Tematiskt engagemang

Vad brinner just du för?

Vad brinner just du för?

ENGAGERA DIG I EN TEMATISK MEDLEMSGRUPP
Som medlem i Fi kan du engagera dig i tematiska grupper som är inriktade på ett specifikt politikområde! Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i tematiska grupper. Här bubblar diskussionen fritt och du behöver inte prestera, bara delta.

ENGAGERA DIG I RIKSDAGSGRUPPEN
Du kan även ansöka om att bli politisk sekreterare i ett av riksdagsgruppens utskott, om du vill stötta våra talespersoner i deras arbete genom att göra research, skriva underlag och debattartiklar. Fi:s talespersoner leder sina respektive utskott och vi rekryterar politiska sekreterare löpande. Riksdagsgruppen är Fi:s namn på den funktion i partiet som, tillsammans med partistyrelsen, arbetar med politik på riksnivå. Allt arbete i Fi:s riksdagsgrupp sker ideellt.