Uppdragsbeskrivning för Fi:s rekryteringsgrupp

Rekryteringsgruppen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till bland annat följande uppdrag:

  • sakpolitiska talespersoner
  • arbetsgrupper
  • organisatoriska, administrativa och andra ideella uppdrag

Rekryteringsgruppens arbete är ideellt. Tidsåtgången för uppdraget är beroende av antalet medlemmar som kan engagera sig i gruppen, och vi strävar alltid efter att anpassa uppgifterna så att det går att vara engagerad i olika omfattning. Samordnare bör vara beredda på en större arbetsbörda än rekryterare, ca 8 timmar/vecka.

Roller inom gruppen:
Samordnare (1-2 pers): Sammankallar och arbetsleder gruppen, representerar gruppen gentemot styrelsen (t.ex. som adjungerad på styrelsemöten), för gruppens talan utåt i de fall det behövs, tar i dialog med styrelsen fram förslag på strategiska prioriteringar inom rekryteringsarbetet, står i dialog med övrig organisationsutveckling inom partiet, osv. Deltar även operativt i rekryteringsprocesserna.

Rekryterare (ca 2-12 pers): Sköter rekryteringsprocesserna, tar fram utlysningar och genomför intervjuer. Kan arbeta uppsökande i de fall det finns vidare behov av erfarenheter och kompetenser.

ANSÖK NU!

Har du frågor om Feministiskt initiativ? Är du osäker på om uppdraget är svårt och tidskrävande? Eller har du andra frågor? Kanske vill du nominera någon annan som du tror passar för uppdraget? Tveka inte att höra av dig på [email protected]! Vår målsättning är att vi ska vara många som delar på uppgifterna, och att det ska finnas gott om utrymme för att lära, och bidra med det vi har utrymme om kraft till.