill ta politiskt ansvar för att skapa den omställning som behövs för att stoppa exploateringen av naturresurser, och djur- och människokroppar.

I valrörelsen kommer jag…
… att vara nervös men förväntansfull, hoppfull och exalterad. Jag kommer se till att äta och sova ordentligt för att orka driva feministisk politik tills kaklet krackelerar i maktens korridorer.

Länkar

Gunno Gunnmo, 73 år, Stockholm, Pensionär, f d Polis

Gunno Gunnmo, 73 år, Stockholm, Pensionär, f d Polis

Valberedningens motivering:
Gunno är efter 20 år som ordförande för Polisförbundet och länspolismästare självklar för riksdagen. Gunno är en politiker som förstår att det är bättre att skapa ett samhälle som förebygger brottslighet och skapar nya vägar för den som hamnar snett, istället för att bara ropa på batonger och hårdare straff. Som polischef har han blivit känd för att arbetat hårt för jämställdhet, mångfald och att ställa höga etiska krav på polisen. Gunno står upp för vad han tror på och var inte rädd för att som länspolismästare höja polisernas löner trots att det i slutändan kostade honom hans eget jobb. När brott och straff seglar högt upp på den politiska agendan behöver vi Gunno som personifierar polisens hjärta och hjärna samt kan förmedla den inkluderande politik Fi står för i dessa frågor.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag har lång erfarenhet av hur det ser ut för dem som lever på samhällets bakgård. Det har grundlagt och stärkt min övertygelse om att mänskliga rättigheter måste vara vägledande för ett stabilt lands politik.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag har erfarenhet av arbete som polis, facklig företrädare och polischef. Erfarenheter som påverkat min syn på vad som är viktiga samhällsfrågor.

Jag vill bidra till att Fi:s syn på människor och samhälle blir verklighet.

I valrörelsen kommer jag…
… att agitera och argumentera för att Fi blir en stark röst i politiken. Fi är inget missnöjesparti, men ett parti för alla oss som vill se en förnyelse av politiken – ett feministiskt perspektiv!

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Valberedningens motivering:
Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen. Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS. I riksdagen kommer Denise med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
jag vill fortsätta mitt starka engagemang för de politiska frågor jag drivit de senaste 30 åren. Jag har en normbrytande funktionalitet, (blind), och mitt idépolitiska engagemang har varit inom funktionsrättsrörelsen och inom mäns våld mot kvinnor. Jag är en van talare och professionell utbildare med ett stort nätverk i civilsamhället och i media.  Van vid oregelbundna tider och resor. Mina tre barn är vuxna så jag rår min tid och är beredd att lägga den på en feministisk politik i F!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Att funktionsrättskonventionen (MR för personer med normbrytande funktionalitet) ska bli lag. Ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga.  Frihet från våld både på offentliga platser och i nära relationer.

Startat #MeToo upprop för kvinnor med normbrytande funktionalitet.  Tillgängliga jourer för våldsutsatta. Ett rättsväsende där även människor med normbrytande funktionalitet kan föra sin talan. Använda min kunskap om en utsatt grupp för förståelsen av andra utsatta grupper.

I valrörelsen kommer jag…
… att ta min tid och mitt engagemang för att F! ska bli ett riksdagsparti. Hålla tal, skriva artiklar och prata med folk om vår politik, vi behöver ett feministiskt parti som står på de utsattas sida.

Länkar

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Aino Gröndahl, 31 år, Uppsala, Asylrättsjurist

Valberedningens motivering:
Aino räddar liv inom migrationsjuridiken så som en sjuksyrra räddar liv på akuten. Som asylrättsjurist har hon framgångsrikt drivit hbtq-flyktingars fall och politiskt har hon synat  Sveriges godtyckliga asylsystem som för hbtq-flyktingar bäst benämns som ett asyllotteri. Aino är idag anställd på RFSL och har arbetat utomparlamentariskt för att påverka partierna, men i och med regeringens svängning i migrationspolitiken var lösningen att gå med i det parti som på riktigt arbetar för en förändring. Med sin expertis inom det svenska migrationssystemet och vana att föra ut politiken kommer Aino att steg för steg ta oss mot målet om en värld utan gränser.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag ser juridiken som ett verktyg för att åstadkomma bestående, livsviktiga samhällsförändringar för ett mer inkluderande, mindre ojämlikt samhälle. Lagar och rättstillämpningen påverkar oss alla, liksom normer och värderingar som råder när lagar skrivs och domar avkunnas. Rättstillämpningen är varken alltid objektiv eller korrekt, den präglas av rådande samhällsstrukturer. Jag tror medvetenhet om och ödmjukhet inför det är avgörande för att skapa ett samhälle vi vill och kan leva tillsammans i!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Att rättssäkerheten inom asylrätten är akut hotad idag drabbar särskilt individer och grupper som brukar drabbas av sexism, rasism, transfobi, homofobi, funkofobi mm. Idag utvisar Sverige b.l.a. hbtq-flyktingar och andra skyddsberättigade till förföljelse, som en följd av trovärdighetsbedömningar som bygger på rasistiska, sexistiska, homo- och transfoba stereotyper. Det är en pågående rättsskandal, som jag vill vara med och få ett stopp på, med mitt mångåriga aktivistarbete som asylrättsjurist!

I valrörelsen kommer jag…
… att vara föräldraledig, men avser vara tillgänglig och villig att hoppa in vid särskilda tillfällen!

Länkar

Inez Abrahamsson, 57 år, Latikberg/Vilhelmina, Biträdande rektor

Inez Abrahamsson, 57 år, Latikberg/Vilhelmina, Biträdande rektor

Valberedningens motivering:
Inez är ett av Sveriges största namn inom lands- och glesbygds-politik. Som före detta ordförande för Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva har hon framgångsrikt drivit på för att bryta storstadsnormen. Samtidigt har hon drivit fram en feministisk politik i en mansdominerad rörelse. Med Inez kommer vi ha riksdagens kunnigaste gles- och landsbygdspolitiker, en orädd debattör och erfaren ledare som kommer göra glesbyggdpolitiken levande, feministisk och inkluderande!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Efter många år som företagare, lands- och glesbygdsaktivist och med erfarenheter som ledare i Hela Sverige ska leva, Hela Norden ska leva, regeringsuppdrag samt som lärare, rektor och journalist med uppdrag åt bland andra SVT, SR och flera statliga myndigheter, är det både spännande och utmanande att gå in för att påverka processer och beslut i riksdagen.

Jag är övertygad om att det går och kommer att använda alla mina erfarenheter, kunskaper och kontaktnät för att omsätta ord till handling.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mitt fokus ligger på utveckling i lands- och glesbygd. Lika väl som det finns manliga, etniska och heterosexuella normer finns det urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd. För mig är landsbygdens intressen i högsta grad frågor om rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Eftersom jag jobbar som lärare och biträdande rektor brinner jag även för frågor som rör allas rättigheter och möjligheter att gå i en bra skola och få tillgång till olika typer av utbildningar.

I valrörelsen kommer jag…
… att lyfta fram lands- och glesbygdsperspektiven och berätta varför det är klokt att välja F!

Länkar

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Valberedningens motivering:
Lotten var med och grundade Fi och har i 14 år alltid haft en central roll för att utveckla partiets organisation och politik. Som partiets toppnamn under tre valrörelser har hon en unik erfarenhet som kommer att vägleda och skänka trygghet till övriga riksdagskandidater. Med sin trygga förankring i Fi, sin stora medievana och ledaregenskaper är hon ett vasst vallokomotiv såväl som lämplig gruppledare i riksdagen. Hon har skrivit stora delar av vår familje-, näringslivs-, social-, beroende- och pensionspolitik och har strategiskt byggt upp ett stort förtroende för Fi i pensionsfrågan. Med lång erfarenhet, politisk skärpa och en karisma som går genom tv-rutan kommer Lotten att få in Fi i den politiska hetluften.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag varit med och formulerat våra bärande politiska texter sedan start 2004. Jag är van att utveckla våra politiska ståndpunkter. Jag är envis, uthållig, bred, välformulerad och välgrundad i vår politik. Jag är villig att gå den långa vägen genom motioner och utskott för att arbeta fram och lyfta vår politik. Jag känner organisationen och organisationen känner mig. Jag är van att argumentera och att förhandla – något jag tror att F! kan ha nytta av i en riksdagsgrupp.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Ett nytt pensionssystem som gör en värdig ålderdom möjlig.
 • En feministiskt och antirasistiskt grundad och hållbar ekonomisk politik.
 • Öppna gränser och en politik som värnar asylrätten och sätter mänskliga rättigheter i centrum.
 • Beroendevård och stöd till våldsutsatta kvinnor i drogberoende.
 • En modern arbetsmarknadspolitik med lika lön för likvärdigt arbete och arbetstidsförkortning i fokus.
 • Delad föräldraförsäkring (mellan barnets vårdnadshavare, oavsett antal).

I valrörelsen kommer jag…

… att använda min tid, mina resurser och mina nätverk maximalt för att skapa uppmärksamhet kring F! och våra frågor.

Länkar

En del av mitt arbete för att lyfta pensionsfrågan

En av initiativtagarna till #utanskyddsnät

Lisa Palm, 26 år, Stockholm, Fritidsledare

Lisa Palm, 26 år, Stockholm, Fritidsledare

Valberedningens motivering:
Lisa nystartade Unga Feminister 2013 och plötsligt fanns ungdomsförbundets aktivister över hela Sverige, statyer kläddes i rosa och tusentals ungdomar hittade hem i en feministiskt rörelse. Hon har fortsatt sitt entusiasmerande ledarskap som ordförande i Fi Stockholm och som kommunpolitiker. Sedan valet har hon varit med och styrt politiken i Stockholm Stads rödgrönrosa styre med en brinnande fackla för skolan, tjejerna och orten. Med erfarenhet av majoritetsstyre i en miljonstad är hon redo för driva hårda förhandlingar, avväga politiska kompromisser och styra om politiken i Sveriges riksdag.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Med mig får ni en politiker som alltid kommer sätta social rättvisa högst. En kommunpolitiker från Stockholm som är väl förankrad i partiet, och särskilt i Unga Feminister. Med erfarenhet från att ha drivit politik i Stockholms stad, tragglat mig igenom 1728197 sidor handlingar inför möten och sett hur vår politik blir verklighet, är jag väl införstådd med mitt uppdrag.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Sverige behöver politik för social rättvisa, det är feminism.

 • Bryt segregationen! Vi behöver ersätta det fria skolvalet med ett jämlikt skolsystem, elever är inte kunder på en marknad.
 • Tjejers rätt till sina egna kroppar! Jag vill sjösätta en nolltolerans mot sexuella trakasserier.
 • Dags för arbetstidsförkortning! Vi måste dela på arbetet för att minska arbetslösheten och må bättre. Att minska arbetslösheten bland kvinnor, särskilt nyanlända kvinnor, är centralt att nå ekonomisk jämställdhet.

I valrörelsen kommer jag…
… att driva valrörelse med fokus att nå de potentiella väljare som vi inte når idag. Vara schysst, jobba för folks förtroende och visa varför Fi:s politik kommer förändra så mångas vardag till det bättre.

Länkar

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Valberedningens motivering:
Yolanda Bohm Ramirez har bland annat sin föreningsbakgrund i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse. Som styrelseledamot där har hon varit med och drivit på för att sätta HBTQ-frågor på den politiska agendan och för att vidga samtalet om kön och kroppar. Med sylvass penna och som den glödande retoriska talang hon är har Yolanda även förtrollat människor i sitt arbete som estradpoet och numera även med diktsamlingen Ikon. Yolanda är grundad i den intersektionella analysen och kommer att föra fram Feministiskt initiativs politik på ett inkluderande och sinnrikt vis. Det finns inget parti som har en så välutvecklad HBTQ-politik som Fi och Yolanda kommer vara namnet som bäst förmedlar den.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Delvis tror jag det för att jag har en bred erfarenhet av påverkansarbete sen innan, både från föreningsliv, utomparlamentarisk organisering, som fristående debattör, samt av att ha arbetat i tidigare val. Bland sammanslutningarna jag varit aktiv i finns RFSL, Miljöpartiet, Sveriges Ungdomsråd, Fältbiologerna, Djurens Rätt och Planka.nu.

Dessutom har jag som artist god medievana och mycket exp av vara i det offentliga och röra mig där, både bland välvilliga och fientligt inställda, vilket jag tror är av nytta både i riksdagen samt gentemot media och offentligheten.

Jag tror också att de personliga identitetspolitiska erfarenheter som jag bär är viktiga att ha representerade i den nationella politiken. Dessutom älskar jag att läsa statliga utredningar.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Allt hänger ju ihop, både intersektionellt och växelverkansmässigt, och vi är alla del av samma system. Men det kan grupperas i dessa tre övergripande områden som är tätt sammanlänkade för mig:

 • Ekonomisk rättvisa och solidaritet:
  Från att stoppa vinstuttag i offentlig verksamhet, till att utreda möjlighet med medborgarlön, till att förhindra skatteflykt, till arbetstidsförkortning, till att underbygga lågan som är ortens potential och inte bara ta bort resurser därifrån.
 • Kroppsligt självbestämmande:
  Ingen ska behöva lida under andras tyranni över ens kropp. Kvinnor, icke-binära och normbrytare ska slippa kontroll och utsatthet i patriarkatet, transfolk ska ej behöva utvärderas och finnas på nåd av vården, intersexpersoner ska slippa förgripas av staten
 • Miljö- och klimaträttvisa:
  Vi behöver både styra upp oss själva med hur vi hushållar med våra naturresurser inom landet, men också hur vår (över)konsumtion påverkar andra länder. Detta gäller både energiproduktion, skogsavverkning, transport, matindustrierna och mer. ”Ley de derechos de la Madre Tierra” (ung. Lagen om Moder Jords rättigheter) som infördes i Bolivia känns som ett bra exempel att inspireras av. Att försöka bygga allianser med de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna samt göra internationella överenskommelser hårdare känns som viktiga steg i rätt riktning. Dessutom måste vi ta en seriös titt på djurhållningen. Allvarligt.

I valrörelsen kommer jag…
… resa till ort och by, fara landet runt och träffa folk, sprida ordet och försöka inspirera till handling! Jag vill vara mer människa än politiker brukar vara. Jag vill vara lika home party som Gudrun! Sen så har jag massa ”roligare planer”, typ översätta partiprogrammet till spoken word, starta youtube-humorshow med politiska nyheter samt allmänt regelbundet roasta politiker. Och eventuellt strömma på Twitch med fokus på politik.

Alejandra Gomez Lozano, 30 år, Malmö, Studerande

Alejandra Gomez Lozano, 30 år, Malmö, Studerande

Valberedningens motivering:
Alejandra har i 3 år varit en viktig antirasistisk feministisk kraft i nationella styrelsen där hon bland annat haft ansvar för kommunsamordningen i våra rosa kommuner, den administrativa samordningen av Skuggriksdagsgruppen samt vårt antirasistiska utbildningsprogram och en vidareutveckling av vår intersektionella handlingsplan. Lokalt har hon varit en viktig kraft som startat upp lokalföreningen Fi nordöstra Skåne och suttit i Fi Skånes styrelse. Alejandra är ideologen med politisk skärpa och stor integritet. Som rak och samarbetsinriktad lagspelare kommer hon vara en viktig tillgång för sammansvetsandet av riksdagsgruppen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag har egen erfarenhet av att vara ensamstående, behöva vända på varenda krona, osäkra anställningar, uppleva mäns våld mot kvinnor och växa upp bland endast vita kroppar. Erfarenhet och kunskap som omöjligt kan tillgodogöras genom akademiska poäng och som är grunden till min övertygelse om att en intersektionell analys är ett måste i alla politiska beslut. Tiden i partistyrelsen, Skuggriksdagsgruppen och som politisk sekreterare har gjort mig väl förankrad i Fi:s organisering och politik.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag tror helhjärtat på att en praktiserande, agerande och inkluderande antirasistisk feminism är enda vägen framåt. Därav är mina hjärtefrågor antirasism, klass, avkolonisering, demokrati, mänskliga rättigheter, internationell solidaritet, sociala frågor och mänsklig säkerhet.

I valrörelsen kommer jag…
… att lägga all min tid & kraft på att få in F! i riksdagen. Jag hoppas att få skratta & le mig igenom valrörelsen. Mitt fokus kommer att ligga på att nå de väljare som har mest att vinna på att vi kommer in.

Länkar

Katarzyna Katta Konkol, 36 år, Stockholm, Juridikstuderande

Katarzyna Katta Konkol, 36 år, Stockholm, Juridikstuderande

Valberedningens motivering:
Katarzyna är ordinarie ledamot för Fi i Stadsrevisionen inom Stockholms stad. Hon är medlem i Fi:s politikutskott i Stockholms stads stadshus, ordinarie ledamot i Stockholms Universitets kårfullmäktige för Fi Studenter samt ersättare i finansutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp. Katarzyna är ny i Sverige, men hon har hunnit bli en erfaren Fi:are och är väl insatt i både rätts- och finanspolitik. För Katarzyna är det viktigt att Fi kan driva en hållbar ekonomisk politik som bidrar till en omfördelning av makt och resurser i samhället. Hon beskrivs av Fi-kollegor som skarp, noggrann, driven och ekonomikunnig, och som lätt att samarbeta med, grymt strukturerad, kunnig och kunskapssökande.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag vill förändra. Jag vill se till att alla i Sverige har förutsättningar till att må bra och leva bra liv. Jag vill minska klyftor och motverka ojämlikheter.

Jag har själv tagit mig ur fattigdom, kämpat mot diskriminering, sexism och våld och vill göra den kampen lättare för andra. Jag försöker alltid stå upp för mig själv och andra och är inte rädd att ifrågasätta rådande maktordningar.

Jag tror att förändringen är möjlig om vi gör det tillsammans.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Omfördelning och hållbarhet inom finans- och skattepolitiken
 • Ökad jämställdhet och jämlikhet på alla plan
 • Minskade klyftor i samhället
 • Arbete mot rasism och diskriminering
 • Arbete mot våld i nära relationer

I valrörelsen kommer jag…

… träffa väljare, lyssna och inspireras till politiska åtgärder som kan göra vårt samhälle bättre för alla. Jag vill också visa att Fi kan räkna och har ekonomisk politik som håller och gör skillnad.

Länkar

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Carmen Blanco Valer, 59 år, Uppsala, Folkhögskolelärare

Valberedningens motivering:
Carmen är en känd och stark röst i miljörörelsen och är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik. Som flitig debattör och skicklig talare har hon sett till att lyfta frågor om klimatförändringar och global exploatering i det
svenska politiska samtalet. Genom sin aktivistbakgrund från bland annat fack, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Klimataktion och Interfem har Carmen ett stort nationellt och internationellt nätverk. Till vardags arbetar hon som lärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo. Med sin entusiasm och kunskap kan Carmen visa väljarna att Fi inte bara är rosa utan även grönt.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Mina urfolksrötter, arbetarbakgrund, att bo i en förort och vara folkbildare ger mig erfarenheter och perspektiv som behövs i politiken. Är engagerad i solidaritets-, miljö- och klimaträttvisefrågor samt i naturens rättigheter och vill hjälpa till att föra in dessa rörelsers perspektiv. Jag inspireras av feministiska och andra rättviserörelser i den globala syd och även dessa perspektiv måste komma till tals i den globala nord. Jag avskyr orättvisor, inte minst de globala orättvisorna.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Antirasism och dekolonisering:  Jag vill arbeta mot rasismen och kolonialism som strukturer samt dess olika uttryck.
 • Globalrättvisa:  Idag är de internationella relationerna baserade på ojämlikhet, maktmissbruk och nykolonial plundring.  Jag vill arbeta för global rättvisa och solidaritet.
 • Miljö- och klimaträttvisa: Idag är mänsklighetens öde och livet i planeten hotad av kortsiktiga vinstintressen. Jag vill lyfta fram miljö- och klimatfrågorna. Livet får inte ses som handelsvaror.

I valrörelsen kommer jag…
Jag vill nå de som inte tror att de kan påverka samhället och visa att den antirasistiska feminismen är till för alla förtryckta. Vill inspirera och säga att tillsammans kan vi!

Länkar

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Valberedningens motivering:
Nora är en stark röst för en skolpolitik som pratar med elever istället för om elever. Med sin färska insyn och deltagande i skolvärlden kommer Nora att vara en viktig tillgång i utformandet av den jämlika och jämställda skolpolitik som vårt land är i skriande behov av. Hon har, med sociala medier som plattform, skapat ett utrymme där hon når ungdomar där ungdomar är. Med sina erfarenheter av flera politiska uppdrag för F!, med hjärtefrågor som hbtqia+ rättigheter och med en stark feministisk och antirasistisk kompass är Nora en klockren F!-politiker med enorm potential! Hennes envisa och oförtröttliga engagemang i de unga ensamkommandes sittstrejk på Medborgarplatsen är ett exempel på detta.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För mig är det en ära varje gång jag får representera F! i panelsamtal, debatter och tal. Jag tror att jag kan ge många perspektiv på riksdagsarbetet, samhället och politiken som många i riksdagen idag inte kan ge. Aldrig tidigare har vi hört en elev debattera skolpolitik, utforma den och skriva på en skuggbudget om den. Vi skriver inte bara historia genom att ta in Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin, vi ger också en plats och en parlamentarisk röst till de som det pratas om och inte med.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Barnrätt, komma ifrån tankesättet att barn är en förälders egendom
 • Läxfri samt normkritisk skola och förskola
 • Garantera trygghet för alla kvinnor, icke-binära, Hbtqia+-personer och asylsökande
 • Stopp mot utvisningarna till bland annat Afghanistan
 • Genus och hbtqia+-frågor
 • Arbete mot hedersvåld på alla nivåer
 • Mänsklig säkerhet
 • Ny samtyckeslagstiftning
 • Stoppa de kritiserade medicinska åldersbedömningarna av barn på flykt
 • Göra barnkonventionen till lag

I valrörelsen kommer jag…
… att fortsätta visa omgivningen vilken fest F! är och vilken kraft vi har. Jag kommer resa över hela Sverige för att träffa nya människor, hålla tal och göra allt jag kan för att få in oss i riksdagen.

Länkar

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Valberedningens motivering:
Stefan har suttit i sametinget i 24 år och varit dess ordförande i 8. Stefan är renägare och hans politiska kraft rör miljön, glesbygden, urfolken samt mänskliga rättigheter och jämlikhet. Han är en modig och erfaren politiker och en medievan, bra debattör. Stefan vill arbeta för att motverka de klimatförändringar som människan skapar och värna om och återställa vår natur. Han vill hitta alternativ till en samhällsutveckling som inte styrs av patriarkatet och tillväxtekonomin och han är en röst mot nationalism, fanatism och kolonialism.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Min långa erfarenhet av den svenska parlamentarismens tillämpning på olika nivåer och den samiska kulturens utsatthet i det svenska samhället har gett mig lärdomar som jag nu vill bruka för att påverka till en bärkraftig utveckling för samhället – En annan värld är möjlig!

Jag brinner för dessa politiska frågor
För ett omedelbart implementerande av internationella MR-instrument för att ytterst kunna fylla freden med ett reellt innehåll bestående av jämställdhet & rättvisa. Och därefter med ett konsekvent upphörande av förstörandet av existensen av en kortsiktig lånebaserad tillväxtekonomi som bygger på förstörelse av kulturarv och naturmiljöer. Att agera för bättre & tuffare klimatpolitik baserad på bästa tillgängliga teknik, Att verka för rovdriften på ändliga naturresurser kraftigt begränsas.

I valrörelsen kommer jag…
… agera tillsammans med vi som kandiderar för ett parti som står för en mer mänsklig utveckling av samhället och för en mer tolerant värld som ytterst baseras på mångfald och gemenskap.

Länkar

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Valberedningens motivering:
Martin är partiets ekonomisk politiska talesperson som var ytterst ansvarig för partiets historiska, första statsbudget. Han har på ett uppskattat och effektivt sätt samordnat Skuggriksdagsgruppen som tillsammans byggt upp den budget som partiet går till val på. Han har strategiskt byggt upp ett förtroende för vår ekonomiska politik och sett till att vi satt siffror på den feministiska revolutionen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Som ekonomisk-politisk talesperson för FI så arbetar jag för att vi ska få fram vår syn på samhällsekonomi. Vi har börjat vända bilden av att vi inte har koll – om vi vågar sätta vår ekonomipolitik prioriterad kan det bli en snabb röstvinnare som för Sanders eller Corbyn.

Jag har lett arbetet kring Fi:s första skuggbudget – den som vi nu går till val på. Vi har nu en stark ekonomisk politik med både systemkritiska visioner och realpolitiska reformer.

Arbetar även i Foppa samt i Fi Västra Götaland.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Radikal ekonomisk omfördelning, och bryta utvecklingen mot ökad ägarkoncentration, både nationellt och globalt.
 • Omställning av ekonomin till ökad ekologisk och social hållbarhet.
 • Framtidsfrågor – att knyta feminismen till den samhällstrender vi ser på 10–20 års sikt. Vår politik matchar förändringar som inte andra partier klarar ge svar på!

Är förutom FI även aktiv i rörelser för:

 • Basinkomst
 • Fred och nedrustning

I riksdagen vill jag påverka i Finansutskottet eller Skatteutskottet.

I valrörelsen kommer jag…

 • Resa landet runt för att kampanja och besöka kommunföreningar
 • Delta i utfrågningar och debatter om ekonomisk politik
 • Driva aktiv kampanj i sociala medier för att synliggöra FI:s syn på ekonomi

Länkar

Elfrida Bergman, 34 år, Umeå, Kulturanalytiker

Elfrida Bergman, 34 år, Umeå, Kulturanalytiker

Valberedningens motivering:
Elfrida har ett brinnande engagemang för intersektionella frågor och har bland annat arbetat hårt för att demokratisera och vidga berättelsen om Sápmi och livet i Norrland utifrån ett HBTQ-perspektiv. Genom mångårigt arbete som normkritisk kulturanalytiker med bas i Umeå har Elfrida en stark förankring och nätverk i en stor del av norra Sverige. Att utmana makten och normativa föreställningar om hur livet ska se ut är inget nytt för Elfrida. Hon är därför en klockren och viktig kraft att ha med i den valrörelse som Fi nu ska bedriva med hela landet som utgångspunkt.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag har ett starkt och brett nätverk, främst i Sápmi och Norrland, samt är en blandning av aktivist, egenföretagare, kulturarbetare och akademiker. Det gör att mina perspektiv ofta är breda och komplexa vilket jag tror behövs för att skapa en långsiktigt hållbar och klok normkritisk politik.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Att ifrågasätta och rucka på maktordningar samt främja mänskliga rättigheter är grunden i mitt engagemang.

Jag brinner för att skapa möjligheter för osynliggjorda grupper att komma till tals och bli lyssnade på. Queerfrågor och ett demokratiskt kulturarv är, tillsammans med urfolksrättigheter och att utmana normer kring stad och landsbygd, mina hjärtefrågor. Därutöver drömmer jag om en radikal kulturpolitik och ett samhälle som tar globalt ansvar i allt från miljö till mänskliga rättigheter.

I valrörelsen kommer jag…
fokusera på att nå nya väljare samt skapa hopp om att en bättre värld är möjlig. Och att vi för det behöver F! i Riksdagen.

Mia Modig, 33 år, Stockholm, Projektledare

Mia Modig, 33 år, Stockholm, Projektledare

Valberedningens motivering:
Mia är sedan 15 år aktiv inom kulturvärlden och civilsamhället. Hon är en van debattör – både i tal och skrift – och räds inte att sticka ut hakan. I sitt arbete med Tyst teater på Riksteatern arbetade hon hårt för att göra teatern som konstform mer tillgänglig för döva. Till vardags arbetar hon som projektledare, just nu med projektet VI SKA MED! Mia är också f.d. ordförande för Sveriges dövas ungdomsförbund. Engagemanget inom funktionshinderrörelsen och kulturvärlden har tagit Mia till många platser både i Sverige och utomlands. Nu är det dags att hennes driv och engagemang tar Mia och Fi in i riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en doer som ofta inte ser några hinder, gillar att övertyga människor för att förändra och opinionsbildar gärna genom debattartiklar, hålla tal och samtal. Som en döv kvinna med svenskt teckenspråk som moderspråk har gjort mig väl medveten om politiska frågor och vad det innebär att vara i marginalen. Jag är även partiets talesperson inom funktionsrättspolitik därför är jag trygg med att föra ut partiets politik.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag brinner för genusfrågor, kulturpolitik, demokrati och funktionalitet. Att sätta funktionalitet på den politiska kartan och synliggöra maktordningar genom att prata om demokrati för alla medborgare på riktigt. Det kommer att leda till att en marginaliserad grupp som idag saknar makt får större makt och inflytande över sina liv och sin vardag. Jag är även en förkämpe av att stärka minoritetsspråkens ställning i Sverige.

I valrörelsen kommer jag…
… hålla tal och homeparties på svenskt teckenspråk, hänga i valstugor och få människor att förstå att F! Är det parti som kommer att arbeta för systemförändringar till skillnad från andra partier.

Länkar

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Valberedningens motivering:
Toktams första politiska motståndshandling var som sjuåring. Den Iranska regimen ville tvinga henne att bära slöja för att dölja sitt hår, men Toktam rakade av sig håret och gick till skolan utan slöja. För henne var rätten att själv välja inte förhandlingsbar. Det är med samma mod och aktivism som hon nu arbetar mot hedersvåld och mäns våld mot kvinnor och som partiets sexualpolitiska talesperson. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojourrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+. Toktam gör vår politik varje dag när hon engagerar papperslösa och unga nyanlända i partiet eller när hon söker upp kvinnor som inte kan svenska för att hålla homeparty på farsi och dari. Men en slående karisma och smittande engagemang kommer hon förgylla valrörelsen och göra riksdagen närmare för väldigt många människor.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är medgrundare för kvinnojouren Femcenter i Malmö. Jag är en muslimsk aktivist som har bott i Sverige sedan 12 år och har under alla dessa år drivit frågor kring flyktingar, ensamkommande barn/ungdomar, papperslösa personer i Sverige och EU-medborgare. Jag ser dagligen hur dessa nämnda grupper blir utsatta för olika former av våld, rasism och diskriminering i vårt samhälle och hur deras röster tystas ner. Min politik är baserad på verkligheten, en verklighet som ingen kan ta från mig.

Jag driver en antirasistisk feministisk politik för alla, bokstavligen ALLA!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag vill främst driva frågor som handlar om :

 • #metoo, det finns mycket mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället
 • Rasism och diskriminering mot flyktingar, papperslösa och ensamkommande barn/ungdomar
 • Att reformera hela Migrationsverket och öppna gränser
 • Våld i hederns namn
 • Dödligt våld i offentliga miljöer
 • Islamofobi

I valrörelsen kommer jag…
Jag har redan börjat mobilisera en grupp som ska hålla homepartyn på våra modersmål runtom i landet. Valet 2018 ska handla om våra röster, vi som har inte har bott så länge i Sverige!

Länkar

Teysir Subhi, 31 år, Göteborg, Lärare och Frilanskommunikatör

Teysir Subhi, 31 år, Göteborg, Lärare och Frilanskommunikatör

Valberedningens motivering:
Teysir är en klockren intersektionell debattör som brinner för antirasism, skola och arbetsrätt. Efter att ha varit politiskt aktiv hela livet och drivit Fi:s frågor utomparlamentariskt som aktivist tar Teysir nu klivet in i partipolitiken. Till yrket är Teysir lärare i hem- och konsumentkunskap och på en tidigare arbetsplats blev hon uppmärksammad efter att framgångsrikt ha bedrivit en facklig kamp mot sexuella trakasserier som flera av kollegorna hon företrädde hade blivit utsatta för. Oavsett var hon befinner sig har Teysir ett glödande driv för att verka för samhällsförändring och hon ger sig inte förrän hon ser att det händer.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en ”doer” som har över tio års erfarenhet av opinionsbildning och aktivism med konkreta resultat. Jag ser mig själv som en vardagspolitiker som får saker gjort. Jag har över tio års arbetslivserfarenhet i en rad olika branscher samt tre eftergymnasiala utbildningar. Med mitt omfattande gräsrotsnätverk, min akademiska kompetens samt mitt driv och erfarenhet så kommer jag att kunna skapa konkreta resultat av våra politiska idéer.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 1. Ett totalt stopp för vinster i välfärden samt ett avskaffande av det fria skolvalet.
 2. En antirasistisk och feministisk inventering av läromedel i svensk skola.
 3. En skärpning av hatbrottslagstiftningen. Idag så personuppklaras exempelvis endast 7% av alla afrofobiska hatbrott.
 4. Vi måste beskydda och värna om den svenska modellen. Idag ser vi hur samtliga riksdagspartier försöker att luckra upp både strejkrätten och LAS. En förutsättning för trygga jobb är en stark facklig rörelse.

I valrörelsen kommer jag…
… att opinionsbilda om mina hjärtefrågor samt arbeta för att synliggöra Fi:s politik.

Länkar

Sandra Isaksson, 37 år, Norrköping, Läkare

Sandra Isaksson, 37 år, Norrköping, Läkare

Valberedningens motivering:
Sandra har under de senaste åren kombinerat livet som narkosläkare och ordinarie ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige. Hon brinner för hälso- och sjukvårdsfrågor och ser ett riksdagsmandat som en chans att få driva på för den politik Fi har på detta område. Sandra är väl förankrad i partiet och efter åren i kommunfullmäktige är hon väl förtrogen med vår politik som helhet. Sandra är en person som visar feminismens självklarhet överallt där hon finns med och med sin förmåga att leverera skarpa, rosa förankrade analyser med värme och humor är hon en stark kraft såväl i valrörelsen som i riksdagsarbetet.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Under snart fyra år i Norrköpings kommunfullmäktige har jag samlat erfarenhet av parlamentariskt arbete.  Jag har fått debattera Fi:s politik utifrån de ärenden vi lyft men även sätta mig in i många olika kommunala frågor och belysa dessa ur ett antirasistiskt och intersektionellt feministiskt perspektiv. Jag har fått uppskattning för att debattera påläst, genomtänkt och med humor. I mitt arbete som läkare är varje dag en övning i kommunikation och att snabbt ta in information och agera på den.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Sjukvård, så klart! Men det som fick mig att engagera mig i F! var en frustration över den i samhället växande rasismen. Under tiden i kommunfullmäktige har jag utöver starka åsikter också fått mer kunskap om miljöfrågor och flera gånger eldigt debatterat köttnormen. Helt grundläggande och något jag stod upp för redan som barn innan jag hade några ord för det, är att alla ska få växa upp utan begränsande föreställningar om kön och sexualitet.

I valrörelsen kommer jag…
… stå på torg och gator i mitt älskade Norrköping och prata med folk om vår fantastiska rosa politik och föra fram att en annan värld är möjlig. Som kommunpolitiker kommer jag delta i lokala debatter.

Jennifer Råsten, 40 år, Stockholm, Egenföretagare

Jennifer Råsten, 40 år, Stockholm, Egenföretagare

Valberedningens motivering:
Jennifer är ett av Sveriges vassaste namn inom svensk näringspolitik och har de senaste åren som Feministiskt initiativs näringspolitisk talesperson skrivit en stor del av vår politik på området samt tagit fram mycket av vår budget. Med stor kunskap lyfter hon en näringspolitik för jobb och företagande men som är grundad i etik, hållbarhet och antidiskriminering. Hon är klippan som i förra valrörelsen kunde lösa allt och visade upp en enorm bredd och kunskap såväl politiskt som organisatoriskt. Hennes stora kunskap kompletteras av hennes prestigelösa sätt och stora engagemang för gruppen. Med blicken höjd mot målet och en stor lyhördhet kommer hon vara en stor tillgång i att hålla ihop riksdagsgruppen till att gemensamt uppnå framgång.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Ja! Jag ger allt för det jag brinner för. Jag är lyhörd, engagerad och prestigelös, med ett starkt driv att förändra, också:

– Orädd, van att förhandla och driva frågor om jämställdhet och jämlikhet i näringslivet.

– Ödmjuk, ständigt lärande från arbete inom politik och civilsamhälle.

– Kreativ och pragmatisk i att alltid hitta vägar framåt, inte minst som egenföretagare.

Älskar att lära nytt och ifrågasätta rådande normer och system för att öppna upp för ett smartare och mer humant samhälle.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Alla! Jag har jobbat brett i F! med t ex vår budget och kommunikation. Utbildning, klimat, miljö, arbetsmarknad, skatt, kultur, socialfrågor. Det handlar om att lyfta alla politikområden med hållbara, antirasistiska och feministiska perspektiv och ge människor förutsättningar att leva och växa. Som fredsaktivist och näringspolitisk talesperson säger jag dock:

 • Mänsklig säkerhet, för nedrustning och frihet från våld i alla former.
 • Tillgängligt företagande och demokratisering av ekonomin.

I valrörelsen kommer jag…
Sprida kärlek! Och kunskap. Ge allt för att visa F!s bredd, vision och konkreta förslag. Aktivism – privat, media, torg, homepartyn, företag. Och! Njuta varje dag av den feministiska mobiliseringen.

Länkar

Linn Alenius Wallin, 38 år, Kågeröd, Verksamhetsutvecklare

Linn Alenius Wallin, 38 år, Kågeröd, Verksamhetsutvecklare

Valberedningens motivering:
Linn är en handlingskraftig och driven person med visionen att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Som ordförande för F! Svalöv och med tre års erfarenhet av kommunfullmäktige i Svalöv är hon en politiker som står stadigt och tryggt i vår politik. Hon sitter med ett enda F!-mandat i ett kommunfullmäktige där det även finns åtta SD-mandat och har därmed särskild erfarenhet av vad det innebär att vara F!-are i motvind. Linn har under dessa förhållanden utmärkt sig som en förträfflig förhandlare och skapare av samarbeten med andra partier. Linn är en initiativrik praktisk visionär som med allt ovanstående i ryggen vet att se möjligheter som kan utvecklas till konkret F!-politik!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Sedan valet 2014 har jag haft äran att företräda F! i Svalöv. Vilket gett mig god insikt i politiskt arbete i det parlamentariska systemet utöver aktivismen. Jag är bra på att få andra politiker att se att människors liv och förutsättningar ser olika ut, vilket jag tror är en tillgång i riksdagen. Målet är ju att bygga ett samhälle som funkar för alla.

En styrka jag har är att alltid ha blicken riktad mot horisonten, målet dit vi vill nå!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag vill vara med och utveckla en vision och politik som gör att människor känner sig sedda, trygga och välkomna. Trygga människor kan vara generösa i både tanke och handling.

De frågor jag vill driva är:

 • Flyktingamnesti!
 • Miljö – jordens rättigheter!
 • Feministisk ekonomi!
 • Barn och ungas delaktighet!
 • Hållbart arbetsliv!
 • Rätten till assistans!

I valrörelsen kommer jag…
Mobilisera, engagera och finnas som stöd.

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Valberedningens motivering:
Sofi har suttit som aktiv ersättare i Norrköpings kommunfullmäktige innevarande mandatperiod. Till yrket är Sofi atmosfärskemist och har ett mångårigt engagemang som aktivist i miljörörelsen. Professionellt har hon rört sig inom statliga myndigheter och även haft internationella uppdrag. Sofi bidrar med ett stort och brett miljö- och klimatkunnande. Med skarpa och strategiska analyser av omvärlden, byggda på vetenskaplig grund, är hon en viktig resurs i arbetet med att föra fram Fi:s fantastiska miljö- och klimatpolitik.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag har ett stort engagemang och en stabil ideologisk grund. Mitt huvudsakliga engagemang är i miljö- och klimatfrågor som jag också har utbildning och jobb inom. Jag har under många år varit engagerad i miljörörelsen.

Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang.

Jag gillar att lära mig nya saker, debattera och att förstå och nyttja det strategiska spelet inom politiken för att på så vis förändra.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Miljö och klimat – en rättvis och radikal politik inom planetens gränser
 • Jämlikhet och jämställdhet – vi ska alla ges samma förutsättningar till ett gott och självständigt liv
 • Cyklism – möjligheterna i och nära staden är enorma!

I valrörelsen kommer jag…
Driva Fi:s politik inom miljö och klimat genom att delta i debatter och samtal, skriva debattartiklar, tala på gator och torg och stötta lokalgrupper som vill ha kunskap och argument i miljöfrågorna.

Björk Markström, 22 år, Stockholm, Elevassistent

Björk Markström, 22 år, Stockholm, Elevassistent

Valberedningens motivering:
Björk vill vara en röst för unga transpersoner, en grupp som sällan får höras och som inte besitter en stor makt. Han är en erfaren Fi-företrädare efter att ha suttit i nationella styrelsen, varit ordförande i Fi Umeå och numera innehar ordförandeposten i Fi Storstockholm. Björk har arbetat som elevassistent och vårdbiträde och är väl insatt i flera politikområden, till exempel inom hbtq- och transpolitik, LSS-politik och djurrättspolitik. Björk bor nu i Stockholm men är uppvuxen i Umeå. Han beskrivs av Fi-kollegor som mogen, stabil och kunnig.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… jag har varit engagerad i partiet i fem år och har suttit på flera styrelseposter både nationellt och lokalt. Jag har således bra koll på vår politik och är mycket insatt i partiet, trots detta är jag fortfarande väldigt ung vilket är ett perspektiv som behöver föras in i politiken. Jag har även andra viktiga perspektiv som är av stort värde, jag är t.ex. trans och icke hetero. Jag är driven, kunnig och vill detta till 200%! Detta är min passion, jag vill skapa reella förändringar!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Min huvudsakliga hjärtefråga är trans-relaterad politik. Både när det gäller transvården och transpersoners position i samhället i allmänhet. En annan fråga jag vill driva i valet och som jag känner starkt för är LSS och rätten till assistans.

Generellt sett brinner jag för mänskliga rättigheter och en ökad representation. Jag vill jobba för en ökad förståelse och kunskap kring grupper som inte ges plats i nuläget.

I valrörelsen kommer jag…
jobba så hårt jag kan för att vi ska komma ända in i mål. Både lokalt och nationellt. Jag vill samtala, föreläsa, organisera och lära mig. Jag ska göra transfrågor till ett ämne som diskuteras!

Linda Hiltmann, 41 år, Malmö, Politisk rådgivare

Linda Hiltmann, 41 år, Malmö, Politisk rådgivare

Valberedningens motivering:
Linda har två valrörelser i ryggen, sitter i Malmö kommunfullmäktige och varit ett centralt namn i Fi Malmö med många uppdrag. Sedan 2016 har hon gjort ett ovärderligt arbete som politisk rådgivare åt Soraya Post i Europaparlamentet. Linda är en stabil och erfaren kandidat som kommer skänka ett lugn och trygghet till Skånes valrörelse. Hon är en bred politiker som kan prata inom alla politikområden med spetskompetens inom säkerhetspolitik, arbetsrätt och mäns våld mot kvinnor. Med parlamentarisk erfarenhet från såväl Malmö som Bryssel är hon van vid att  omsätta våra ideologi i praktiska politiska förslag. Linda är mycket redo för riksdagen!

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
I min erfarenhet från två helt olika politiska forum, som politisk rådgivare till Soraya Post i Europaparlamentet och som gruppledare för F! i Malmö kommunfullmäktige, har jag framförallt lärt mig att politik görs i avvägningen mellan resurser, kompromisser och en ideologisk övertygelse. Och att en person kan göra mycket, men mest och roligast gör vi tillsammans. För när vi mår bra, då gör vi bra politik. Som förändrar de politiska besluten och HUR de fattas – med kärleken som drivkraft

Jag brinner för dessa politiska frågor
Att öka kunskapen om mänskliga rättigheter (MR) hos alla samhällsinvånare. MR är fantastiska redskap för Fi:s politik. Alla människors lika värde blir med MR inte en åsikt, utan ett åtagande som vi ska nå, med alla samhällsresurser som står till vårt förfogande. Då måste vi prioritera om!

Särskilt intresserad av:

 • Mänsklig säkerhet
 • Andra normer för arbetslivet (tid, basinkomst, lönenivå, föräldraförsäkring mm)
 • Konsumtionskritik och globalt ansvar
 • Migrationsfrågor
 • Djurs rättigheter

I valrörelsen kommer jag…
… att ge järnet! Skriva, prata, torgtala, debattera, peppa, nätverka, resa, diskutera, skratta, gråta och antagligen sova alldeles för lite.

Länkar

Pernilla West, 26 år, Lund, Socionom/Statsvetare

Pernilla West, 26 år, Lund, Socionom/Statsvetare

Valberedningens motivering:
Pernilla har fram tills nyligen suttit i Lunds kommunfullmäktige, först i den styrande majoriteten och sedan i opposition. I skuggriksdagsgruppen är Pernilla politisk sekreterare i socialutskottet och hon har under de senaste årens kommunpolitiska arbete fått erfarenhet både av att förhandla och att debattera med utgångspunkt i Fi:s politik. Därutöver har Pernilla även under de senaste åren utbildat andra i feministisk retorik och argumentationsteknik. Pernilla är en vass talare och en snabbtänkt debattör och hon kommer att bidra med ett brinnande engagemang i att driva feministisk politik.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Som etta på F! Lunds valsedel 2014 har jag stor medie- och debattvana. Som yngst i fullmäktige fanns en del skepticism mot mig i början, men ingen tvekar nu på att jag aldrig räds debatten. Jag har lett partiet i Lund genom både styre och opposition, gjort budgetar och förhandlat. Med ett brinnande och brett engagemang, kommunalt och nationellt genom skuggriksdagsgruppen, vet jag att mina erfarenheter kommer till stor användning för F! i riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • En progressiv omfördelningspolitik som på riktigt får bort ekonomiska och sociala klyftor. F! är partiet som låter målen och behoven styra ekonomin istället för tvärtom.
 • En säkerhetspolitik som sätter varje människas säkerhet först- inte nationens.
 • En stark välfärd med 6 timmars arbetsdag och jämställda löner.

I valrörelsen kommer jag…
… ta varje tillfälle jag får till att berätta varför F! behövs som den modiga feministiska kraften i riksdagen.

Länkar

Johanna Ivarsson, 44 år, Landskrona, Socionom

Johanna Ivarsson, 44 år, Landskrona, Socionom

Valberedningens motivering:
Johanna grundade Fi Landskrona och var en stark röst i Skånes förra valrörelse. Hon är väl förankrad i Fi:s politik och pratar tryggt i alla frågor. Med en brinnande demokrati-fackla för medlemsgrupper över hela landet har hon visat sig ovärderlig i nationella styrelsen. Hon är en viktig pelare i partiets organisation som kommer ge oss en trygghet och stabilitet i den stundande valrörelsen. Hennes breda politiska kunskap, snillrika retorik och goda samarbetsförmågor gör henne till en enorm resurs i valrörelsen och riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en lagspelare som ser till helheten och vill att vi ska vara starka tillsammans i alla led. Jag är också uthållig och håller fast vid frågor, är lojal och driver på som är utmärkta egenskaper i de här sammanhangen. Min ambition är att mitt engagemang ska smitta av sig till andra så att vi kan hitta gemensamma lösningar. Jag är en god kommunikatör med erfarenhet från både föreningsliv och myndighet vilket ger en bra bredd att stå på.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mitt hjärta slår extra mycket för barnrättsfrågor, att på olika sätt se barnen och se till allas rätt till bra liv och delaktighet. Migrationsfrågor som plötsligt blivit civilsamhällets ansvar engagerar mig starkt. Klimat- och miljöfrågor med allt vad det innebär av konsumtion och produktion. Skapa ett hållbart samhälle med vår politik och bidra till att vi tar hand om våra resurser. Sexualpolitik, socialpolitik och utbildning är andra frågor som ligger mig nära hjärtat.

I valrörelsen kommer jag…
prata med väljare, finnas med i politiska samtal, turnera, hålla torgmöte och på alla sätt få F! att synas överallt. F! växer och många orter behöver skjuts i valrörelsen, där kan jag göra skillnad!

Länkar

Karin Ploen, 51 år, Stockholm, Generalsekreterare

Karin Ploen, 51 år, Stockholm, Generalsekreterare

Valberedningens motivering:
Karin jobbar som generalsekreterare inom en fredsutbildande organisation och var med i valrörelsen 2014, då hon kandiderade till riksdag, landsting och kommun. Hon är politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens civilutskott där hon engagerar sig i bostads- och skolpolitiken men har speciellt utmärkt sig inom kampen för en värdig förlossningsvård med både patienter och personal i fokus. Karin är en förträfflig intersektionell analytiker som jobbat med politikutveckling inom F!, såväl nationellt som inom Storstockholm. Som boende i Tensta har Karin insikt i områdets villkor, behov och förutsättningar och hon är initiativtagare till uppstarten av F! Järva.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Sedan några år tillbaka har jag ett politiskt engagemang i F! både lokalt och nationellt. Under 2017 tog jag initiativ till att starta medlemsgruppen F! Järva. Vi vill bidra till öka det politiska engagemanget i Järvaområdet. Härifrån har jag med mig viktiga perspektiv och erfarenheter.

Med lång yrkeserfarenhet av att arbeta i ideella organisationer tar jag med mig även perspektiv från civilsamhället in i riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • En likvärdig förlossningsvård i hela landet för alla invånare: en födande en barnmorska!
 • Det är dags att ifrågasätta staden som norm. Det ska gå att leva i hela landet med en fungerande och likvärdig samhällsservice, både i glesbygd och i städernas förorter.
 • Motverka alla former av diskriminering.
 • Hållbar konsumtion och globalt ansvar.

I valrörelsen kommer jag…
… att möta väljare i valstugor och andra sammanhang, samverka med organisationer, och att jobba på olika sätt för att föra ut Feministiskt initiativs politik.

Elham Ahmadi, 19 år, Malmö, Studerande

Elham Ahmadi, 19 år, Malmö, Studerande

Valberedningens motivering:
Elham kom som 15-åring för fyra år sedan till Sverige som flykting från Afghanistan. Elham vet sina rättigheter, vågar ta plats och bryter mot fördomarna som finns i samhället om kvinnor från Mellanöstern. Med sitt stora engagemang för mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är hon en lysande förebild för unga människor i Sverige. Som en av två ordföranden för organisationen Ung i Sverige är hon en stark röst för att synliggöra ensamkommande ungdomars perspektiv och göra dem hörda i samhället.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Det behövs fler muslimska tjejer/kvinnor i Sveriges riksdag. Jag vill vara en förebild för alla tjejer och visa dem att inget kan hindra oss oavsett vår religion och kön.

Jag är talesperson i Ung i Sverige-Skåne och har erfarenhet/ kunskap om invandrares situationer, speciellt tjejers situation.

Jag brinner för dessa politiska frågor

Jag vill driva frågor som handlar om:

 • Integration
 • Jämställdhetsfrågor
 • Hedersrelaterat våld
 • Rasism och diskriminering.

I valrörelsen kommer jag…
… delta i samtal, olika demonstrationer runtom i landet och hålla tal. Jag försöker att sprida Fi:s budskap.

Länkar

Oldoz Javidi, 38 år, Stockholm, Skådespelare

Oldoz Javidi, 38 år, Stockholm, Skådespelare

Valberedningens motivering:
Oldoz är en antirasistisk, feministisk aktivist och politiker med bred förankring inom teater-, film- och kulturvärlden. I Feministiskt initiativ har hon under de senaste åren varit aktiv i nationella styrelsen, som kulturpolitisk talesperson och i uppbyggnaden av trygghetsgruppen. I Skuggriksdagsgruppens kulturutskott har Oldoz varit med att ta fram Fi:s nuvarande kulturpolitik, vilket gör henne till en viktig röst inom kulturpolitiska frågor, hennes hjärtefrågor. Oldoz drivs av en stark övertygelse om alla människors lika värde och har under flertalet vistelser i flyktingläger med Clowner Utan Gränser också förgyllt tillvaron för många barn. I Oldoz har vi en politiker där aktivismen alltid finns nära tillhands och Oldoz gör en knivskarp analys om hur aktivismen och parlamentarismen berikar varandra. Som den briljanta retoriker hon är och med den scenvana hon har kommer Oldoz också att vara en verklig tillgång under valrörelsen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Lika envis som entusiasmerande. Lika rättvis som orädd.

Som Kulturpolitisk talesperson och fd ledamot i partistyrelsen är jag förankrad i vår politik samt det politiska arbetsklimatet. Skådespelaryrket gör mig välformulerad och lättförstådd i offentliga rum och mindfulness hjälper mig att arbeta hållbart och förebygga onödiga konflikter och missförstånd. Min historia och min kropp bär på livserfarenheter och kunskap, ovärderliga för att implementera intersektionalitet i både tanke och handling.

Jag brinner för dessa politiska frågor
En feministisk och antirasistisk kulturpolitik med tillgänglighet och inkludering som ledord. En kulturpolitik med stort fokus på utbildning och fortbildning som medvetandegör vithetsnormens strukturella förtryck och diskriminering samt breddad kunskap om antirasistiska strukturer för hela kultursektorn!

Utöver detta kommer mitt hjärta och engagemang även alltid brinna för öppna gränser och lika lön för jämlikt arbete.

I valrörelsen kommer jag…
… med energi och entusiasm finnas till för F! där jag gör mest nytta! På gator och torg, i önskade och oönskade rum kommer jag diskutera, upplysa och sprida vår politik överallt mest hela tiden.

Länkar

Stina Sewén, 28 år, Göteborg, Sjuksköterska

Stina Sewén, 28 år, Göteborg, Sjuksköterska

Valberedningens motivering:
Stina är en normmedveten och skarp intersektionell maktanalytiker. Hon har tidigare varit styrelseledamot i F! Göteborg och är nu politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens finansutskott, där hon varit med att driva och samordna arbetet med att ta fram F!s ekonomiska politik. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har hon stor insikt i villkoren i sjukvård och äldreomsorg, såväl strukturellt som i praktiken, och i riksdagen kommer hon att kunna utveckla konkreta och verklighetsnära vårdpolitiska förslag. Hennes engagemang i organisationer som jobbar med rätten till vård samt med sexuella och reproduktiva rättigheter ger henne ytterligare perspektiv som berikar hennes kompetens.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag tror jag kan bidra till att bredda debatten och få igenom våra politiska förslag. Jag har genom mitt engagemang i Feministiskt initiativs finansutskott och F! Göteborg varit med och utformat konkreta reformer som gör verklighet av vår politik. Jag är både visionär och pragmatisk och är bra på att skapa sammanhang där vi lyfter varandra.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Ekonomisk politik som kan skaka om maktstrukturer i grunden och bidra till att skapa ett samhälle med respekt för natur, djur och alla människor.
 • Säkerhetspolitik som skyddar och skapar trygghet för människor istället för nationer.
 • Att förändra strukturerna för hälso- och sjukvård för att möjliggöra en förebyggande, mer jämlik och personcentrerad vård.

I valrörelsen kommer jag…
Skriva, prata, lyssna! Vara med och lyfta viktiga perspektiv som lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten. Njuta av att vara en del av en rörelse som är med och formar en bättre värld

Länkar

 

Tomas Rimeika Karlsson, 35 år, Uppsala, Musiker och Retorikkonsult

Tomas Rimeika Karlsson, 35 år, Uppsala, Musiker och Retorikkonsult

Valberedningens motivering:
Tomas sitter sedan fyra år i kommunfullmäktige i Uppsala och har därigenom fått erfarenhet av att förhandla och debattera med utgångspunkt i Fi:s politik. Som utbildad retoriker och väl förankrad i vårt parti kommer Tomas att briljera i alla de torgtal som ska hållas under valrörelsen. Tomas kärnfrågor är flyktingpolitik samt arbetsmarknad och inkludering. Som musiker brinner han även för kulturpolitiken. Tillsammans med Tomas kommer Fi att dansa in i riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag är förtroendevald för F! i Uppsala kommun sedan 2014, jag har erfarenhet av feministiskt arbete sedan 2010, brinner för intersektionell feminism, mänskliga rättigheter och har en examen i statsvetenskap från Göteborgs universitet och en examen i retorik från Uppsala universitet. Jag har även arbetat i fyra år som projektledare för inkluderingsprojektet Korta vägen. Utöver detta arbetar jag som musiker i Rhymes och retorikkonsult och är van att leda och bedriva politiskt arbete.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Asylrätt.
 • Lön efter kompetens – inte kön.
 • Minska mäns våld.
 • Antidiskriminering.
 • Inkludering.

I valrörelsen kommer jag…
… arbeta med att möta människor på gatorna, lyssna och prata politik, dela ut foldrar, hålla torgtal, sätta upp affischer, vara aktiv på sociala medier, skriva politiska texter till tidningar.

Länkar

Lisa Ryhänen, 35 år, Kiruna, Barnskötare

Lisa Ryhänen, 35 år, Kiruna, Barnskötare

Valberedningens motivering:
Lisa har under den nuvarande mandatperioden varit gruppledare och ordinarie ledamot i Kirunas kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Lisa bär med sig viktiga erfarenheter av att omsätta Fi:s politik i en gruvkommun som också präglas av glesbygd. Hon är barnskötare till yrket, har varit engagerad i en kvinnojour och har en särskild kunskap om mäns våld mot kvinnor. Barns villkor och normkritisk pedagogik i förskolan är Lisas hjärtefrågor.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är aktiv som kommunpolitiker och har samlat på mig erfarenheter och kunskaper under dessa år som är av värde i en riksdagsgrupp. För mig skulle uppdraget betyda chansen att utvidga det politiska arbete jag bedrivit på kommunal nivå och framförallt möjligheten att förändra strukturer och ramar som vi där bara har att förhålla oss till.

Det skulle vara en ära och en stor utmaning att förvalta förtroendet som det skulle innebära och jag skulle göra mitt yttersta för att göra det på bästa sätt!

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Barns rättigheter och villkor är en stor hjärtefråga för mig och jag brinner särskilt för att förskola och skola ska genomsyras av normkritik och inkludering.
 • Jag jobbar i ett kvinnodominerat låglöneyrke och upprörs av ojämlikhet och orättvisor på arbetsmarknaden.
 • Jag är aktiv i den lokala kvinnojouren och därigenom har mitt engagemang i frågan om mäns våld mot kvinnor fördjupats.
 • Glesbygden! Det ska vara möjligt att bo och leva i hela landet!

I valrörelsen kommer jag…
… lyfta fram att vår politik är relevant i hela landet, även i de delar som ligger långt från storstadsregionerna.

Länkar

Adam Hjort, 32 år, Stockholm, Affärsområdesansvarig inom IT

Adam Hjort, 32 år, Stockholm, Affärsområdesansvarig inom IT

Valberedningens motivering:
Adam är partiets miljö- och klimatpolitisk talesperson sedan 2015, ledamot i skuggriksdagsgruppen och partiets operativa politikavdelning (foppa). I de rollerna har han varit med att ta fram partiets valplattform och drivit på för en långsiktig politik som utgår från att jordens resurser är ändliga i stället för en politik som utgår från kortsiktiga ekonomiska förutsättningar. Adam är civilekonom med fokus på hållbarhet och inom det digitala fältet.

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
… det finns mycket i min bakgrund som talar emot att jag borde ställa upp som riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ. Jag är vit, rik och man. Hela mitt liv kan närmast liknas vid en räkmacka. Det har gått enkelt för mig. Men så är det inte för alla. För mig är det viktigt att stå upp för det som är rätt, oavsett hur det påverkar mig och min familj eller min plånbok. Och det som är rätt är att alla har samma möjligheter och rättigheter – oavsett bakgrund.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Klimatet och vår framtida miljö är den absolut viktigaste frågan och det handlar inte om värderingar utan om fakta. Vi behöver ställa om hela vårt konsumtionsmönster och vår produktion, för oss, för våra barn och för vårt gemensamma ekosystem.

I valrörelsen kommer jag…
… kämpa för de som inte ges eller har en röst. Jag kommer stå fast och stadigt för det jag tror på och fokusera på att lyfta miljö- och klimatfrågor på den digitala arenan och in i riksdagen.

Länkar

Artiklar

Baharan Raoufi-Kvist, 26 år, Ödeshög, Föräldraledig

Baharan Raoufi-Kvist, 26 år, Ödeshög, Föräldraledig

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Som rasifierad kvinna är jag medveten om vad det innebär att befinna sig i marginalerna av samhället såväl som vad utbildning och kommunpolitiska sammanhang kan betyda. Min ambition är att kanalisera dessa erfarenheter in i riksdagspolitiken för att få till förändring! Utmaningarna är många – F! har lösningarna. Min förståelse för och inblick i förbisedda sfärer gör mig till en utmärkt riksdagskandidat för ett parti som förstår angelägenheten i att feminismen måste få ta över ifrån grunden!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag vill lyfta prekriseringen av arbetsmarknaden som är kopplad till kön, klass och etnicitet. Det är dags att ifrågasätta lönearbete som en norm som ska leda till frigörelse. Min ambition är att:

 • Belysa och omvärdera relationen mellan betalt och obetalt arbete
 • Behandla arbetstidsförkortning som en demokratifråga
 • Ifrågasätta att sociala rättigheter är kopplade till lönearbete
 • Granska effekterna av EU direktiv och strategier på den svenska arbetsmarknaden och på svensk arbetsrätt

I valrörelsen kommer jag…
… att vara tillgänglig! Jag kommer att skapa dialog, plattformar och platser där det goda samtalet och mötet människor emellan får äga rum.

Länkar

Cecilia Billskog, 38 år, Stockholm, Handläggare

Cecilia Billskog, 38 år, Stockholm, Handläggare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en driven, energisk, övertygad och erfaren feminist. Jag är etablerad i partiet, välorienterad i vårt politiska program och trygg i min feministiska roll. Utbildad statsvetare med över tio års erfarenhet av F! och feministisk aktivism, men framförallt tycker jag det är roligt med politik.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Individualiserad föräldraförsäkring, intersektionalitet, demokratifrågor och förvaltningspolitik.

I valrörelsen kommer jag…
… stå i valstugan. Träffa och lyssna på väljare och andra intresserade är något av det roligaste jag vet. Tar gärna debatter och intervjuer. Dra igång en arbetsgrupp med målet att öppna jämställdhetsdepartementet. Igen.

Myriam Gomez Lattes, 51 år, Malmö, Personlig assistent

Myriam Gomez Lattes, 51 år, Malmö, Personlig assistent

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag verkligen tror på vår samhällsvision och att jag är beredd att göra allt i min makt för att konkretisera vår politik. De patriarkala, postkoloniala och rasistiska strukturerna har fått regera ostört alldeles för länge och vi ser nu konsekvenserna.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag lovar att jag kommer att vara en otröttlig röst mot orättvisorna som ovanstående strukturer cementerar, att göra allt i min makt för att bredda vårt demokrati och att inte backa inför all sorts nationalister, våldsförhärligare och förtryckare.

I valrörelsen kommer jag…
Väl i riksdagen kommer jag att jobba för att vår politik ska genomsyra precis allt.

Jonna Böhler, 28 år, Malmö, Lärarstudent

Jonna Böhler, 28 år, Malmö, Lärarstudent

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag brinner för den politiska rörelsen och det ideologiska samtalet, själva skapandet av social förändring. Jag har erfarenhet av olika former av politiskt arbete både i och utanför partipolitiken. Nu representerar jag F! på kommunal nivå i nämnd samt i kommunfullmäktige. Detta och erfarenheter av aktivism inom miljörörelsen och asylrörelsen är något som jag skulle ta med mig in i Riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor
F! är en del av en stor intersektionell, antirasistisk, feministisk rörelse. Samarbetet inom och ödmjukheten inför samt solidariteten med denna rörelse när vi sitter i riksdagen är viktigt för mig. Jag trivs i, drivs av och vill se en politik som inte är bekväm och vågar ha visioner. Jag vägrar acceptera det snäva medborgarskapet och nationsgränser som utgångspunkt och gräns för politiken. Jag brinner särskilt för en värld utan gränser, freds & säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och skola.

I valrörelsen kommer jag…
lyfta och synliggöra behovet av den intersektionella antirasistiska feministiska analysen och politiken i alla så kallade politiska områden.

Joakim Månsson Bengtson, 25 år, Lund, Verksamhetsutvecklare

Joakim Månsson Bengtson, 25 år, Lund, Verksamhetsutvecklare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag har under föregående mandatperiod varit kommunfullmäktigeledamot och under 8 månader praktiserat i EU-parlamentet. Erfarenheter av utmaningar och möjligheter gällande att säkerställa de mänskliga rättigheterna för alla människor, på såväl lokal som europeisk nivå, kommer väl till pass i riksdagen. Likaså mina erfarenheter av att arbeta i ideellt när myndigheter inte tar sitt ansvar för upprätthållande av mänskliga rättigheter och minskat lidande. Jag är och kommer vara passionerat engagerad

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • att nazistiska organisationer ska förbjudas.
 • att försvara de mänskliga rättigheterna i alla lägen och motarbeta diskriminerade strukturer.
 • att välkomna medmänniskor på flykt.
 • att det inte ska finnas garderober längre och inget barn, ungdom, vuxen eller äldre ska behöva ”komma ut”. All fientlighet och diskriminering mot HBTQIA(+) personer måste upphöra.
 • ett slut på hemlösheten, för alla grupper som lever utan tak över huvudet idag.
 • ett slut på könsterrorn. Det är en säkerhetsfråga.

I valrörelsen kommer jag…
… att ge järnet!

F! ska synas överallt och vi ska vara med att sätta agendan för vad som blir valfrågor. Varför diskuteras inte mänskliga rättigheter under Agendas partiledardebatter? Vi behövs.

Länkar

Ingrid Mårtensson, 56 år, Östersund, Ekonom

Ingrid Mårtensson, 56 år, Östersund, Ekonom

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en arg tant och det finns alldeles för få av oss i ledande positioner. Jag är feminist ut i fingerspetsarna och kan tala och skriva så andra förstår. Jag vet hur det är att bo i glesbygd och hur det är att arbeta inom både manligt kodade och kvinnligt kodade arbeten. Jag vet hur det är att vara utbränd, sjukskriven och arbetslös, och hur det är att jobba på myndigheterna som hanterar detta. Jag är snabbtänkt och kunnig, flexibel och allsidig. Om jag varit ödmjuk hade jag varit perfekt.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet. Ett demokratiskt samhälle där alla kan delta på sina villkor och allas röster är lika mycket värda. Hur vi alla ska kunna färdas väl genom livet, från vaggan till graven ur ett globalt perspektiv.

I valrörelsen kommer jag…
Som representant från inre Norrland behöver jag tala om de levnadsvillkor som finns här och visa hur Fi-politik är viktig för vår framtid. Jag kommer visa att F! inte enbart är ett storstadsparti.

Länkar

 

 

Joel Boni, 57 år, Malmö, Gymnasielärare

Joel Boni, 57 år, Malmö, Gymnasielärare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
jag tar ödmjukheten, kärleken och min livserfarenhet med mig som verktyg för att driva de frågor som är viktiga för våra väljare.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter, antimilitarism och antikärnvapen.
 • Miljöfrågor av den enkla anledningen att många miljöproblem är underliggande faktorer till folkhälsoproblem.
 • Antirasism, kampen mot den strukturerade diskriminering och Afrofobi
 • Jämställdhet

…och allt som gör Feministiskt Initiativ till det parti som gör skillnaden i svensk politik.

I valrörelsen kommer jag…
… tillsammans med alla F!minister sprida det som hela Sveriges folk behöver veta om varför F! är det parti som behövs mest i Riksdagen för att föra nytt blod i den parlamentariska arenan.

Maria Dexborg, 40 år, Åkarp, Socionom

Maria Dexborg, 40 år, Åkarp, Socionom

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag tar med mig min fleråriga erfarenhet som socialarbetare och aktivist inom områdena, våld i nära relation, kriminalitet, rasism och diskriminering. För mig är det en självklarhet att ifrågasätta förtryckande normer samt våga vara obekväm. Jag tycker om att utmana och bredda perspektiven. Det är Fi:s progressiva och verklighetsförankrade politik som tilltalar mig. Jag vill vara med och påverka i samhället samt skapa historia och förändring! Det vore en ära för mig att representera F!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag vill i sann F! anda driva en antirasistisk feministisk och socialt hållbar politik för alla! Jag är utifrån min bakgrund och erfarenhet särskilt intresserad av rättspolitik och socialpolitik. Mina hjärtefrågor som jag vill förebygga och förhindra är följande:

 • Rasism och diskriminering
 • Hatbrott och rasprofilering
 • Våld i nära relation
 • Socialt utanförskap
 • Mobbning och utanförskap för barn i skolan
 • Afrofobi

I valrörelsen kommer jag…
… att på ett kreativt högvarv arbeta för att synliggöra vår politik och visa att F! är ett inkluderande parti! Jag kommer som alltid att engagera mig till 110% med ett leende på läpparna!

Hanna Melin, 24 år, Linköping, Samhällsanalytiker

Hanna Melin, 24 år, Linköping, Samhällsanalytiker

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag vågar stå upp för att det mänskliga värdet inte kan förhandlas bort. Jag tvekar inte att problematisera och analysera rådande maktstrukturer. Jag är står fast vid Feministiskt initiativs nytänkande politik såväl vid middagsbordet hemma, vid diskussionen i valstugan och i riksdagen. För att jag tänker fortsätta vara rak och ärlig. För att jag tänker fortsätta ropa för att de allra mest utsatta i samhället inte bara ska bli hörda, utan också få sina röster och behov lyssnade på.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Frihet från våld. Våld existerar i hemmet, i det offentliga rummet, i alla möjliga relationskonstellationer och även utanför relationer.  Våldet används för att förtrycka, straffa, begränsa och förminska. Jag vill se ett ökat våldspreventivt arbete, ett stärkt skydd och kunskap om våld i alla dess former.

Utöver det bultar mitt hjärta bland annat för folkbildning, människors rättigheter att fritt få definiera och uttrycka sin könsidentitet och för normkritiska perspektiv på sexualpolitik.

I valrörelsen kommer jag…
… inte ge upp. Jag kommer våga visa känslor i politikens rum, ta plats i debatterna och framförallt visa att och varför Feministiskt initiativ behövs i Sveriges kommuner, i landstingen och i riksdagen.

Länkar

Maria Borgström, 34 år, Uppsala, Leg fysioterapeut

Maria Borgström, 34 år, Uppsala, Leg fysioterapeut

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag har varit med i F! sedan 2009 och kan inte bara politiken som partiet representerar utan har även från olika nivåer följt processen att ta fram organisationen och politiken. Det är viktigt för att fortsätta ett stabilt, strategiskt och fortsatt målinriktat arbete även på riksdagsmandat.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Offentlig organisering ur ett jämställdhetsperspektiv med skola, vård och rättsväsende. För att det är grunden för ett fungerande samhälle och bygger på organisering.
 • Demokratisering av samhället. En ständigt pågående process där vi måste inse ojämlikheterna i förutsättningar för att kunna räta ut dem.
 • Att partiets politiska organisering fortsätter att byggas hållbart. Det är viktigt för feminismens trovärdighet som grund för politisk organisering.

I valrörelsen kommer jag…
… finnas till för väljarnas frågor, kontakt med journalister och täcka för toppkandidaterna där deras tid inte räcker till i kampanjarbetet

Maria Jansson, 50 år, Stockholm, Universitetslärare

Maria Jansson, 50 år, Stockholm, Universitetslärare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är en inspirerande och övertygande talare. Som Fi:s representant i utbildningsnämnden i Stockholms stad har jag praktisk erfarenhet av politikens vardag och vana av att framföra Fi:s ståndpunkter och att förhandla med politiker från andra partier.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Utbildningsfrågor – alla har rätt till en bra och jämlik skolgång.
 • Funkisfrågor – alla ska kunna delta i samhället och ha makt över sin egen vardag och försörjning utifrån sina egna villkor.
 • Säkerhetspolitik och utrikespolitiken måste syfta till att göra världen säkrare och mer fredlig för alla – staters säkerhet får inte nås på bekostnad av kvinnors säkerhet.
 • Migrationsfrågor – migrationspolitiken måste göras om, gränserna måste öppnas.

I valrörelsen kommer jag…
… skriva artiklar, tala på torg, delta i debatter och prata med människor.

Lars Jalmert, 74 år, Täby, Professor emeritus

Lars Jalmert, 74 år, Täby, Professor emeritus

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag har lång (sedan 70-talet) erfarenhet av aktivt feministiskt arbete liksom av forskning om maskuliniteter och genus. I riksdagen skulle mina ställningstaganden och framföranden bygga på gedigen kunskap. Jag har också erfarenhet av styrelsearbete i ett tiotal feministiska organisationer. Har också ett stort nätverk av personer med feministisk kunskap.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Mäns utövande av våld. Social-, socialförsäkrings-, familj- och utbildningspolitik.

I valrörelsen kommer jag…
… arbeta för att öka kunskapen om ovan nämnda områden.

Länkar

Margarethe Kuhn Müntzing, 61 år, Simrishamn, Skolkurator

Margarethe Kuhn Müntzing, 61 år, Simrishamn, Skolkurator

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag har snart 8 års erfarenhet som F!-politiker. Jag är trygg och trogen, envis och vetgirig och släpper inte taget om en fråga som jag vet att jag har möjlighet att lyfta och förändra. Jag har stor förmåga att skapa allianser och jag står stadigt i vår politik. Med den breda erfarenhet som 60 år i livet, skiftande arbeten, klassresa och aktivism inom många skilda områden givit mej, vet jag att jag har mycket att bidra med.

Jag står pall när det blåser och flyger med i varma vindar.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Varje människa på flykt undan krig och terror ska vara välkomna!  Vi ska ha en permanent beredskap för att ta emot dem! Kulturfrågor är livsviktiga för vår hälsa och för vår möjlighet till gemenskap. Även socialpolitik och funkisfrågor engagerar mig och vetskapen om att vi lever som om vi hade fyra jordklot gör mej övertygad om att vi ska vara ledande då det gäller att kräva omställning till ett hållbart liv, globalt och lokalt.  Och som lantis engagerar jag mig förstås i landsbygdsfrågor!

I valrörelsen kommer jag…
… föra ut vår politik genom möten och samtal på gator, torg och i möteslokaler. Använda alla kanaler för att nå ut, bara fantasin kommer sätta gränser för vad vi kan göra – tillsammans!

Länkar

Mikael Gabrielsson, 60 år, Ransäter, Rytm- och samtalsterapeut

Mikael Gabrielsson, 60 år, Ransäter, Rytm- och samtalsterapeut

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
En känsla för miljö och rättvisa har följt mig hela livet. Jag har varit engagerad i frivilligorganisationer, haft fackliga uppdrag och varit kommunpolitiker. Med erfarenhet från socialt- och pedagogiskt arbete, som anställd och i egen regi vill jag vara med och påverka utvecklingen i Riksdagen. Arbeta för en politik där målet är ett inkluderande och hållbart samhälle som ger oss nu levande och framtida generationer ett värdigt liv.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Utbildning/kultur och miljö/natur ligger mig varmt om hjärtat. Vi behöver mer kunskap och kultur såväl som frisk mat och miljö för att skapa ett jämställt och välfungerande samhälle. Ett samhälle med kreativa medborgare där stad och land samverkar. Som utflyttad från Stockholm sedan 40 år, ser jag vikten av ökad kännedom om, och förbättrad dialog mellan landets olika regioner.

I valrörelsen kommer jag…
… stå i valstuga i Karlstad, skriva debattartiklar, föra ut och diskutera Fi:s politik med alla jag möter och övertyga män om varför feministisk politik är livsnödvändig, för oss alla!

Länkar

Pelle Hällje, 36 år, Göteborg, Biståndsarbetare

Pelle Hällje, 36 år, Göteborg, Biståndsarbetare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag vet av erfarenhet att det finns många vitt skilda områden och frågor där Feministiskt initiativs närvaro behövs, och jag tror jag kan hjälpa till med några av dem. Har arbetat i näringslivet, i ledningen för miljardbolag och som entreprenör. Fick nog av alltför förenklade avkastningsmål och sadlade om till miljö och bistånd i ideell sektor. Föreningsnörd som gärna lyssnar på folkrörelser och gillar när folk organiserar sig och utvecklar demokratin.

Jag brinner för dessa politiska frågor

 • Att intersektionell, postkolonial feminism ska vara närvarande inom ALLA politiska områden!
 • Att ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns. Rika länder ska inte exportera sitt ansvar för miljö och mänskliga rättigheter till dem som har mindre makt. Detsamma gäller både kommuner och individer.
 • Finansmarknaden behöver mer politisk uppmärksamhet. Här finns mycket av motorn i det som leder till människorättskränkningar, miljöförstöring och upprätthållandet av ojämlika maktstrukturer.

I valrörelsen kommer jag…
… göra vad jag kan för att väljarna ska förstå att det visst finns ett parti som tar jämställdhet, miljöfrågor, asylrätt, global rättvisa, avmilitarisering samt frihet från diskriminering på allvar.

Länkar

Gudrun Tiberg, 73 år, Göteborg, Journalist och Fritidspolitiker

Gudrun Tiberg, 73 år, Göteborg, Journalist och Fritidspolitiker

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag varit med förr! Med mina 13 år av erfarenheter, som medlem och senare ordförande i Fi Västra Götaland, kommunpolitiker Göteborg och aktiv i medlemsgruppen F! Funktionalitet, har jag den trygghet i det politiska arbetet som behövs för en riksdagsplats. Jag är mycket bra på språk och kan ta till mig stora informationsmängder på kort tid, eftersom jag är journalist. Jag har förberett mig för en riksdagsplats tre gånger tidigare. Nu är det dags!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Funktionalitet, fred och kultur är de områden som jag givit all min tid och min energi. Jag har också djupa insikter i pensionsfrågor och det kommunala självstyret. Eftersom jag länge arbetat inom energisektorn har jag kunskaper inom det området, som handlar så mycket om makt. Så kvinnors ställning i relationer, samhället och i politiken kommer alltid att få min uppmärksamhet

I valrörelsen kommer jag…
… att göra som jag gjort i de tre tidigare valrörelserna: stå på torget och tala, hålla informationsmöten och delta i det nationella arbetet. Jag är en fena på att prata med väljare på sta’n!

Länkar

Birgitta Axelsson, 53 år, Kalmar, Verksamhetsutvecklare och Teologie studerande

Birgitta Axelsson Edström, 53 år, Kalmar, Verksamhetsutvecklare och Teologie studerande

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag är van vid att kämpa hårt, och det tänker jag fortsätta med. Jag har varit politiskt engagerad under lång tid, främst eftersom jag inte kan låta bli att göra det jag kan för att minska orättvisor och öka rättvisor! Jag tar med mig mina erfarenheter in i politiken, som kvinna, som ensamstående mamma under lång tid, som aktivt kristen, som hörselskadad sedan barndomen och som övertygad feminist. Jag är en av dem som inte tänker vara tyst!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Äldreomsorgen, skolan, kulturen, funktionsrättsfrågorna och allas rätt att vara sig själva om jag ska nämna detaljfrågor. I det större perspektivet är mitt stora engagemang förknippat med rättvisefrågor, demokratiutveckling och öppenhet. Metoo-frågorna måste leda till en strukturförändring som leder till ett hållbart samhälle, och där måste politiken ta sitt ansvar!

I valrörelsen kommer jag…
… fortsätta driva opinion genom mitt sätt att vara, genom att skriva i traditionella och nya media och möta människor i vardagen. Självklart kommer jag att delta i partiets lokala arbete!

Länkar

Maria Svensson, 51 år, Kungälv, Specialpedagog

Maria Svensson, 51 år, Kungälv, Specialpedagog

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag kommer att förvalta väljarnas förtroende genom att ständigt påminna mig och mina kollegor om vilket perspektiv som gäller i alla frågor: varje människas rätt att färdas väl genom hela livet i en hållbar miljö, utifrån sina egna önskemål och val! Den antirasistiska feministiska politiken har både verktyg för analys och genomförande av detta. Tillsammans kommer vi i Feministiskt initiativ att stå orubbliga i diskussioner och vid beslutsfattande i alla parlamentariska organ!

Jag brinner för dessa politiska frågor
Efter 20 års arbete med barn och unga i skola fritidsverksamheter har mitt fokus alltid legat på att känslan av delaktighet ska prioriteras i alla situationer. Som specialpedagog har mitt fokus utökats till att även gälla föräldrar och andra myndigheter som behöver samverka när skolans uppdrag inte täcker elevers och föräldrars behov av stöd och handledning. Skolan måste utvecklas tillsammans med andra verksamheter för att förbereda eleverna på vilka val de kan stå inför senare i livet!

I valrörelsen kommer jag…
… enträget samtala med människor som vill veta mer om vår politik. Envist hävda vikten av att ta ställning och gå och rösta. Utveckla mina egna erfarenheter av människors olika livssituationer.

Länkar

Per Holfve, 41 år, Stockholm, Ombudsperson

Per Holfve, 41 år, Stockholm, Ombudsperson

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
För att jag har integritet i en tid som tror att allt och alla är till salu. För att jag tror på att hitta gemensamma lösningar utan att kompromissa för mycket med mina värderingar. För att jag förstår att det är ett förtroendeuppdrag att vara riksdagsledamot och ingen egotripp.

Jag brinner för dessa politiska frågor
En av människans klokaste uppfinningar har varit mänskliga rättigheter och utgångspunkten att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Jag ser det som politikens uppgift att realisera dessa ord i praktiken. En feministisk och klassmedveten politik kommer att göra det möjligt. Det kommer inte att ske över natt men vi är en rörelse som har framtiden för oss.

I valrörelsen kommer jag…
dag som natt påminna om att vi måste kunna leva sida vid sida i detta samhälle, oavsett var vi råkade födas eller vad vi tror på. Hatarna kommer att hata det och vi andra kommer att röra oss framåt.

Länkar

Övriga kandidater

Katerin Mendez, 43 år, Malmö, Socionom

Katerin Mendez, 43 år, Malmö, Socionom

Malin Vagnér, 27 år, Lund, Överförmyndarhandläggare och Nämndsekreterare

Malin Vagnér, 27 år, Lund, Överförmyndarhandläggare och Nämndsekreterare

Jag är en bra riksdagskandidat därför att…
Jag tycker det är viktigt att ha ett bra samarbete med mina partikamrater. Jag har erfarenhet, från justitie- och konstitutionsutskottet i F!, av att samarbeta och att ta fram politiska reformer tillsammans med andra. Jag är genom detta arbete väl förankrad såväl i partiet, som i vår politik. Jag har genom mitt uppdrag som sammankallande för trygghetsgruppen praktisk erfarenhet av konfliktlösning och att arbeta utifrån F!:s intersektionella handlingsplan.

Jag brinner för dessa politiska frågor
Jag vill driva en inkluderande antirasistisk och feministisk politik med inriktning på samhällsbyggnads- och bostadsfrågor. Jag tycker de nuvarande riksdagspartierna har glömt bort vilka samhället ska byggas för och jag vill bredda diskursen till att omfatta alla som vistas i vårt land och inte bara de mest privilegierade grupperna. Därutöver brinner jag starkt för öppna gränser och ett jämlikt och icke-diskriminerande rättssystem.

I valrörelsen kommer jag…
… lyssna och förklara. Jag är övertygad om att det finns otroligt många som, liksom vi, vill se en mer inkluderande
värld i framtiden. De behöver bara få veta vad vi kommer göra åt saken.