Vad är det att vara liberal?

5 juli 2016

Nu är det inte Folkpartiet längre. Det är Liberalerna. De har en stolt ljusblå ny logga. Och Jan Björklund försöker allt mer sno röster från de andra Allians-partierna genom att göra olika utspel. Men är det liberalism?

Jag var och lyssnade på Jan Björklunds tal, som var det första ut av partiledare i Almedalen. I 45 minuter hade han scenen, och en arena för att nå ut till hela Sverige. Men när det kom fram till realpolitiska förslag var det inte liberalism Björklund valde att föra fram. Talet andades mer auktoritär tro och centralstyrning.

Jag var egentligen där för att lyssna efter Liberalernas politik kring feminism och anti-rasism. Men till skillnad från i valrörelsen, med löften om ”Feminism utan socialism”, nämndes varken feminism eller rasism vid ett enda tillfälle under 45 minuters tal. Kvinnor nämndes faktiskt vid två tillfällen. I båda fallen som utsatta offer, som Liberalerna skulle rädda med sin politik, inte som egna aktörer.

Det här var de tre tyngsta utspelen från major Björklund:

 1. Vi måste ha mer makt åt EU, inte mindre!
  Liberalerna släppte 8 punkter för en ny Europapolitik, och alla handlar
  om att överföra makt till Bryssel från medlemsländerna. Det handlar om allt
  från att göra EU:s åtstramningspolitik till svensk lag, och förbjuda
  riksdagen att rösta igenom en budget som spenderar mer än EU:s regler, till
  att skapa ett europeiskt FBI som skall övervaka medborgare.
  Är detta liberalism?
 2. Sverige måste så snart som möjligt gå med i NATO!
  Det räcker inte med att Björklund inte nöjer sig med 10 miljarder extra
  till Försvarsmakten, som M, KD och C kommit överens med regeringen om i en
  bred försvarsuppgörelsen. Den lovade han att riva upp om han kom i
  regeringsställning. Nej, Sverige skall utan vidare analys gå med i NATO
  utan förbehåll. Vi skall dessutom stoppa alla försök att knyta ekonomiska
  band till Ryssland och bryta deras isolering.
  Är detta liberalism?
 3. Det är viktigt att vi sänker lönen för invandrare!
  Björklund lade återigen fram hur viktigt det var med ”enkla jobb” för
  lågutbildade invandrare, och att staten skall gå in och sänka löner och
  styra arbetsmarknadens parter. När andra partier verkar för ett socialt
  protokoll inom EU vill Liberalerna istället se ett stärkt tjänstedirektiv.
  I klartext: Svensk offentlig sektor ska få in fler låglönearbetare från
  andra länder.
  Är detta liberalism?

Det fanns dock saker i Björklunds tal som jag fann hoppingivande. Även om han inte nämnde feminism med ett enda ord, återvände han flera gånger till behovet av att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. I EU-politiken vill han att Liberalerna skall verka för sanktioner mot medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter (som i nästa mening tyvärr blev till ”EU:s grundvärderingar” istället.) Det är bra, EU behöver verktyg för att motverka utvecklingen mot auktoritärt styre i Ungern, Polen och andra medlemsländer.

Jag tror dock inte att Björklund menar att Sverige skall straffas av EU för våra brott mot mänskliga rättigheter. Liberalerna röstar nämligen både för att stänga gränserna för flyktingar och för åtskillnad av invånare på etnisk grund. De odlar även rysskräcken som inget annat parti. Det är inte liberalt.

Jag lämnar talet med en känsla av att Jan Björklund borde städa framför egen dörr istället för att komma med pekpinnar åt andra. Till nästa Almedalstal hoppas jag att Björklund återför sitt parti mot liberalism, eller stiger åt sidan för någon som klarar av det.

Martin Jordö,
utrikesutskottet FI