Teysir Subhi avgår som partiledare i april 2023

27 december 2022

Feministiskt initiativs partiledare Teysir Subhi kandiderar inte om i samband med partiets kongress som hålls 31 mars - 2 april 2023, då nya partiledare väljs. 

Teysir Subhi valdes till partiledare på partikongressen 2021, och har sedan dess samtidigt arbetat heltid som lärare och parallellt fortsatt sitt uppdrag som ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige. Nyligen födde Teysir Subhi sitt andra barn, och vill ha mer tid för familjen. Alla uppdrag inom Feministiskt initiativ på nationell nivå är ideella, där partiledarposten i praktiken motsvarar ett heltidsarbete. 

– Jag tror därför att rotation främjar en hållbar organisering, och vill se andra fortsätta leda och utveckla Feministiskt initiativ framåt, säger Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt initiativ, och fortsätter:

– Jag är stolt över att Feministiskt initiativ under mina två år som partiledare har förtydligat partiets position som ett progressivt, antikapitalistiskt vänsterparti och att partiet har stärkts i vår ideologiska inriktning. Vi har lyft fram viktiga frågor som fått alltför lite utrymme i svensk rikspolitik. Vi har stått upp för urfolks rättigheter och naturens rättigheter, jämlik skola samt ifrågasatt idén om en evig ekonomisk tillväxt. Utöver det har vi varit den starkaste rösten för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Teysir Subhi har sedan 2018 även varit ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige. Bland de motioner som Fi har fått igenom i kommunen finns “våldet går inte i pension” för att stärka arbetet för att upptäcka våld i nära relationer bland äldre, och att verktyget Mentorer i våldsprevention har införts som pilotprojekt på stadens högstadieskolor.

I Göteborgs kommun har Feministiskt initiativ fortsatt att göra avtryck även efter att partiet lämnat fullmäktige, när den nuvarande majoriteten under hösten röstade ja till Fi:s motion om att avskaffa egenavgifter på skyddade boenden.

– Tyvärr går politiken på många håll kraftigt högerut, vilket syns både i Sverige och många andra länder i Europa. Därför är det viktigare än någonsin att vi organiserar oss och krokar arm, såväl partipolitiskt som inom organisationer i civilsamhället. Genom att stå fast vid vår ideologiska kompass kan vi få pendeln att svänga tillbaka, säger Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt initiativ.

Teysir Subhi är 35 år gammal och bor i Göteborg tillsammans med sin man och två barn. På kongressen den 26 mars 2021 valdes hon till partiledare för Feministiskt initiativ tillsammans med den dåvarande partiledaren Farida al-Abani som kandiderade om. Under våren röstades Teysir fram som toppkandidat på partiets riksdagslista samt kommunlista i Göteborg. Tillsammans med sin samordnare för partiledarstaben besökte hon under sommaren flera av partiets lokalföreningar under en nationell valturné. Då Teysir nyligen fött sitt andra barn har hon valt att inte kandidera om till partiledare, och kommer därmed att avgå på kongressen i april 2023.

 

Läs mer om Teysir och hennes tid som partiledare här!