Utlys klimatnödläge och inför koldioxidbudget. NU!

10 maj 2022

WWF visar i en ny rapport att om Sverige ska kunna nå upp till Parisavtalet så krävs att landets utsläpp minskas med drygt 20% redan i år. I år. 2022. Nu.

Rapporten pekar på behovet av att arbeta med utsläppsbudget som ett nödvändigt verktyg för att detta överhuvudtaget ska vara möjligt.

Det finns väldigt lite i riksdagspartiernas agerande som pekar på att denna nödvändiga omställning kommer att ske tillräckligt snabbt; och på ett rättvist sätt som främjar jämlikhet, biologisk mångfald och som värnar mänskliga rättigheter. De är fast i mål om ekonomisk tillväxt och subventionerar energikonsumtion, flyg och fossila bränslen. Den krismedvetenhet med kraftfulla åtgärder som fanns gällande Corona-pandemin är som bortblåst när det gäller mänsklighetens liv på planeten.

Feministiskt initiativ i har i de kommuner vi sitter länge krävt att klimatnödläge ska utlysas och att koldioxidbudget ska införas som verktyg. I Strömstad har Fi fått igenom en koldioxidbudget. Det räcker dock inte med dessa formella åtaganden – de måste följas av handling! Utsläppsbudgetar måste även inkludera konsumtion, dvs. utsläpp från de varor och tjänster som en kommun, region eller stat köper in. T.ex. har Fi i Uppsala varje år sedan 2015 föreslagit konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, men inte fått bifall.

Inom politiken är det uppenbarligen lätt att ta ekonomiska budgetar på allvar, strama åt, varsla, lägga ned och sälja ut, men det framstår som omöjligt att ta livet på planeten på samma allvar. I stället för kraftfulla åtgärder för rättvis och hållbar omställning förordar alla riksdagspartier just nu upprustning av militären.

Feministiskt initiativ vill som första steg utlysa klimatnödläge och att inrätta utsläppsbudgetar på alla politiska nivåer. Utöver detta krävs en lång rad kraftfulla åtgärder för omställning, omfördelning och nerväxt för att vi överhuvudtaget ska kunna komma nära att leva upp till Sveriges globala ansvar och åtaganden.

Vi har förslagen som krävs, och vi behöver ditt stöd för att påverka opinionen i en rimligare riktning.

Läs mer i vårt partiprogram i avsnitten miljö, ekonomi och gles- och landsbygdspolitik:

Välkommen att bli medlem i Fi:

Och att stötta vår valfond med ett bidrag: