”Ut med rasisterna och in med feministerna!”

30 april 2014

Tre nya kommissionärer i EU – en för antirasism, en för antidiskriminering och en för jämställdhet – det lovar Feministiskt initiativs kandidater att driva i EU-parlamentet. Bland annat. Nu har de dragit igång sin valkampanj.

eukandiaternaficrop
Stina Svensson
, Soraya Post , Margaret Gärding i nättidningen Feministiskt Perspektiv
Bild: Oscar Wettersten

I en demokrati faller allt på plats när alla får ta plats. Med rosa stolar tog flera av våra 10 000 medlemmar plats på gator och torg natten till igår. Den rosa stolen är en symbol för vår plats i parlamentariska församlingar, i EU-parlamentet, riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Den rosa stolen visar att det saknas feminism och antirasism i dagens politiska rum. Därmed startar vi nu vår valturné för EU-valet 2014.

Många röstar på andra partier i EU-valet än vad de gör i riksdagsvalet. Den svenska hemmapolitiken är fattig på visioner. För oss är den utvecklingen ett tecken på att vi behöver vitalisera den svenska demokratin. Vi vet att vi kan göra det genom att föra in nya kunskaper och nya dimensioner och genom en ovilja att finna oss i gamla mönster. När individens politiska engagemang påstås behövas som kanonfoder för att väga upp mot ett annat block istället för att vi ska våga formulera nya tankar och frågetecken, låser sig det demokratiska systemet. Politiker och väljare behöver se sig själva och varandra som något större än kuggar i ett stelnat maskineri. För Feministiskt initiativ är alla val en möjlighet att förändra världen.

Vi vill se ännu fler nya partier ta plats i politiken. Både här och utomlands. Vår långsiktiga plan för EU är att inspirera fler feminister att skapa partier för att kunna ta plats på riktigt. Om man inte känner igen sig i något parti så ska och kan man berika demokratin med det som gör en själv annorlunda. Men fråga aldrig om lov från etablissemanget – bara från väljarna. Då går det och då är demokratin som vackrast!

Om vi inte vågar vara feminister nu så kommer det här valet bli ännu ett exempel på hur kvinnornas och minoriteternas rättigheter får stå tillbaka för ytterligheter som skapas i en maskulin värld. Därför är vårt fokus detsamma både i EU och här hemma: Ut med rasisterna och in med feministerna!

EU-valet måste ses mot en bakgrund av växande fascism och rasism i Europa och i Sverige. Det måste också ses mot en politisk verklighet där vi talar väldigt tyst om människors verklighet i kontakt med EU. Vi är en motkraft till den utvecklingen. Vi tror inte på vår värld som ett nollsummespel. Idag kommer den europeiska flyktingpolitiken med en dödlighet på 17 procent. Medelhavet blir en grav för omkring 2 000 människor varje år som vill ta sig till Europa. Det är fullkomligt oacceptabelt och skvallrar om en politisk verklighetsbeskrivning som är i akut behov av ny energi.

Vi vill ha en värld utan gränser. Inte som en floskel utan som ett uppriktigt och långsiktigt sätt att möta människor och bedriva politik. Det europeiska fortet skapar ohållbara maktbalanser mellan människor och nationer. Gränsernas skälighet är oerhört kortsynt och tragiskt blind för de hemska effekter som framtidens klimatförändringar kommer få i kombination med dagens europeiska flyktingpolitik. I dag förvandlar våra gränser människor till spöken – vi ska kunna ge ett liv även till papperslösa eftersom vi inte tror på att en människa kan vara illegal.

Ukraina och Syrien har återigen visat upp hur allmänt accepterat våldet är som politisk dimension. Därför vill vi avveckla hela den proaktiva försvarspolitiken och styra om den mot diplomati, sociala investeringar, rättvis handel och en icke-existerande vapenindustri. Så länge vi fortsätter se våld som en tämligen accepterad dimension av politiken kommer vi ha kvar situationer som Syrien och Ukraina. Säkerhetspolitiken ska istället diskutera verkliga säkerhetsproblem som att fler kvinnor dör av mäns våld mot kvinnor än i samtliga väpnade konflikter världen runt.

Människan måste få gå före kortsiktiga ekonomiska vinster. Det finns redan i dag flera avtalsartiklar att åberopa för att få till handel som respekterar miljön och de mänskliga rättigheterna. Därför ifrågasätter vi också ekonomi som bygger på ständig tillväxt. Planeten och våra samhällen behöver få bevis på att politiken är beredd att ta krafttag för att ställa om kursen. Hittills har alldeles för många ekonomiska beslut ställts utanför demokratins räckvidd. Handelsavtal som ger storföretag möjligheten att stämma länder för demokratiska beslut måste motarbetas aktivt, skatteparadis behöver ställas under europeiskt regelverk och spekulationsekonomin behöver vi göra oss av med.

Vi har en manligt styrd tillväxtideologi som exploaterar miljö, kvinnor och fattiga länder – vi måste bemöta den med en antirasistisk, feministisk och grön politik. Det finns också en rosa klimatpolitik! Män äger större delen av jordens tillgångar och har helt enkelt misskött dem. Vi behöver ett system där resurser fördelas rättvist mellan alla människor och framtida generationer. Vår energi ska vara förnybar och vi vill utveckla ett samordnat europeiskt tågnät.

Vi kommer se till att EU får tre nya kommissionärer – en för antirasism, en för antidiskriminering och en för jämställdhet. EU och alla medlemsländer måste få tydliga målsättningar för att åtgärda den akuta underrepresentationen av kvinnor och minoriteter i besluts- och beredningsprocesser. EU:s budgetar ska alltid analyseras och utformas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Om man förändrar det politiska samtalet så förändrar man också beslutslogiken. Det kommer vi göra i EU och det kommer vi göra i Sveriges riksdag. 2014 tar vi plats!