Valanalys 2014 – ”Vi överträffade oss själva”

4 februari 2015

Nu är vår valanalys klar! I den drar vi slutsatser av hur väl vårt valkampanjarbete fungerat under supervalåret 2014. Trots att vi inte nådde målet om att ta plats i riksdagen, så kan vi konstatera att gjorde en framgångsrik valrörelse tillsammans.

Så här skriver styrelsen i valanalysen:

”Den samlade bedömningen av Feministiskt initiativs arbete valåret 2014 är att vi överträffade oss själva i fråga om att skapa en feministisk folkrörelse för att låta feministerna ta plats i maktens rum. Utan vare sig pengar eller personal påverkade vi den politiska dagordningen och tog plats i både EU-parlamentet och 13 kommuner. Vi visade oss själva och världen att förändring är möjlig.”

Under året före riksdagsvalet växte Feministiskt initiativ med extrem kraft, från ca 1500 till över 22 000 medlemmar och från 11 till över 70 medlemsgrupper runt om i Sverige.

– Eftersom vi saknar både pengar och personal är vi helt beroende av aktiva medlemmar. Aktivismen är vår bärande kraft, vi gör Feministiskt initiativ tillsammans och det är också detta som varit framgångsfaktorn i vår valstrategi. Under arbetsmottot ”kör och gör” har vi tillsammans lyckats skapa en rosa och fiffig valkampanj i sociala medier, på stan och genom homepartyn, säger Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig för Feministiskt initiativ.

Valanalysen visar att våra framgångsfaktorer bland annat har varit satsningen på sociala medier. Inte bara i kommunikationen med väljare utan också för vår interna organisering. Våra representanters homepartyn har också visat sig varit avgörande för medlemsökningen. Vidare visar valanalysen att det politiska och mediala läget för att oss var gynnsamt. Exempelvis så inleddes 2014 med att feministiska frågor lyftes till den mediala dagordningen vilket bidrog till att vi fick medieutrymme.

– Det finns naturligtvis mycket vi hade kunnat göra bättre, när det gäller prioritering och målgruppsanpassade budskap och inte minst när det gäller samordning och struktur rent organisatoriskt. Samtidigt är kombinationen av resursbrist och växtvärk i organisationen en förklaring till att vi inte lyckades med detta. Sett till våra förutsättningar har vi verkligen överträffat oss själva, fortsätter Amanda Mogensen.

Den 13-15 februari håller Feministiskt initiativ kongress för att välja ny styrelse och utveckla sin politik.