”Unga Feminister kräver en antirasistisk skola”

20 mars 2014

”Under ett valår blir skolan en politisk arena med debatter och bokbord. För många rasifierade, religiösa eller HBTQ-personer som står i skottlinjen för den politik som Sverigedemokraterna för, kommer det här bli en smärtsam upplevelse.” Det skriver Unga Feminister i nättidningen Feministiskt Perspektiv, med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering som äger rum i morgon.

Unga Feminister vill uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering.

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla” – Utdrag ur läroplanen för gymnasieskolan.

Det är supervalår, även för alla unga under 18 år som inte får rösta. Under ett valår blir skolan en politisk arena med debatter och bokbord. Även Sverigedemokraterna kommer att vara där, men går det verkligen att följa skolans läroplan när SD kommer på besök? Det tror inte vi.   För många rasifierade, religiösa eller eller HBTQ-personer som står i skottlinjen för den politik som Sverigedemokraterna för, kommer det här bli en smärtsam upplevelse. Det menar vi är fel. Alla ska känna sig trygga i skolan.

I en debattartikel 2009 beskrev Jimmie Åkesson islam som “vårt största hot” sedan andra världskriget, partisekreteraren Björn Söder har i sin blogg liknat homosexualitet med pedofili och i Sverigedemokraternas principprogram kan en läsa att “… målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”

Tänk dig att du kommer till skolan och möts av en sådan retorik – att du är den som ska överge sin identitet och som pekas ut som avvikande. Detta är redan verklighet för många elever, på grund av att Sverigedemokraternas rasism nu ges utrymme och normaliseras även i skolan.

Unga Feminister tror inte på tystnad som strategi mot rasistiska partier och därför säger vi nu ifrån. Vi menar att ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv ska genomsyra hela skolans värld i såväl grundskola, sär- och special-, gymnasie-, som vid högre utbildningar. Skolan ska ha som ansvar att arbeta mot den strukturella diskrimineringen och rasismen som hittas såväl i skolans värld som utanför. Att ha antirasistiska aktiviteter, diskussioner och temadagar är några av många sätt att uppmärksamma såväl strukturell som vardagsrasism. Skolan ska förebygga fördomar och ska ha som ansvar att alltid agera direkt när elever eller lärare yttrar sig kränkande. Borde det inte vara grundläggande för den svenska skolan att alla elever ska känna sig trygga? Hur länge till ska rasismen normaliseras i klassrummen, på gator och i medier?

Vi säger att det får vara nog nu.
Nazanin Asaid, Lisa Palm, Daisy Kintu