Upprepa inte Reva-skandalen

25 februari 2015

Moderaternas vilja att låta vakter avhysa EU-migranter strider mot folkrätten och handlar om strukturell diskriminering, skriver Sissela Nordling Blanco i Expressen 25 feb 2015.

Anna Köning Jerlmyr påstår att vi i den rödgrönrosa majoriteten inte vill ta i frågan som rör utsatta EU-medborgare och deras boendesituation. Det är inte sant. Det är ingen i den nya majoriteten som anser att människor ska tvingas leva i misär på Stockholms gator. Vi såg snabbt till att ordna alternativ och akuta lösningar under den kalla vintern då alliansen inte gjort någonting under sina år vid makten.

Istället för att föreslå lösningar på de nya utmaningar som följer på att fattigdomen växer i EU och att människor förväntas resa dit jobben finns samtidigt som fascismen och rasismen frodas som aldrig förr så väljer Anna König Jerlmyr att lägga fram förslag på hårdare tag mot människor som befinner sig i nöd.

Anna König Jerlmyr framhåller att vi har lagar som måste gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån. Men hon räknar inte in de mänskliga rättigheterna bland dessa. Moderaternas utspel visar på en stor okunskap om de diskriminerande strukturer som försätter människor i en ohållbar situation i Europa. Förslaget står också i direkt strid emot folkrätten och principen om icke-diskriminering.

Vi har sett i historien vad en avhumanisering av utsatta grupper i Europa har fått för konsekvenser. Den yttersta konsekvensen var förintelsen av judar, romer och homosexuella. Men även i dag lever antisemitismen, antiziganismen och homofobin kvar. Rasismen mot romerna och andra utsatta grupper handlar inte om enskilda individer och deras svagheter, utan om strukturella maktordningar och fördomar som än i dag genomsyrar vårt samhälle.

Lösningen på de här problemen är mänskliga rättigheter och likvärdig behandling. Behovet av att stärka arbetat för mänskliga rättigheter är större än någonsin. Därför inrättar den rödgrönrosa majoriteten ett råd för mänskliga rättigheter med specialister från civilsamhället. Numera tar vi nämligen mänskliga rättigheter på allvar i Stockholms stad.

Det här är inte en säkerhetsfråga utan en fråga som rör människors utsatthet till följd av strukturell diskriminering. Vi välkomnar därför Moderaterna att presentera fler förslag på hur vi kan motverka den diskriminering som pågår mot romer och andra folkgrupper i stället för att som nu – ge förslag som gör livet ännu svårare.

 

Sissela Nordling Blanco,
partiledare för Feministiskt initiativ

”Är det Moderaternas linje att kommunerna ska bli en polisiär makt?”
Sissela Nordling Blanco ifrågasätter Anna König Jerlmyrs (M)
förslag att kommunerna själva bör få avhysa EU-migranter med hjälp av vakter.