Trygghetsgruppen behöver förstärkning!

13 november 2017

Trygghetsgruppen verkar för att skapa en trygg plattform för samtal och en möjlighet för medlemmar att känna sig hörda och förstådda. Trygghetsgruppen kan genom sin närvaro skapa möjlighet att låta samtliga parter bli hörda i samtalsformer som skapar trygga rum.

Uppgiften:

Trygghetsgruppen bistår med råd, information och rekommendationer. Trygghetsgruppen är en arbetsgrupp och har inget beslutsfattande mandat.

Vi söker:

Dig som har förmågan, kunskap i och intresse av, beteendevetenskap, psykologi, mänskliga relationer, konflikthantering, organisationsutveckling eller personlig utveckling. Kanske har du en bakgrund som t ex socionom, ledarutvecklare, pedagog, jurist, ombudsman eller från vården, alternativt något närliggande område där du studerat och/eller arbetat med människor. Du bör även ha erfarenhet av arbete med diskrimineringsfrågor och kunskaper kring att identifiera, hantera och förebygga diskriminering.

Vi söker även:

Dig som är utbildad psykolog. Du bör vara diplomatisk och ha erfarenhet av att stötta och underlätta vid svåra samtal eller konflikthantering. Du bör även ha erfarenhet av arbete med diskrimineringsfrågor och kunskaper kring att identifiera, hantera och förebygga diskriminering.

Som psykolog kopplad till trygghetsgruppen fyller du funktionen av att ge råd och stöd internt till de andra medlemmarna i gruppen. I förekommande fall kan du även komma att vid svårare ärenden med kommunikations och samarbetsproblem kunna på konsultbasis åta dig att leda samtal med de inblandade parterna.

Egenskaper:

Dina personliga egenskaper, oavsett vilken av ovanstående vakanser du söker, är förmodligen några av följande: lugn, stabil, hög integritet, empatisk. Du behöver kunna röra dig geografiskt, ibland med kort varsel, och du behöver avsätta några timmar per månad i genomsnitt, för möten (Skype) och telefonsamtal. Du har lätt för att uttrycka dig skriftligen för att på ett begripligt sätt underrätta de övriga ledamöterna skriftligt om de ärenden du är inblandad i.

Boende norr om Göteborg/Stockholm, män, transpersoner och personer med rasifierade kroppar är alla extra välkomna att söka.

Låter detta intressant?
Skicka ett mejl till [email protected] med kontaktuppgifter, CV och berätta vad du har för tidigare erfarenheter och varför du är intresserad av att engagera dig i medlemsutskottet.