Tematiska grupper

Som medlem i Fi kan du engagera dig i tematiska grupper som är inriktade på ett specifikt politikområde! Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i tematiska grupper. Här bubblar diskussionen fritt och du behöver inte prestera, bara delta.

Som medlem i Fi kan du engagera dig i tematiska grupper som är inriktade på ett specifikt politikområde! Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i tematiska grupper. Här bubblar diskussionen fritt och du behöver inte prestera, bara delta.

Djurrätt
är en tematisk medlemsgrupp för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill diskutera djurrätt. Intresserad? Mejla [email protected]

Funktionalitet
är en tematisk medlemsgrupp för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill diskutera funktionsrätt och funktionalitet. Intresserad? Mejla [email protected]

Gles- och landsbygd
är en tematisk medlemsgrupp för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill diskutera frågor som berör gles- och landsbygd. Intresserad? Mejla [email protected]

Miljö
är en tematisk medlemsgrupp för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill diskutera miljö. Intresserad? Mejla [email protected]