Ett schema!

Start- och sluttider för hela valkonferensen och extra kongressen

Start- och sluttider för hela valkonferensen och extra kongressen

Lördag 24 februari

Registrering från klockan 08.00-09.00. Start klockan 09.00. Mötet avslutas klockan 17.00.

Efter mötet blir det en gemensam middag med underhållning, som ingår i kongressavgiften, ca 20.00-22.00. Mellan 22-01 blir det fest i lokalerna under parollen Mingla med F!, festen är öppen för allmänheten, men kräver föranmälan.

Söndag 25 februari

Fika och registrering från klockan 08.00-09.00 Start klockan 09.00. Dagen avslutas senast klockan 15.00.

Detaljerade mötestider

Lördag

8.00-09.00 Registrering

9.00-09.50 Dagordningspunkt 1-7

09.50-10.30 Valberedningen presenterar sitt arbete och förslag (Dagordningspunkt 9)

10.30-10.50 Fika

10.50-11.10 Pläderingar partiledare

11.10-11.20 Fastställande av valordning och val av partiledare per acklamation

11.20-11.30 Partiledartal

11.30-12.30 Kandidaterna presenterar sig själva

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Pläderingar

14.30-14.45 Paus 

14.45-15.30 Pläderingar

15.30-15.50 Valberedningen informerar om valförfarandet samt fastställande av valordning 

15.50-16.20 Avtackning av Victoria

16.20-17.00 Val av riksdagslista 

17.00 Mötet ajourneras

Söndag

8.00-9.00 Registrering 

9.00-10.00 Presentation av valplattform

10.00-11.00 Presentation av valstrategi

11.00 Mötet återupptas

11.00-11.30 Valberedningen presenterar resultatet av valen, fastställande av riksdagslistan

11.30-12.30 Lunch 

12.30-15.00 Övriga frågor 

15.00 Mötet avslutas