Uttalande om folkomröstningen i irakiska Kurdistan

25 september 2017

Det internationella motståndet mot folkomröstningen i irakiska Kurdistan har historiska rötter men baseras också på det komplicerade geopolitiska läget.

Redan 1920 begärde för första gången kurderna självständighet vid fredskonferensen i Sèvres i Frankrike. Det kurdiska folket ska tillerkännas sina rättigheter genom rätten till självbestämmande. Det har blivit ett krav under alla dessa åren av förtryckt från olika statsmakter. Det är självklart mycket viktigt att folkomröstningen håller demokratiska former, att alla deltagares demokratiska rättigheter garanteras och att det internationella samfundet bevakar denna process.

Det kurdiska folkets önskan är att själv får avgöra sin egen framtid och leva i frihet. Det är principer som finns inom folkrätten. Feministiskt initiativ stödjer denna önskan samtidigt som vi tar kraftigt avstånd från den Irakiska regeringens uttalande om att använda militärt våld för att förhindra folkomröstningen och från den Turkiska regeringen som påstår att ett ja i folkomröstningen är en anledning till krig. Konflikten behöver en politisk lösning. Vi hoppas att förhandlingar startar snart och att demokratiseringsprocessen har en chans att byggas.

Det finns rapporter från bl.a. Amnesty International om övergrepp mot journalister, hbtq-personer, minoriteter och opposition i Irakiska Kurdistan vilket gör att KRG inte lever upp till folkrätten. Med självständighet följer möjligheterna att påverka framtida regeringar som kommer att granskas och tvingas efterleva internationella konventioner. Feministiskt initiativ hoppas att en kommande självständighet formas med respekt för de grupper som kommer att utgöra minoriteter i en ny stat.

Det är inte frihetskamp och mänskliga rättigheter som lett till krig. Politiska stormaktsintressen och ekonomiska intressen bär ansvaret för den väpnade konflikten som drabbar regionen. Sverige kan bidra till att minska intensiteten i konflikten genom att kalla hem de närmare 70 soldater som på plats gett militär utbildning till peshmergastyrkorna. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar för att stabilisera läget.

 

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson

Carmen Blanco Valer,
urfolkspolitisk talesperson

Mats Ekenger,
ersättare utrikesutskott – Skuggriksdagsgruppen

Myriam Gomez Lattes,
ledamot utrikesutskott – Skuggriksdagsgruppen