Uttalande angående psykiatrivården i Skåne

12 augusti 2015

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om hur det står till på våra skånska psykiatriska kliniker, både ur brukarperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Chockerande vittnesmål om kränkningar och misshandel av personer som i patientrollen befinner sig i en oerhört utsatt position har kommunicerats.

Personal har vittnat om en jargongkultur som inte hör hemma i något sammanhang och anställda talar om bristande resurser, outbildad och oerfaren personal och om hur många anställda går på knäna.

Från ledningshåll och från politiker hörs väldigt lite av förståelse och insikt utan där råder mest förnekelse.

Vi i F! Skåne är djupt oroade och upprörda över det vi hör. Vi önskar att försvaren och förnekelsen från ledning och politik ska upphöra!

Vi vill att en handlingsplan omedelbart upprättas för hur resurser ska öka, hur kunskap och utbildning ska komma personal till del och hur skyddet från övergrepp ska garanteras för patienterna.

I handlingsplanen ska det även ingå en nollvision då det gäller självmord bland patienterna.

Vi utgår ifrån att transparens i detta säkerställs genom att massmedia, fackförbund och patient- och anhörigförbund får tillgång till all den information de behöver.

Patienterna kommer till klinikerna för att få förståelse, samtal, terapi och behandling. Personalen ska känna att det har alla resurser att ge dem detta.

Styrelsen för Feministiskt Initiativ, Skåne

Sydsvenskans granskning av psykiatrivården i Skåne:
”Så plågas patienterna”